Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Mesaz lider parti United Seychelles alokazyon Lazournen Konstitisyon |17 June 2021

‘Fodre zanmen nou oubliy nesans nou Konstitisyon’

 

“Pep Seselwa, le 18 Zen nou selebre nou Lazournen Konstitisyon, kot nou osi pe selebre 28-an depi ladopsyon Konstitisyon nou Trwazyenm Repiblik. Nou bezwen note ki:

  1. Nou Konstitisyon i mirwar nou lalit e i reflekte nou laspirasyon konman en Pep,
  2. Nou Konstitisyon i osi reflekte nou idantite konman en Nasyon lib e fyer,
  3. Nou Konstitisyon i sa far ki donn nou direksyon e asir nou drwa fondamantal e laliberte.

“Fodre zanmen nou oubliy nesans sa Konstitisyon, e United Seychelles i fyer ki in en parti enportan dan formilasyon nou Konstitisyon e ki in zwe son rol pour ki premye fwa dan son listwar, Sesel ti ganny en sapit drwa fondamantal imen.

“Nou profit sa lokazyon pour remersye bann “Founding Fathers” nou Konstitisyon; mansyon spesyal pour Msye France Albert Rene ek Msye James Mancham.

“Nou Konstitisyon ti annan pour bi asir lape ek linite, latransparans, reg de lwa, laliberte, egalite e solidarite e lespwar pour lavenir. Fodre ki ozordi tou parti i renouvle nou komitman anver sa bann valer demokratik e defann zot kont bann vye e nouvo menas.

“Nasyon Seselwa i bezwen reste senser anver prensip primordyal anzandre dan nou Konstitisyon e sa ki progre en sosyete i bezwen baze lo prensip kot nou promouvwar e respekte drwa fondamantal nou Pep, lo son byennet moral, spirityel e materyel. An dot mo, nou pe dir ki nou Pep i bezwen kontinyen reste o sant tou devlopman.

“Ozordi i en gran zour pour nou Lepep Seselwa!

“Bonn fet tou Seselwa.”

 

Dr Patrick Herminie

Lider Parti United Seychelles

 

More news