Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Eleksyon Lasanble Nasyonal 2020 |13 October 2020

Eleksyon Lasanble Nasyonal 2020

Kandida pour Mont Fleuri ek Perseverance pou prezant zot progranm tanto lo radyo ek televizyon

 

Dan kad progranm politik lo radyo ek televizyon pour eleksyon Lasanble Nasyonal 2020, tanto i tour bann kandida pour distrik Mont Fleuri ek Perseverance pour prezant zot progranm.

Bann kandida Lasanble Nasyonal pour distrik Mont Fleuri i Michel Roucou (Linyon Demokratik Seselwa) ek Lindy Cesar (United Seychelles) e bann kandida pour distrik Perseverance i Desheila Bastienne (Linyon Demokratik Seselwa), Flavie Cetoupe (United Seychelles) ek Bernard St Ange (One Seychelles).

Progranm lo radyo (Radyo Sesel) i konmans 8er diswar tandis ki lo televizyon (SBC 1) progranm i konmans 9.05 diswar.

 

Mont Fleuri                                                                                                          Perseverance

 

Michel Roucou                                                                                                     Desheila Bastienne

(Linyon Demokratik Seselwa)                                                                          (Linyon Demokratik Seselwa)

 

Lindy Cesar                                                                                                          Flavie Cetoupe

(United Seychelles)                                                                                         (United Seychelles)

 

 

                                                                                                                             Bernard St Ange

                                                                                                                            (One Seychelles)

 

 

 

 

 

More news