Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Politics

Mesaz lider parti United Seychelles, Dokter Patrick Herminie, alokazyon Lazournen Enternasyonal bann Ansenyan |05 October 2021

Mesaz lider parti United Seychelles, Dokter Patrick Herminie, alokazyon Lazournen Enternasyonal bann Ansenyan

Dokter Patrick Herminie

«Ansenyan in toultan zwe en rol primordyal dan lemonn ledikasyon»

 

«Les le 5 Oktob, Lazournen Enternasyonal bann Ansenyan, ganny selebre pour montre loner e gratitid pour sa bann fanm ek zonm ki dedye zot lavi pour servi lasosyete atraver sa profesyon nob, lansennyman.

«Ansenyan in toultan zwe en rol primordyal dan lemonn ledikasyon, par asir en bon valer moral e stabilite sosyal.

«Lo mon prop non e lo non United Seychelles, ozordi nou onor, rekonnet e selebre bann edikater dan Sesel e zot kontribisyon. Nou konpran sitiasyon difisil ki’n ganny anmennen par Kovid-19, ki zot pe travay ladan.

«Sa zefor i pran en dimansyon eksepsyonnel la ki ansenyan i ekspekte zwe en rol enportan dan relansman ledikasyon apre sa tirbilans ki ledikasyon in pas ladan an rezilta kovid-19 lo nivo mondyal.

«Nou rekonnet e apresye zot zefor pour fer nou vin bann sitwayen responsab e kapab e nou swe se ki zot rekonpans i vreman reflekte sa zefor. Sosyete i annan en devwar pour envestir dan nou bann ansenyan.

«Zournen ansenyan i osi zournen etidyan; se en moman pour paran e zanfan reflesir e apresye travay ki nou bann ansenyan i fer e donn zot tou sipor e respe neseser.  

«Bann ansenyan i klerman bann ero e bann model. Mersi pour sa ki zot pe fer pour nou zanfan e nou pei. Zot merite sa selebrayson. Nou kontan zot.

«Pas en tre bon lazournen e ki Bondye i kontinyen donn zot lafors, kouraz, pasyans e lentelizans pour fer zot travay pli byen ankor.

«Bonn Fet!»

More news