Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Mesaz ‘One Seychelles’ alokazyon Lazournen Laliberte Lapres |04 May 2020

Mesaz ‘One Seychelles’ alokazyon Lazournen Laliberte Lapres

Msye St Ange

One Seychelles’ i eksprim son solidarite e soutyen pour tou travayer medya

 

One Seychelles’ in eksprim son solidarite e soutyen pour tou travayer medya e i demann gouvernman pour kree sa latmosfer ki ava permet zournalis Sesel epanouir e sa sirtou ansa ki konsern zournalis endepandan.

Sa i vin dan en mesaz sorti kot lider ‘One Seychelles’, Alain St Ange, alokazyon Lazournen Mondyal pour Laliberte Lapres ki ganny selebre le 4 Me.

Mesaz Msye St Ange i lir koumsa:

“Alokazyon Lazournen Mondyal pour Laliberte Lapres, lo non parti ‘One Seychelles’ e mon non personnel, mon salye tou bann profesyonnel medya isi Sesel.

“‘One Seychelles’ i rekonnet ki medya Sesel pa fonksyonn dan en lanvironnman fasil e nou salye zot devouman pour kontinyen malgre bann defi.

“Sa lannen tenm sa lazournen i ‘Medya pour Lademokrasi, Zournalizm ek Eleksyon dan en letan kot i annan Fo Lenformasyon’. Sa tenm i fors nou reflesir lo rol ki nou permet nou bann profesyonnel medya zwe dan nou pei. Eski nou pe respekte drwa sa bann zournalis pour fer resers, rode e kestyonnen pour kapab ganny sa lenformasyon ki vre e kredib e ki zot kapab pas avek piblik dan en fason ki zis, ki pran kont bann diferan pwennvi e kot zot respekte nesesite donn en dimoun drwa defann son lekor kont en alegasyon avan zis pibliye?

“Eski nou bann lalwa ki anplas i pa servi konman en fason pour entimid e fer per bann zournalis ki fer ki zot met restriksyon lo zot lekor kan zot pe fer zot travay e sa i fer ki zot pa arive delivre lo zot misyon pour edike e enformen?

“I egalman neseser ki nou bann profesyonnel medya i reflesir lo lafason ki zot fer zot travay e demann zot lekor kwa ki pli enportan – rod popilarite oubyen pas lenformasyon ki konsyantiz piblik ki anmenn konnesans lo bann size pour ki nou kapab annan en deba fran, onnet e dan en latmosfer respe mityel lo bann size ki afekte nou tou.

’One Seychelles’ i eksprim son solidarite e soutyen pour tou travayer medya e i demann gouvernman pour kree sa latmosfer ki ava permet zournalis Sesel epanouir e sa sirtou ansa ki konsern zournalis endepandan.”

 

Sours: ‘One Seychelles’

More news