Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Mesaz lider United Seychelles alokazyon Lazournen Enternasyonal bann Ners |13 May 2021

Mesaz lider United Seychelles alokazyon Lazournen Enternasyonal bann Ners

Msye Herminie

‘Nou pa pou zanmen kapab aret apresye zot’

 

“(Yer) ti Lazournen Enternasyonal bann Ners. I fer plizyer lannen ki ners pe komemor sa zour pour selebre lanniverser patronn bann ners, Florence Nightingale. Sesel i pa en leksepsyon. Alors ozordi, lo non United Seychelles, mon le rann omaz tou nou bann fanm ek zonm ners. Mon salye zot travay, sirtou la pandan en pandemi, pour riske zot lavi pour ed lezot.

“Ozordi annou pran en moman pour mazin sa plizyer santenn ners ki’n ganny afekte ek kovid e osi zot koleg ki’n perdi son lavi lo fron batay dan sa lager kont Kovid-19. Me malgre sa, zot kontinyen retournen pour fer sa ki zot ti promet pour fer ler zot ti vin ners; pour protez lavi imen a tou pri. Zot bann vre ero.

“Tenm sa lannen i reste ‘Ners en lavwa pour dirize - En vizyon pour swen lasante dan le fitir’. Sa tenm i dir bokou pour demontre zot lenportans dan nenport ki sosyete. Ozordi nou pe temwanny zot rezilyans, zot pe travay nwit e zour san ses, malgre lafatig. Klerman zot in garanti zot plas konman en lavwa pour dirize.

United Seychelles i dir zot ki nou pa pou zanmen kapab aret apresye zot. Ki zot lavwa i ganny ekoute pour en meyer swen lasante pour Sesel pour ki nou viv dan en monn meyer.

“Bonn fet tou bann Ners.”

 

Patrick Herminie

Lider United Seychelles

 

More news