Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

US i eksprim son pozisyon kont 10enm lamannman konstitisyonnel |29 September 2022

Parti United Seychelles in eksprim son sipor anver sa petisyon ki’n ganny anmennen devan Lakour Konstitisyonnel konzwentman par Komisyon Drwa Imen, Lofis Ombudsman ek Bar Association, pour revwar konstitisyonalite 10enm lamannman konstitisyonnel ki donn lafors militer pouvwar ranforsi lord ek lape andeor en sirkonstans leta dirzans.

Dan en kominike, parti United Seychelles in osi eksprim son pozisyon fortman kont sa lamannman ki i dir i al kont lespri nou Konstitisyon ek prensip lademokrasi.

“I en lamannman ki danzere e i pyetin lo drwa ek laliberte nou sitwayen,” sa kominike i dir.

“Bann devlopman resan i montre nou danze fer militer fer travay ki ti rezerve pour lapolis. Nou Konstitisyon i fer provizyon pour balans pouvwar ant bann diferan brans leta, e sa lamannman i malerezman met pouvwar ekstra dan lanmen en Prezidan Larepiblik. E sa i en pratik danzere e en pa annaryer dan devlopman nou demokrasi,» sa kominike i azoute.

 

Kominike sorti kot United Seychelles

More news