Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Eleksyon Lasanble Nasyonal |03 October 2020

Eleksyon Lasanble Nasyonal

Progranm politik pour sa wikenn lo radyo ek televizyon

 

Dan kad progranm politik lo radyo ek televizyon pour eleksyon Lasanble Nasyonal, tanto i tour bann kandida sorti dan distrik Au Cap ek Baie Lazare pour koze tandis ki progranm bann kandida pour distrik Baie Ste Ste Anne ek Beau Vallon pou pase demen swar.

Bann kandida pour Au Cap i Kelly Saminadin (Linyon Demokratik Seselwa), Neville Kilindo (Lalyans Seselwa), Michel Charles (United Seychelles) ek Hervey Anthony (One Seychelles). Bann kandida pour Baie Lazare i François Adelaide (Linyon Demokratik Seselwa) ek Wilfred Freminot (United Seychelles).

Bann kandida pour Baie Ste Anne i Doyace Porice (Linyon Demokratik Seselwa), Churchill Gill (United Seychelles) ek Dean Padayachi (One Seychelles) tandis ki kandida pour Beau Vallon i John Hoareau (Linyon Demokratik Seselwa), Steven Rose (United Seychelles) ek Keith Andre (Endepandan).

Progranm lo radyo (Radyo Sesel) i konmans 8er diswar tandis ki lo televizyon (SBC 1) progranm i konmans 9.05 diswar.

 

Au Cap                                                                                                                                          Baie Lazare

 

Kelly Saminadin                                                                                                                           François Adelaide

(Linyon Demokratik Seselwa)                                                                                                     (Linyon Demokratik Seselwa)

 

Neville Kilindo

(Lalyans Seselwa)

 

Michel Charles                                                                                                                                Wilfred Freminot

(United Seychelles)                                                                                                                    (United Seychelles)

 

Hervey Anthony                                                                                                       

(One Seychelles)                                                                                                          

 

*******************************************************************

 

Baie Ste Anne                                                                                                               Beau Vallon

 

Doyace Porice                                                                                                               John Hoareau

(Linyon Demokratik Seselwa)                                                                                     (Linyon Demokratik Seselwa)

 

Churchill Gill                                                                                                                   Steven Rose

(United Seychelles)                                                                                                    (United Seychelles)

 

Dean Padayachi                                                                                                              Keith Andre

(One Seychelles)                                                                                                          (Endepandan)

 

 

More news