Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Mesaz Lendepandans sorti kot parti United Seychelles |30 June 2020

‘Annou kontinyen travay – ansanm’

 

«Alokazyon 44enm lanniverser nou Lendepandans, United Seychelles i annan gran lazwa ek lafyerte pour swet tou son manm ek siporter, ensi ki tou Seselwa san eksepsyon, en bon lafet Lendepandans.

«Seselwa an zeneral i apresye progre ki pei in fer dan sa 44-an, menm si i kapab annan diferans lopinyon lo serten laspe nou listwar resan, ki limenm i lye avek sa 200-an ekek depi ki dimoun in vin Sesel.Nou tou nou rekonnet ki nou’n sorti konman en pti koloni elwanye e preske oubliye pour vin en nasyon fyer ki ganny byen apresye dan lemonn pour plizyer rezon.

«Ozordi i lokazyon pour nou remersye tou dimoun ki’n travay pour Lendepansans Sesel e pour son devlopman. Nou remersye e onor bann ki ankor avek nou. Nou rann omaz bann ki’n deza kit nou. Nou zenerasyon pe swiv dan zot lepa e nou devret fer nou mye pour anmenn nou pei pli devan pour bann ki pli zenn ankor pran larelev apre nou. Nou pou ale en zour, Sesel pou reste e nou oule ki ler nou ale i pli byen ankor.

«Pour sa vreman arive, tou Seselwa i bezwen vin ansanm pour travay dan linite, dan lape, avek en menm bi – fer Sesel monte.

«Konstitisyon United Seychelles i spesifye bann valer ek prensip ki gid son travay. I rekonnet lenportans linite pep Seselwa, dan tou son diversite, pour pei kapab fer progre. I pronons son volonte pour travay avek lezot lafors dan lasosyete pour byennet Sesel ek Seselwa.

« ‘Fearless in dignity’, Seselwa in travay pour anmenn son pei an avan. Le 29 Zen 2020, nou re-angaz nou pour kontinyen sa travay ansanm avek tou Seselwa.

«United Seychelles i dir tou Seselwa, zenn e bann pli aze, Bonn fet Lendepandans. Annou kontinyen travay – ansanm.»

 

Kominike sorti kot parti United Seychelles

 

More news