Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

United Seychelles i diskit lo lavenir parti |09 November 2020

Komite egzekitiv United Seychelles in zwenn Maison du Peuple Sanmdi bomaten ansanm avek Msye Danny Faure pour diskit lo lavenir Parti.

Komite egzekitiv in remersye sa plis ki 28,000 Seselwa ki ti vot pour Msye Faure ek bann kandida United Seychelles dan eleksyon ki’n pase.

United Seychelles i reasir tou son siporter ki Parti i reste fidel dan son bann prensip e ki i pou debout pour defann zentere tou Seselwa sirtou dan sa moman ekonomik difisil e enserten ki pe enpakte fortman lo kalite lavi nou popilasyon, sirtou bann mwen fortinen.

“Parti United Seychelles pou reste en lafors pozitiv for e responsab ki pou zwe son rol dan lopozisyon,” en kominike sorti kot sa parti i dir.

“United Seychelles i donn langazman son bann siporter fidel ki Parti in tir leson lo sa ki’n arive e ki i pou travay pli dir pour retournen e repran son plas dirizan dan direksyon pei,” sa kominike i azoute.

Annakor avek son Konstitisyon, United Seychelles i dir i pou organiz eleksyon pour en nouvo lider Parti ek komite egzekitiv nasyonal ki pou diriz Parti dan sa nouvo letap son devlopman.

“United Seychelles i envit sa nouvo zenerasyon Seselwa ki Parti in kree pour sezi sa moman istorik pour vin devan e pran larelev pour batir sa prosen letap listwar nou Parti,” sa kominike i dir.

 

Kominike United Seychelles

 

More news