Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Minis pour ZaferEntern pa donn tou lareponslolensidan Lari Angar e noye Au Cap |29 July 2021

Letan i ti pe reponn en kestyonnotisprive lo sa lensidan Lari Angar le 14 Zilyet kot trwazonm ti ganny arete e aparamanapre ganny bate e menase par bannzofisyelapolis e osi militer zot dir ti pe abizzotpouvwar, e osi en kestyonirzanlo en lot lensidan kot en zennmadanm ti noye Au Cap le 18 Zilyet, Minis pour ZaferEntern, Errol Fonseka, ti dir i pa konfortab pour reponn tou kestyonkonsernan sa de lensidan.

Setedirizanlopozisyon Sebastien Pillay ki ti’ndemannMinis Fonseka pour premyermandonn Lasanble en leklersismanlokonteni en kominike e en leksplikasyonsenplolentansyon sa kominike ki lapolis ti fer sorti lo sa lensidan le 14 Zilyet e konfizyon ki ankoregzistelokonteni sa kominikeensi ki reaksyon e konsernpiblik.

Minis Fonseka ti reponn ki lapolis ti konfirmen dan en premye kominikelapres ki trwagarson dan zotvenntenn lannen ti pe fer en lakizasyonakoz sa lensidan. Lapolis ti pe esperzotkonplent formel, dan form en stetment, pour konmans en lenvestigasyon.

Dapre sa trwazennonm, bann zofisyelapolis e militer ti fouylozot, bat zot e menas zotavekfizi.

Lapolis ti pibliy en dezyenmkominike le 20 Zilyet kot laforslapolis ti dir ki zotti’nresevwarstetment sa trwakonplenane ki lapolis pe entansifye son zefor an relasyonavek bann krim tel konmantranzanksyon drog ilegal dan pei.

Sa kominike ti azoute ki sa loperasyon ki ti fer Lari Angar ti legal e ki laforslapolis pa pe devwaldetay sa loperasyon.

Lapolis ti esplike ki i pou fer sa bann loperasyonkonzwenttanzantan pour konbatsirtoufleo drog e lezotkrim ki pe detri lasosyete.

Minis Fonseka ti esplik Lasanble ki lobzektif en kominike i pour asire ki manmpiblik i reste okouran tou an respektan bann lenformasyonsansib ouswa konfidansyel.

Onorab Pillay ti note ki menm si i respekte bann prosedirlapolis e rol pour zot fer zot travay, loperasyonlapolis ibezwen ganny fer anlinyavek bann provizyon nou Konstitisyon e bann prensipdemokrasi.

Dan son kestyonsiplemanter, Onorab Pillay ti demannMinis Fonseka akoz ki lapolispa pe reponnkestyonlo sa lensidanler bann konplent in note ki se pa zofisyelapolis ki ti zofisye primer sa ka me ti sipozeman bann zofisye ki ataseavek State House.

I ti osi demande akoz ki plaknimerolo bann transpor ti enplikedan sa loperasyon ti ganny sanze.

Minis Fonseka ti esplike ki laforslapolispa pe reponnkestyonlo salensidanakoz tou loperasyonvizavisivilyen ki ganny fer dan pei, i ganny konmande parkomisyonnerlapolis.

Minis Fonseka ti note ki i pa pou kapab ni reponnlo bann size operasyonnel ni lo bann alegasyon.

I ti azoute ki i pa pou kapab reponn bann tel kestyon dan piblik.

Minis Fonseka ti repet menm zafer an relasyonavekkestyonirzanOnorab Pillay konsernan en en aksidanbato ki tiariveDimans le 18 Zilyet dan zanmerant Au Cap kot en madanm in regretablemanperdi son lavi.

Dan sa ka, Minis Fonseka ti esplike ki i pa santi li konfortab pour reponnkestyonlo en lensidanki’nokazyonnlanmor en dimounespesaylman vi ki son fanmiri ankor an dey.

Onorab Pillay ti pe demannMinis Fonseka dan ki sirkonstans sa madanm ti ganny anvlope dan en tapi blan.

«Tapi ti sorti dan lanbilans me vreman mon santi mwan gos pour kontinyen koz lo sa lensidan a se moman la kot i annan son frer ek son ser ki dan lapolis, tousala. Nou pa kapab fer sa, nou pa kapab ekspoz sa sitiasyon e mon santi mwan gos pour koz lola. Mon pa anvi me mon a fer komisyonnersirkil sa rapor, me i pa byen pour fer sa dan Lasanble kot tou dimoun pe ekout nou,» i ti dir.

Me toudmenm i ti reponnkestyon lo si marine policeoubyenlaplisregilye ti tarde pour ariv kot sa lensidanti’narive.

Minis Fonseka ti dir lapolis pa ti tarde e ti pran 6 a 7 minit pour marine policearive.

Elsie Pointe

More news