Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

35enm Kongre United Seychelles |06 June 2022

35enm Kongre United Seychelles

Le trwa nouvo manm Komite Santral: (Gos a drwat) Paul Ernesta, Wilfred Freminot ek Denis Rose

‘Nouvo US - Sel opsyon pour Sesel’

 

Parti United Seychelles (US) ti lans son nouvo tenm – ‘Nouvo US – Sel Opsyon pour Sesel’ – pandan son 35enm Kongre anyel ki ti fer Sanmdi dan Sant Konferans Enternasyonal (ICCS).

Sete Prezidan parti, Dokter Patrick Herminie, ki ti lans sa tenm dan prezans sekreter zeneral Dick Esparon; lider parti dan lasanble, Sebastien Pillay; parmi lezot manm. Sepandan, depite prezidan parti Jacquelin Dugasse ti absan.

Tou manm Lasanble Nasyonal US ti prezan pandan sa kongre kot sa parti ti anons nouvo reprezantan lo Komite Santral parti depi dernyen rasanbleman le 6 Novanm lannen pase. Nouvo manm se Paul Ernesta, Wilfred Freminot e Denis Rose, ki nouvo tyermenn foronm lazenes United Seychelles.

Parti US ti osi anons lamannman dan konstitisyon parti ki kongresis ti vote pandan en semenn pandan bann rankont komite santral kot Maison du Peuple. Dernyen zour vote ti fer dan dernyen rankont La Digue le 4 Me.

Antou i annan 8 terminolozi ki’n sanze e 6 lartik ki’n amande.

Pandan kongre parti US ti met okler ki zot ti ganny averti ki en lartik dan konstitisyon parti pa ti annakor avek lalwa bann Parti Politik. Sa i lartik 3 dan konstitisyon parti ki koz lo laz pour vin en manm. Konstitisyon parti ti’n etabli ki laz pour vin en manm i 15-an tandis ki lalwa i dir ki pour vin en manm fodre ki en endividi i annan 18-an.

Komite ti zwenn le 28 Me pour met lartik 3 anliny avek lalwa e Sanmdi ti demann kongre pour ratifye desizyon pour amann sou lartik 3.1 ek 32 (a) e sou-lartik 3.2 (e) pour met anliny avek sou-lartik 3.5 ki koz lo kotizasyon.

Prezidan parti in dir ki rezon pour sa bann sanzman se pour anmenn konstitisyon parti US azour avek larealite politik ozordi. Bann sanzman i par egzanp non bann striktir ki ti’n sanze e laplipar dimoun pa ti pe pran labitid avek nouvo term alors parti in deside retourn lo bann term avan par egzanp Komite Santral. Sanzman pli fondamantal i la prezidans ki oparavan ti apel ‘Party Leader’ e prezan i ‘Party President’ parey ti ete avan akoz pandan dernyen 4-an prezidan pei pa’n prezidan parti US.

Rezolisyon lo sa vot pou konsekaman ganny prepare e pandan sa kongre zenn militan Veryl Havelock ti mont devan pour dir ki bann zenn i bezwen swiv sa ki pe arive tre pros.

I ti osi dir ki “sa ki nou war se lamizer”.

Apre ki sa zenn militan ti fini laparol kongre ti ganny sans ekout sanson par Loraine konpoze par Jean-Marc Volcy.

Mitcy Larue, ki en militan US aktiv depi 1979, in dir ki «nou’n vwar nou dan lopozisyon ki nou pa ti devret».

I ti dir i enportan pour parti US reste ini akoz se linite ki fer lafors. I ti osi azoute ki US i devret fer zanfan konpran kwa ki’n annan pandan 43-an e kwa ki’n perdi dan 18 mwan.

I ti ankouraz bann manm pour reste konnekte avek bann zabitan akoz i osi sel fason pour konn laspirasyon bann dimoun dan kominote.

Madanm Larue ti anonse ki anba leadership prezidan parti Dr Patrick Herminie zot pou repran pouvwar an 2025 pour zanfan konnen ki savedir egalite dan loportinite.

Letan i ti lans tenm ‘Sel Opsyon pour Sesel’ pandan kongre, Dr Herminie ti dir ki se sa tenm ki pou donn parti direksyon travay pandan sa prosen 3-an.

Dan son ladres i ti dir ki “pep pe pas dan soufrans san presedans”. I ti dir ki “ozordi nou pos pe vid” e ti demann avek tou prezan si lavi in pli meyer ki 2-an pase.

Dr Herminie in dir ki se US “ki pou tir nou dan dezespwar”. I ti osi azoute ki menm si piblik in ganny dir ki kof pe plen, revi enternasyonal i bon e krwasans pei in amelyore par 8 poursan, sitiasyon pe fors mazorite pep pour viv dan lamizer.  

Prezidan parti in dir ki ‘Nouvo US’ i rekonnet ki pa tou travayer ki ganny menm saler e alors prensip santral se pour egzize pour entrodwir sipor sosyal pour asire ki en fanmir ki pe travay me pa kapab fer de bout zwenn, e pa kapab viv en lavi desan dan dignite i ganny soutyen neseser pour permet li ek son zanfan sorti dan latrap lapovrete ki bokou fanmir Seselwa i vwar zot ladan ozordi.

Dr Herminie in dir ki zot osi rekonnet nesesite en polisi nitrisyon ki ankadre komodite esansyel ki ganny servi toulezour.

I dir ki son gouvernman pou entervenir pour fer sir ki komodite debaz i afordab pour tou Seselwa.

US in osi reafirm son motto ‘leave no child behind’ e prezidan parti in osi dir ki zot krwar ki ledikasyon gratwit ziska liniversite, rekonnet lenportans kiltir i reste en priorite ki pou ganny soutyen son gouvernman.

I’n osi fer resorti ki i pran kont nouvo menas tel ki teroris, piratri ek lapes ilegal dan lanmer Sesel.

I ti osi fer en deklarasyon ki “Napa plas pour militer dan lapolis Sesel” e azoute ki sa i premye priyorite pour ranvers lamannman konstitisyonnel ki LDS in pase resaman.

“Fodre zanmen ki militer i ganny servi kont sivilyen Seselwa,” i ti dir.

Dr Herminie ti osi fer sorti ki sa parti i osi annan nouvo kondisyon pour kandida kapab debout pour parti, e sa se ki en manm in bezwen aktiv pour plis ki 3-an dan parti.

Prezidan parti US ti osi dir ki fodre Sesel pa ganny kontrole par bann gro pouvwar neokolonyal.

Bann portre ki akonpanny lartik i montre serten moman for 35enm Kongre party US.

 

Marla Simeon

Portre par Joena Meme

 

 

 

 

More news