Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

«Sak fanmir se en pti legliz» ‒ Monsenyer Harel |17 May 2021

«Sak fanmir se en pti legliz» ‒ Monsenyer Harel

Levek Dyosez Por Victoria, Monsenyer Alain Harel, in dir kilafanmir sanmenm legliz a la baz e sak fanmir se en pti legliz kot sak son manm i aprann tou bann bon valer e osi aprann konn Zezi.

Monsenyer Harel in osi lans en lapel avek tou bann fanmir kretyen pour ed li ekrir kontinyasyon son let pastoral ‘pti lepa, pti lepa’ atraver zot bann refleksyon ki zot ava kominik avek li atraver en nimero Whatsapp spesyal 2520828 ki in met anplas ekspre pour sa.

Monsenyer ti pe koz dan so lomeli ki i ti fer yer dan en lanmes spesyal ki i ti prezide dan legliz La Sainte Famille de Nazareth, Grand Anse Mahé pour mark lafet Lasansyon e osi komemor Lazournen Lafanmir.

I ti dir ki lafanmir i frazil, i annan son bann limit me lafanmir tel konman i ete i anmenn trezor Levanzil akoz pour lamazorite nou, se dan lafanmir ki nou’n dekouver Zezi.

«Se dan lafanmir ki nou’n aprann koze, aprann ekoute, aprann priye akoz se  lafanmir ki ti koz lo Zezi avek nou ler nou ti zanfan e fer nou konn son legzistans me se sirtou dan lafanmir kot nou’n aprann partaze, demann pardon, la fraternite, ki savedir lafeksyon ek lanmour e se sa misyon bann fanmir,» Monsenyer Harel ti dir.

I ti azoute ki fanmir i limenm premye legliz ki fer nou grandi e kot nou aprann e devlope konman en dimoun avek tou nou bann valer imen.

Monsenyer i dir i pour sa rezon ki Lepap François in demann legliz pour konsakre sa lannen antyerman ziska Zen lannen prosenn a lafanmir.

I ti osi fer resorti ki se dan sa letan ki nou devret profite pour pran plis swen avek nou fanmir, travay pour byennet nou fanmir e i pour sa rezon ki in ekri en let pastoral ki apel ‘Pti lepa Pti lepa’ e son kontinyasyon i pou ekrir avek led bann fanmir. I dir dan sa let in esey imit Zezi ki dan Levanzil ti kontan rakont bann parabol parey lo brebi perdi, parabol lasemans kot lagrenn ki ti ganny senmen ti tonb dan ros, dan pikan e dan bon later e osi parabol lanfan prodig parmi lezot. I dir li osi in imit Zezi dan son fason ansennyen e servi en parabol ki apel ‘torti fanmir’ ki zisteman ti ganny lir par de fidel okomansman lanmes. Sa parabol i koz lo en torti ki ti apel fanmir ki ti annan en lakok ki ti lour parfwa pour li anmennen me ki menm si i ti lour ti protez li kont tou kalite kalamite enkli loraz ek zekler e tou lezot kalite defi…

«Sa parabol torti fanmir i anvi dir nou ki sakenn de nou, nou bezwen anmenn nou fanmir ki nou bezwen admet ki parfwa i lour me lafanmir osi i anmenn nou, protez nou kont lapli, loraz e tou e sa parabol pou ed sakenn nou reflesir lo fason nou fanmir pe protez nou pe enport nou fanmir,» Monsenyer Harel i eksplike dan premye letap son let pastoral.

Pour lot letap son let pastoral Monsenyer i dir i pou ekrir avek led bann fanmir e pour fer sa in demann sak fanmir pour reflesir lo trwa  kestyon – ki bann lazwa ki nou viv dan nou fanmir menm si nou fanmir pa parfe?  ki bann soufrans, difikilte ki nou pe viv dan nou fanmir?  e ki bann defi pour bann fanmir Seselwa ozordi?

Pour fer sa in demann bann fanmir pour anvoy li zot bann larepons lo en nimero Whatsapp spesyal ki’n ganny met anplas e sa se 2520828.

«Mon pou esper zot larepons pour ki nou kapab kontinyen semin ansanm ‘pti lepa pti lepa’,» Monsenyer in dir.

An sa ki konsern sa tenm pour lafanmir sa lannen ki ‘Lafanmir ek nouvo teknolozi’ Monsenyer Harel i dir nou tou nou konnen e apresye bann lavantaz e benefis teknolozi me anmenmtan nou bezwen admet ki i kapab tre danzere e afekte nou bann fanmir dan diferan fason.

«Teknolozi i en bon keksoz me i kapab izol nou e vin en adiksyon pour serten.» E se la ki i dir bann fanmir i bezwen tre vizilan e pa les teknolozi enpakte lo bann valer enportan e fason viv bann fanmir. I dir kominikasyon e lekout i enportan dan fanmir e fodre pa les teknolozi ranplas sa. I’n osi dir ki bann fanmir i bezwen fer sir ki zot pa tro ekspoz bann zanfan avek teknolozi ki kapab danzere pour zot devlopman akoz zanfan i bezwen zwe ki enportan pour zot devlopman e epanouisman.

I’n osi demann bann fanmir pour repous tou bann demon ki menas zot parey drog, lalkol ek lezot me pour mars pti lepa pti lepa avek Zezi.

Sa lanmes ti tre animen e vibran menm si ti napa tro bokou fidel me bann ki ti la ti’n pran tou mezir pour obzerv bann restriksyon lasante piblik an sa ki konsern viris corona.

Bann portre ki akonpanny lartik i montre enn de moman for sa lanmes.

 

Marie-Anne Lepathy

 

 

More news