Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Demars pour retrouv larzan konpansasyon pour bann maren peser Seselwa i kontinyen |15 July 2021

Minis responsab pour lapes Jean-François Ferrari in dir dan Lasanble sa semenn ki demars pour   retrouv sa larzan konpansasyon pour bann maren peser Seselwa ki ti lapes lo bann bato ton Linyon Eropeen i bezwen kontinyen.

Minis Ferrari in dir ki negosiasyon lo sa size avek Linyon Eropeen i vreman long e konplike.

I ti donn sa bann detay Lasanble Nayonal letan i ti pe reponn en kestyon par MNA pour Mont Fleuri, Onorab Michel Roucou lo sa size.

Onorab Michel Roucou ti anvi konnen ki difikilte gouvernman pe gannyen pour akonpli bann negosiasyon avek Linyon Eropeen lo size konpansasyon pour bann peser ki’n travay lo bann bato ton pandan plizyer lannen.  

Minis Ferrari ti eksplike ki o komansman i ti perdi enpe pasyans akoz i pa ti kapab konpran akoz apre tou sa bann koze e bann deklarasyon ki gouvernman oparavan ti’n fer e tou lasirans ki ti’n donnen, ozordi nou pa pe vwar fri sa travay me plito nou retrouv nou dan en sitiasyon kot nou pa pe avanse.

Me in dir ki in deside kout ki kout sa negosiasyon i bezwen avanse.

In profite pour donn Lasanble detay akoz sa bann diskisyon i konplike.

I dir ki Sesel in les sa sitiasyon tro trennen e tro bokou letan (10-an) in pase avan ki bann pwen in ganny anmenn devan pour diskisyon.

Me i dir kantmenm sa i annan en bout dan sa lakor ki zot pe vwar avek Linyon Eropeen ki annan problenm avek akoz i telman vye, napa rikord, rikord pa konplet, lakonpannyen bato in vann ouswa fermen, akoz sa bann problenm pa’n ganny anmenn devan pli boner e plizyer lezot pwen ankor ki anmenn bokou konplikasyon ki i dir zot bezwen etabli en rapor avek Linyon Eropeen pour zot konpran nou sitiasyon pour zot kapab fer en zefor.

I dir sa sitiasyon i tris e li i pa pour kapab konklir en negosiasyon ki pou fer ki serten maren i riske pa ganny nanryen akoz i dir gouvernman i krwar ki nou bezwen kontinyen rod sa lazistis pour tou bann ki’n travay e ki merite ganny en keksoz.

«Nou bezwen kontinyen met sa lo latab ziska zour nou kapab ganny en solisyon. Linyon Eropeen i en gro masin birokratik e kot bann prosedir i long e konplike e dan sa negosiasyon i annan trwa nivo : bann propriyeter bato, bann pei kot sa bann propriyeter batoi i sorti, e Linyon Eropeen ki kordin tou keksoz,» Minis Ferrari ti dir.

I dir ki ler i annan tou sa kantite nivo sakenn i annan son lopinyon diferan e sakenn i vin avek son avoka e sa i fer keksoz ankor pli konplike.

I dir en lot problenm se ki dan bann lakor oparavan Sesel ti dakor lo en laranzman kot si en bato pa pe pran en maren peser Seselwa i ti bezwen pey en lanmann atraver Lotorite Lapes Sesel (SFA) e sa ti pour sak zour ki sa maren pa lapes. Tousala i dir i konplik keksoz akoz sa bann proriyeter bato i dir zot in fini peye konpansasyon e servi sa larzan.

I dir tousala i konplik plis keksoz akoz napa okenn larzan okenn par.

Demars pour retrouv sa larzan konpansasyon i bezwen kontinyen e i dir ki Mardi pase ansanm avek lekip dan departman lapes zot in annan en lot long sesyon diskisyon avek bann o zofisye Linyon Eropeen ki ansarz divizyon lapes e parmi ti annan reprezantan Lafrans, Lespanny ek Litali.

Minis Ferrari i dir ki ankor enn fwa Sesel in met tou son bann pwen devan e sa semenn in ganny en larepons sorti kot Linyon Eropeen ki pe ankouraz nou pour kontinyen diskite ziska en solisyon i ganny trouve. I dir mwan prosen serten reprezantan bann bato ton pe vin Sesel e sa size pou ganny diskite e an Septanm bann reprezantan Linyon Eropeen pou dan pei pour en dyalog politik e sa size pou ankor ganny diskite. I dir ki i annan enpe lespwar akoz anbasader Linyon Eropeen in osi eksprim son swe pour vwar sa size kontrovers ganny rezourd.

Antretan Minis Ferrari i dir ki li in pare pour diskit sa size an personn avek Linyon Eropeen e zot in dakor ki ler Kovid-19 i demini i pou fer sa deplasman pour asire ki i ganny en solisyon pour sa sitiasyon.

I ti klarifye avek Lasanble ki sa koze ki Linyon Eropeen in fini pey larzan pour sa konpansasyon i fo. In osi dir ki dan lepase pa ti kler lekel ki ti pe fer sa bann negosiasyon me aprezan i kler ki se departman lapes ki pe fer sa bann negosiasyon.

Minis Ferrari ti osi pandan sa sesyon reponn plizyer lezot kestyon bann manm parey soutenabilite stok ton lezel zonn, fasilite pour peser dan bann distrik parmi lezot ankor.

 

Marie-Anne Lepathy

More news