Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Presidency

Prezidan i anons plizyer sanzman pour plis lefikasite Par Marie-Anne Lepathy |27 April 2021

Prezidan i anons plizyer sanzman pour plis lefikasite     Par Marie-Anne Lepathy

Prezidan Wavel Ramkalawan in anons plizyer restriktirasyon ek sanzman dan serten minister e osi en seri lapwentman dan sa bann nouvo pozisyon ki’n ganny kree.

Prezidan Ramkalawan i dir sa i avek bi anmenm plis lefikasite dan gouvernman ler dimoun i ganny mete dan bann pozisyon kot zot pou pli efektiv.

Prezidan in osi lans lapel pour ki en revi regilye i ganny fer pour vwar si bann lobzektiv pe ganny akonpli.

Prezidan Ramkalawan in fer kler ki en sanzman pozisyon pa vedir en demosyon me plito en fason pour sa lorganizasyon vin pli efektiv.

Bann nouvo restriktirasyon i koumsa : Dan Minister Lagrikiltir, Sanzman Klima ek Lanvironnman sekreter prensipal pour Lanvironnman i Msye Denis Matatiken; sekreter prensipal pour Lenerzi ek Sanzman Klima i Manmzel Rebecca Lousteau Lalanne; sekreter prensipal pour Lagrikiltir i Msye Keven Nancy.

Avek amalgamasyon Fondasyon Zarden Botanik ek Lotorite Park Maren, nouvo sef egzekitiv sa lotorite pou Msye Alain Cedras.

Pozisyon pour nouvo sef egzekitiv LWMA pou ganny pibliye e i pou ouver pour nenport dimoun fer laplikasyon e apre entervyou kot apre en lanons ava ganny fer lo lekel ki’n ganny apwente.

Minister Ledikasyon pou ganny striktire dan 2 departman – Departman Servis Ledikasyon e Departman Devlopman Sekter Ledikasyon.

Departman Servis Ledikasyon pou ganny dirize par Dokter Odile de Commarmond koman sekreter prensipal tandis ki pour Departman Devlopman Sekter Ledikasyon son sekreter prensipal pou Msye John Lesperance.

Par anba Sekreter Prensipal dan sa departman pour annan 3 direkter ledikasyon pour diferan divizyon:

-Domenn Prioriter pou Msye Alex Souffe;

-Devlopman Resours pou Dokter Linda Barallon ;

-Zafer Regilater e Lezislativ pou Msye Jean Michel Domingue .

Prezidan in dir ki lanons lo bann lezot striktir i ava ganny anonse par sa Minister limenm.

Ansa ki konsern Minister Zafer Etranzer ek Tourizm, li i pou ganny reorganize dan sa fason swivan:

Sekreter prensipal pour Zafer Etranzer se Anbasader Vivienne Fock-Tave ; sekreter prensipal pour Minister Tourizm se Madanm Sherin Francis.

Prezidan Ramkalawan in dir ki avek sa stratezi kot nou pli byen servi nou resours dan bann lanbasad pour kouver tourizm, Madanm Anne Lafortune pou rantre dan servis diplomatik.

Lo kote Minister Finans gouvernman in pran desizyon pour restriktir li dan sa fason:

Pozisyon sekreter prensipal dan sa minister pou ganny deservi par sekreter deta Msye Patrick Payet.

Msye Damien Thésée pou vin nouvo sef egzekitiv kot Lotorite Servis Finansyel Sesel (FSA). Prezidan Ramkaalwan i dir i pou annan en manda spesifik pour diriz sa lorganizasyon pour fer ki Sesel i sorti lo lalis nwanr Linyon Eropeen.

Dan Minister Gouvernman Lokal, bokou sanzman in arive depi pozisyon sekreter prensipal e kot i konsern pozisyon ladministrater distrik (DA). Lapwentman en DA ozordi i ganny fer apre ki sa pozisyon i ouver pour nenport dimoun fer zot laplikasyon ki ganny swiv par en entervyou e i selman apre ki sa kandida ki’n reisi i ganny swazir.

