Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Presidency

  Mesaz Prezidan alokazyon Lazournen Enternasyonal pour Lape (21 Septanm 2022)   |22 September 2022

‘Napa plas dan nou pti pei Sesel pour bann aksyon rasizm’

 

«Napa plas dan nou pti pei Sesel pour bann aksyon rasizm ek diskriminasyon rasyal. Nou pti leta zil i depan lo tourizm konman en pilye prensipal nou lekonomi e alors nou devret montre larestan lemonn ki nou pe debout for kont rasizm.»

Sa i vin dan en mesaz sorti kot Prezidan Larepiblik, Wavel Ramkalawan, alokazyon Lazournen Enternasyonal pour Lape ki ti selebre yer, le 21 Septanm.

Teks entegral mesaz Prezidan Ramkalawan i lir koumsa :

«Ozordi (le 21 Septanm) alokazyon Lazournen Enternasyonal pour Lape, annou konman en pep ini, reflesir lo ki mannyer nou kapab demontre bann bon valer e kontribye pour devlopman en sosyete kot i annan lanmour, larmoni avek konpasyon. Se atraver sa bann bon prensip ki nou pou kapab viv dan en sosyete san laenn e san diskriminasyon.

«Nasyon Ini i toultan demann nou pour rezet vyolans, laen, rankin, zalouzi e persekisyon, e tenm ki zot in swazir sa lannen pour konmemor sa lazournen, se ‘Aret rasizm. Konstrir lape’. Sa i en tenm enportan ki souliny legzistans laenn e diskriminasyon atraver lemonn. En tenm ki demontre lafason ki imen i denigre en lot imen akoz son ras oubyen son kouler lapo.

«Napa plas dan nou pti pei Sesel pour bann aksyon rasizm e diskriminasyon rasyal. Nou pti leta zil i depan lo tourizm konman en pilye prensipal nou lekonomi e alors nou devret montre larestan lemonn ki nou pe debout for kont rasizm. Fodre ki nou toultan onor bann drwa fondamantal en imen parey i ekrir dan nou Konstitisyon. Nou devret montre larestan lemonn ki nou lebra i ouver pou akeir viziter, pe enport zot lidantite, nasyonalite ek larelizyon.

«Rasizm i ganny konsidere konman en pwazon ki detri bann lenstitisyon, striktir sosyal e lavi toulezour dan bokou sosyete atraver lemonn. Alors, pour nou menm konman bann frer ek ser Seselwa, annou zwenn ansanm pour kondann fortman bann aksyon verbal e fizik ki pou fer soufer lezot. Annou zwenn ansanm konman en nasyon pour debout for kont rasizm ek diskriminasyon rasyal.

«Seselwa, ozordi i en zour pour nou vin ansanm pour reflesir lo nou fason viv e ki mannyer nou kapab kontribye pour konstrir lape dan nou lakour, lekol, kominote e landrwa travay. Nou tou nou annan en rol enportan pour zwe pour elimin rasizm ek diskriminasyon rasyal. Ozordi mon priye ki nou tou nou ava mazin de fwa avan nou dir en move parol oubyen fer en move aksyon kont en lot. Aprann pardonnen e aprann viv avek lanmour, larmoni ek konpasyon. Annou kontinyen ‘senm lape ansanm’ pour en meyer demen, me osi pour en ozordi byen solid.

«Mon swete ki zot pas en bon Lazournen Enternasyonal pour Lape. Ki Bondye i kontinyen beni nou e gid nou pei ver en lavenir prometan.»

 

Kominike sorti kot Biro Prezidan

More news