Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Konferans lapres parti United Seychelles |25 February 2021

Konferans lapres parti United Seychelles

From lef to right t Msye Dugasse, Dr Herminie and Msye Esparon

«I annan viktimizasyon ek lafreyer dan pei»

 

Lider parti politik United Seychelles, Dokter Patrick Herminie, in dir ki «ozordi i moman pli difisil e pli dir dan listwar Sesel e zanmen nou pep in konn plis soufrans».

I’n dir ki i annan viktimizasyon ek lafreyer dan pei e ki dimoun i per.

I’n dekri «gouvernman Linyon Demokratik Seselwa (LDS) konman en gouvernman neo-liberal ki krwar bef dan disab sakenn vey son lizye. En gouvernman ki promot sa ki ris, e bann vilnerab i bann parazit ki bezwen ganny flite. Sa in ganny reflekte tre kler dan sa bidze ki’n ganny malformen».

Dokter Herminie, ki ti pe koz dan en konferans lapres yer organize par son parti, i azoute ki en pti pe plis ki 100 zour opouvwar sa gouvernman in ferm URS e anpes bann zenn aprann en metye e bann profesyonnel ganny en lanplwa pandan sa letan Kovid-19.

I’n osi dir ki sa gouvernman in fer Sesel vin pei avek plis ka Kovid-19 par tet abitan dan lemonn e sa i enkli 11 nou bann dimoun aze ki’n mor.

«Dan public health, letan ou fail to plan, ou pe plan to fail,» Dokter Herminie ti dir avan azoute ki nou dan sa sitiasyon akoz bokou lenterferans politik.

«En gouvernman enkonpetan ki’n permet swadizan pli gran eskobar al free lo en avyon peye par sa gouvernman li menm. En gouvernman nepotik kot zis fanmiy ek dalon ki ganny promosyon ek pozisyon. En gouvernman ek nou pa ek nou ki’n servi swadizan restriktirasyon pour pous siporter United Seychelles, promot zot bann siporter e konsantre pouvwar dan zot lanmen.

«Lenkonpetans sa gouvernman in fer ki metadonn ti’n preski fini dan pei e prezidan pa ti ezite pour met blanm lo travayer Apdar. En gouvernman neo-liberal ki anbet travayer ki i pou met zot premye ler pou annan plas travay e ki GOP pou aret donnen. E ki nou vwar ozordi? Anba latab, pandan ki plizyer milye Seselwa pe al perdi lanplwa akoz FA4JR pe al fermen, GOP i ganny donnen avek de santenn etranze, sirtou Morisyen.

«En gouvernman ki anprizonn son sitwayen akoz son lopinyon lo Facebook. Minis i ekri en let warning sitwayen akoz en dyok lo Facebook. En gouvernman ki servi nou paviyon nasyonal pour diviz nou pep ek nou nasyon. En gouvernman ki fors nou profesyonnel pour fer en travay ki zot pa anvi fer e pa’n ganny train pour fer.»

Dokter Herminie i azoute ki US i kondann sa bann betiz ki gouvernman LDS pe fer e i angaz son lekor pour mobiliz travayer pour debout for kont sa gouvernman otokratik e liberal.

I ti azoute ki kontrerman avek sa ki gouvernman LDS i panse, lasistans sosyal i enportan dan en sosyete akoz pa tou dimoun ki kapab aste tou sa ki zot anvi akoz zot lapey pa permet zot.

I menm azoute ki serten dimoun pe ganny difikilte pour anter zot pros ki’n mor akoz zot pa kapab ganny en lasistans.

Depite lider parti, Jacquelin Dugasse, ki ti osi prezan kot sa konferans lapres ansanm avek sekreter zeneral parti Dick Esparon, i dir ki sa bidze i preski parey sa enn pour 2020 menm si in annan en gran restriksyon e in osi demande si labank Sesel i annan kapasite pour pret gouvernman sa kantite larzan ki i pou bezwen pour balans bidze.

«US in ganny akize dan lepase ki nou pe vann nou pei avek Arab, me ozordi Prezidan pe monte desann kot Arab. Si Arab i deside siny en tyek 1.1 bilyon roupi, ki nou pou donn li an retour? Napa free lunch,» Msye Dugasse in dir e i’n osi koz lo prozeksyon reveni atraver taks letan tourizm i repran, me sa i pa realis.

«Bidze pa pe adres larealite,» Msye Dugasse in dir.

Dokter Herminie in osi azoute ki «LDS i oule aboli ‘Declaration of Asset’ e ki zot ipokrit an sa ki konsern GOP”.

I’n osi dir ki Club Med pe anmenn bokou etranze dan en letan kot bokou Seselwa pe perdi lanplwa e Prezidan Ramkalawan ki annan pouvwar executive order pour sanz sa desizyon, pa fer li me i plito al avek en delegasyon pour al dezennen Ste Anne avek General Manager sa lakonpannyen le 10 Fevriye.

Msye Esparon lo son kote ti dir ki tou sa ki US pe dir se pour ed LDS akoz zot napa leksperyans pour diriz gouvernman.

Msye Esparon i dir ki «LDS i annan en minis ki koz sif me ki pa konn soufrans dimoun”.

 

Gerard Govinden

More news