En legzersis in ganny fer kot bann ansyen DA in sanz distrik pour zot ganny en nouvo apersi travay dan en lot distrik.

Lo nivo Praslin avek La Digue, parey i ti’n anonse, Prezidan i dir sa 2 zil i tonb direkteman dan son responsabilite.

« Mon pou swazir en dimoun lo Praslin ek enn lo La Digue ki pou azir koman sa lyezon avek State House. Sa pou ganny anonse byento’’.

Antretan Prezidan Ramkalawan in fer resorti ki pozisyon Komisyoner Lapolis i vid swivan retret Msye Kishnan Labonte. I dir ki enn bann premye travay ki Lasanble Nasyonal pou annan se pour aprouv nouvo Komisyoner Lapolis. Apre sa i dir, travay transformasyon lapolis i ava komanse.

« Sesel i bezwen en lafors serye e efikas ki vin lafyerte nou pei e donn tou dimoun en sans sekirite, lord ek lape, » Prezidan Ramkalawan i dir.

Anmenmtan ki in fer sa bann lanons Prezidan Ramkalawan in met a latansyon piblik ki dan Minister Lasante ek Minister Later ek Lakaz, bokou diskisyon i ankor pe ganny fer e byento gouvernman ava dan en pozisyon pour fer serten lanons. I dir ki sel pozisyon ki’n deza konfirmen se en nouvo sef egzekitiv pour Lotorite Plan e sa se Manmzel Angelina Servina ki’n ranplas Msye Joseph François.

Prezidan ti fer sa bann lanons dan en ladres ki ti ganny difize lo radyo ek televizyon yer swar.

Dan sa ladres, ki’n koensid avek sis mwan depi ki i dan lofis, Prezidan Ramkalawan in osi abord plizyer pwen enportan ki tous tou Seselwa parey lans en nouvo lapel pour tou Seselwa pran zot vaksen kont Covid-19, lapel pour ki bann marsan i fer desann pri komodite la ki pri deviz etranzer pe desann, travay ki STC pe fer pour fer desann pri marsandiz e koudlavi, nesesite pour revwar striktir saler sirtou dan bann lakonpannyen paraetatik, parmi lezot pwen ankor.

Nou prezant nou lekter sa ladres entegral fer par Prezidan Ramkalawan yer swar :

 

Frer ek Ser Seselwa,  

 

Ozordi le 26 Avril i fer egzakteman 6 mwan depi ki mon’n sermante dan lofis Prezidan apre ki lepep Seselwa ti donn parti LDS ek mwan en manda pour diriz nou pei Sesel. I ti en manda demokratik atraver en eleksyon demokratik e sa ti osi fer ki premye fwa en Seselwa ti konmans en manda Prezidansyel atraver en eleksyon ki Komisyon Elektoral ek lemonn antye ti dekri koman lib, zis e kredib. I pa ti en koudeta oubyen en pas baton, me en eleksyon demokratik par lepep Seselwa, pour lepep Seselwa. Apre ganny dirize par en sel parti pandan 43-an, Seselwa ti vot pour en sanzman dan son pei anba tenm ‘Sesel pour tou son zanfan’.

Manda ki nouvo ladministrasyon ek mwan nou’n gannyen i pour 5-an, savedir 60 mwan. Donk i reste 54 mwan. Ozordi, apre zis 6 mwan, en dizyenm sa letan, serten dimoun i fristre akoz zot ekspekte ki tou keksoz i devret fini fer, tou problenm rezourd, 3000 lakaz konplete, tou dimoun dan lanplwa, problenm drog eliminen, pri lavi desann e ki gouvernman in devret akonpli tou sa ki ti dan son manifesto. Mon santi ki sa kalite lekspektasyon i tro o. Pour fer sa dan 6 mwan i senpleman enposib. Alor sa bann dimoun ki krwar dan sa kalite lavites pou byensir dezapwente e mon senpatiz avek zot. Zis pour fer zot mazinen, ki mon’n pran labar avek en parti politik ki’n la pandan 43-an, savedir 516 mwan. Alor, eski mon pe demann tro bokou letan mon dir avek tou Seselwa pour annan en pti git plis pasyans e nou pou transform nou pei?

