Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

United Seychelles i eksprim sagren ek repinyans |25 May 2021

“Se avek bokou sagren ek repinyans ki United Seychelles i severman kondann sirkilasyon portre kot bann zanfan pe fer bann akt seksyel motive par bann adilt.

“I revoltan e sagrinan ki dan nou pei, nou bann zanfan in ariv dan sa leta san ki zot realize e vreman konpran ki zot pe ganny abize par sa bann ki pli gran.

United Seychelles pe demann gouvernman atraver lenstitisyon responsab pour konmans en lanket deswit e pran mezir neseser e irzan pour asire ki bann ki responsab i ganny pinisyon pli sever posib e ki sa bann aksyon pa ganny repete e ki nou bann zanfan i ganny sa proteksyon ki zot merite kont sa bann labi.

United Seychelles i osi demande ki en lenvestigasyon konpreansif i ganny fer pour kapab detekte si i annan lezot ka kot nou bann zanfan pe ganny anmennen pour fer bann akt parey pour lanmizman bann pervert.

“Sa lorganizasyon ki pe fer lenvestigasyon i bezwen ;

  1.              Pran konsiderasyon nesesite pour prezerv dignite imen, fizik e moral sa bann zanfan e osi ki keksoz i ganny fer dan meyer lentere sa bann zanfan;
  2.              Ki dimoun i konpran ki eksplwatasyon zanfan i en vyolasyon serye drwa imen;
  3.              Ki paran i ganny fer konpran vilnerabilite nou bann zanfan letan nou kit zot tousel e ki nou merit edik nou zanfan pour vin pli vizilan e dir non a bann pervert ki oule servi zot pour satisfer zot bann bezwen satanik.

 

Kominike sorti kot United Seychelles

More news