Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Reaksyon parti United Seychelles : |23 January 2021

‘En diskour leta lanasyon dezapwentan’

 

“United Seychelles i eksprim gran dezapwentman lo diskour Prezidan Wavel Ramkalawan ki ti’n sipoze lo leta nou nasyon.

“Dan en moman kritik kot Kovid-19 in preski fini andeor kontrol e kot sitiasyon ekonomik pei i kritik, lepep Seselwa pe rod reasirans ek lespwar avek en Prezidan ki fek ganny elekte.

“Me olye enspire, Prezidan Ramkalawan in konfize. Dan plas donn reasirans e konfyans, in ofer menas ek kritik. Kot ti annan loportinite pour regard lavenir, nou reste prizonnyen lepase.

“I devwar Prezidan Ramkalawan pour servi langaz ki elev moral sa pep e ki donn zot lankourazman olye zis kritik febles imen bann ki’n tonbe.

United Seychelles i not kontradiksyon dan bann pozisyon Msye Ramkalawan la ki i Prezidan pei. Nou kontan ki i pe finalman rekonnet nesesite linite ek stabilite dan pei apre ki li ek son bann siporter ti pe sant ‘Pil lo li’ dan dernyen kanpanny eleksyon. E ki i pe prezan koz lo responsabilite apre ki i ti pe fer ‘motorcade’ pandan sa lepidemi; en bann aksyon ki’n ede anmenn sa latitid lesefer ki pe ed sa maladi propaze ozordi.

“En diskour lo leta nou nasyon i enn bann pli enportan ki en Prezidan i delivre.

United Seychelles i mentenir ki sa diskour Prezidan Ramkalawan pa’n satisfer bezwen e lenportans sa moman kritik ki Sesel i vwar li ladan ozordi.”

 

Kominike sorti kot United Seychelles

 

 

 

More news