Me mon osi kontan pour dir en gro mersi sa mazorite Seselwa ki mwen vokal e ki pe obzerv byen sa ki pe arive dan nou zoli pei Sesel. Zot pe swiv e zot konpran ki parey proverb i dir, ‘Lavil Rome pa ti ganny konstrir dan en zour’. Mersi pour pa tonm dan sa bann mannev avek fo propagann ki pe ganny senmen toulezour. Tou keksoz i annan en leksplikasyon. Kot i annan fot mon pou premye pour admet afen ki nou korize. E kot i annan leksplikasyon pour donnen mon a fer li. Mon annan sa pasyans mwan. Kot i annan sakrifis, zefor ek desizyon pour pran, zot konnen ki mon pare pour fer li. Alor, pour le moman mon pou dir zot pa per, Sesel i dan bon direksyon. Mon pa la pour pran zis desizyon politik pour esey satisfer tou dimoun e vin popiler. Pa sa mon manda: Mon la pour travay dir dan en fason onnet, san koripsyon e fer nou pei ek son pep bouz devan e ganny en meyer lavi. Mon pe travay pour tou Seselwa san okenn eksepsyon. Mon pe elimin rankin, gro ker, divizyon ek viktimizasyon. Nou pou fer li pour nou pei.

Dan sa nouvo Sesel ki nou pe rod kree, premyerman mon bezwen dir ki mon pa an konfli avek okenn sitwayen. Mon respekte tou sitwayen e koz avek tou dimoun pour ankouraz zot dan travay ki zot fer. Travayer dan gouvernman i ganny drwa annan son lopinyon politik ek lezot lopinyon, me sel keksoz kot nou pa devret annan diferans se lo nou lwayote anver nou pei e dan travay dir pour nou pep. Trenn lipye pa en opsyon. A tou moman nou devret pe donn 100%. Mon felisit tou travayer ki pe fer sa. Mon ankouraz lezot ki pa pe fer li ozordi pour anbark lo sa semen e vin dan sa menm lekip travayer.

Mon ekoute e mon konnen ki dezapwentman serten dimoun se lefe ki i annan bokou travayer ki siport parti ansyen gouvernman ki ankor pe travay. Krwar mwan ki mon sezi santiman letan en dimoun i dir mwan ki i ankoler akoz sa menm dimoun ki’n ser li, ki’n fer li soufer pour li pa ganny en travay, en later, en lakaz, en biznes, en scholarship oubyen en carer i ankor dan sa menm pozisyon. Mon konpran ou e ou osi konpran mwan byen.

Tranzisyon pli enportan ki nou pei i bezwen pas ladan se pour ariv lo en nivo kot tou dimoun ki travay dan gouvernman i war son lekor koman en profesyonnel, ganny valorize e angaze pour delivre son meyer pour Sesel. Se sa ki mon anvi trouve. Sa pou selman arive letan tou travayer dan gouvernman i war li koman en serviter piblik e i donn pli bon servis popilasyon e i pran swen avek son departman konmsi ti son prop biznes. Se sa ki mon anvi war, e mon bezwen dir ki mon’n deza komans trouv sa pe arive dan diferan minister, enkli dan State House e se sa osi rapor ki mon gannyen sorti kot diferan minis. Andotmo, mon pe rod elimin move pratik e ranplas li avek sa ki pozitiv e ki pou bon pour nou pei. Mon kapab servi legzanp Ton Mazaren lo zil: Avan i ti touy torti, me ozordi se li pli gran anbasader pour proteksyon torti. Transformasyon e sanz mindset pou regard ou lekor koman en serviter – se sa ki bezwen arive.

