Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Mesaz alokazyon Lafet Travayer le 1er Me |30 April 2020

United Seychelles i annan konfyans dan travayer Seselwa’

 

United Seychelles in demann tou Seselwa pour zwenn lafors ansanm pour relev nou pei pandan sa moman difisil ki nou pe pas ladan an rezilta Kovid-19.

“Ozordi pa letan pour divizyon. Ozordi nou bezwen en nouvo politik ki pou inifye tou nou resours ek kouraz anba en sel lobzektif: sofgard byennet lepep Seselwa.”

Sa i vin dan en mesaz sorti kot United Seychelles alokazyon Lafet Travayer demen le 1er Me.

Mesaz United Seychelles i lir koumsa:

“Sa lannen, nou konmemor Lafet Travayer dan enn bann moman pli difisil ki nou pei in deza pas ladan. Kovid-19, ki san presedans, pe teste rezilyans ek perseverans nou popilasyon.

United Seychelles i salye tou bann ki pe travay an se moman e remersye zot pour zot devosyon. Zot kouraz pour asir sekirite ek lasante nou nasyon i enspir nou.

“Nou rekonnet rol nou bann travayer lasante ki nou premye laliny defans dan sa lalit kont Kovid-19. Ozordi i letan pour nou revaloriz nou bann travayer lasante. “Annou tir leson e apresye sakrifis ki zot fer toulezour. United Seychelles i dir mersi sa lekip remarkab anba gidans Dokter Gedeon ki’n fer en travay eksepsyonnel pour kit nou pei sen e sof.

United Seychelles i annan konfyans dan kapasite nou bann fanm ek zonm Seselwa. Se atraver nou determinasyon e travay dir ki nou pou sirmont defi ki devan nou.

“Ozordi plis ki zanmen nou bezwen zwenn lafors ansanm pour relev nou pei. Ozordi pa letan pour divizyon. Ozordi nou bezwen en nouvo politik ki pou inifye tou nou resours ek kouraz anba en sel lobzektif: sofgard byennet lepep Seselwa.

United Seychelles i annan lespwar dan lavenir. United Seychelles i annan konfyans dan travayer Seselwa. Ansanm, dan linite e solidarite nou pou montre nou lafors e relev nou pei Sesel pli o ankor.” 

 

Kominike sorti kot United Seychelles

More news