Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Eleksyon prezidansyel 2020 |17 July 2020

Eleksyon prezidansyel 2020

Prezidan Danny Faure in nonim Maurice Loustau-Lalanne konmann kandida vis prezidan

 Prezidan Faure in nonim Maurice Loustau-Lalanne konmann kandida vis prezidan

 

Prezidan Danny Faure, ki kandida prezidansyel parti United Seychelles, in anons nominasyon Myse Maurice Loustau-Lalanne konman son kandida Vis Prezidan avek komite ekzekitif son parti pandan en rankont ki in fer tar yer apremidi kot Maison du Peuple.

Sa nominasyon in ganny fer an akor avek Lartik 31 Konstitisyon United Seychelles e bann lareg ki diriz sa prosesis.

Letan i ti pe adres bann manm komite ekzekitif sa parti, Prezidan Faure ti donn bann rezon akoz in swazir Myse Loustau-Lalanne pour debout akote li, swivan lanons son platform pour kre en gouvernman linite nasyonal apre prosen eleksyon pour fer fas a bann gran defi ki nou pei pou bezwen sirmonte.

Myse Faure in dekri Myse Loustau-Lalanne konman en serviter piblik distenge avek bokou leksperyans ki’n servi gouvernman ek larepiblik pour plizyer deseni dan plizyer kapasite. I’n dir ki Myse Loustau-Lalanne i ganny byen respekte pa zis dan servis piblik me osi dan sekter prive e par tou lafors politik e sosyete sivil.

Dan sa dernyen 3-an, Myse Loustau-Lalanne in travay tre byen avek sa 2 parti politik dan Lasanble Nasyonal pour pous bann azanda nasyonal enkli bidze anyel.

Myse Loustau-Lalanne ti konmans son karyer dan laviasyon sivil kot i ti zwe en rol kle dan devlopman sa sekter e kreasyon nou laliny aeryen – Air Seychelles – dan bann lannen 1970 e 1980 kot plitar i ti vin tyermenn ekzekitif. In osi kontribye enormeman dan developman sekter touris kot i ti sekreter prensipal pour preski en deseni e i ti osi tyermenn e sef ekzekitif premye bord tourizm Sesel. Msye Loustau-Lalanne in okip pozisyon ekzektif dan Minister Lasante e Lanvironnman e tyermenn bord SBC (Seychelles Broadcasting Corporation). In travay Minister Zafer Etranzer konman sekreter prensipal e anbasader Sesel.

Aze 65-an, Msye Loustau-Lalanne i anmenn avek li gran konesans dan domenn lanvironnman kot in direkter plizyer bord asosye avek konservasyon e proteksyon nou leritaz natirel, kot i ankor tyermenn Fondasyon Bann Zil Sesel. Sa dernyen 3-an edmi in travay tre pre avek Prezidan Faure dan son kabinet konman Minis Tourizm, Laviasyon Sivil, Por ek Marin e Minis Finans, Komers, Lenvestisman e Planifikasyon Ekonomik, pos ki i pe okipe ansemoman.

Msye Loustau-Lalanne in marye e i annan de zanfan e de pti zanfan.

Son nominasyon pou ganny prezante dan prosen kongre United Seychelles ki pou fer Sanmdi le 1 Out.

Dat provizwar swazir par Komisyon Eleksyon pour eleksyon prezidansyel i le 22, 23 ek 24 Oktob, 2020.

 

Kominike lapres sorti kot parti United Seychelles

 

 

 

 

 

 

 

 

More news