Zot pou bezwen osi konpran mwan. Letan mon ti vin State House tou travayer ti krwar zot pe ganny pouse. Se sa ki zot ti’n ganny dir. Mon’n war lafreyer dan lizye gran zonm ek fanm akoz zot pa ti konnen kote zot debout e ki pou arive. Avek prensip ki nou bezwen rod sa ki byen pour nou pei e travay pli byen posib, mon’n reisi kree en bon lekip otour mwan. Lafreyer in ale, konfyans in pran plas e ozordi travayer i ganny valorize e ankouraze dan tou laspe. Zot napa lafreyer pour pran bon linisyativ akoz zot konnen ki zanmen mon pou donn direktiv viktimizasyon anver okenn sitwayen Seselwa.

Mon anvi ki tou dimoun i konnen ki zot ganny drwa servi zot lentelizans ek zot lespri e ki si bann ladministrasyon avan ti met lanfaz lo segregasyon politik ek preferans, nouvo ladministrasyon pe anmenn sa sanzman kot tou zanfan Seselwa i ganny sa sans pour epanouir e resevwar meyer servis posib. Se sa baz sa sanzman imen ki nou pe rode dan nou pei e ki mon angaze pour anmennen. I’n annan tro bokou soufrans, lanmertim ek larm. Mon misyon se pour termin sa. Bondye pou donn nou sa kouraz e nou pou fidel e reisi.

Me selman, annou fran ek kanmarad e nou ava pli byen konpran kanmarad. Divizyon, sabotaz, koripsyon, lese fer ek pares i ankor pe arive e mon dir byen for ki zot napa plas dan servis sivil, dan sekter prive e dan Sesel. Annou tonm dakor ki i annan en sel gouvernman dan pei. Sa ki ti la avan nepli gouvernman e sel ladministrasyon se sa enn ki lepep Seselwa ti elekte an Oktob 2020. Si nou tonm dakor lo sa, nou kapab avans devan akoz i vedir ki ou pa pran lord avek lezot ansyen minis ki ou kontinyen apel ‘yes minister’ e ki li i apel ou ‘son zwer.’ Mon konsider sa lwayote tre enportan e se sa laliny ki fodre pa zanmen nou sote.

Dimoun ki travay dan gouvernman ki krwar zot pou mars lo dousman pour zot met travay gouvernman anretar pou bezwen pran en desizyon byen vit akoz sinon, nou ki pou bezwen pran sa pour zot. Pa bezwen kriy viktimizasyon, me plito fer se ma fot si sa i arive. Bann ki pas zot letan organiz aktivite politik pandan ler travay, servi resours leta pour telefonn dimoun dan zot distrikt pour gete si zot pare pour zwenn lekip mobilizasyon pour fer lamars, dezord ek sabotaz dan lavil, oubyen pas letan donn lenformasyon konfidansyel avek bi detri gouvernman, pou bezwen pran en desizyon. Mon pa kontan letan en frer oubyen en ser i perdi son lanplwa, me si ou pa kontan sa landrwa travay i meyer ou rod en lot lanplwa kot ou pou ganny satisfaksyon. Mon pa kontan dir sa bann parol, me mon bezwen fer li pour nou tou vin lo menm paz e konpran kanmarad.

Letan mon lo sa size, mon anvi fer kler ki in ler pour tou dimoun ki annan responsabilite pran zot responsabilite e aret fer sa pep fristre. Mon remarke ki tro souvan si Minis oubyen mwan, nou pa entervenir lo bann keksoz tre senp pour en dimoun ganny en larepons son demann lezitim napa nanryen ki arive. Nou bezwen micro-manage pandan ki dimoun responsab pa bouze. Sa i anmenn fristrasyon e tanto mon anvi lans en mesaz for e kler: Si dan lepase tou keksoz ti depann lo desizyon Prezidan, sa in sanze. Zot ganny peye pour donn meyer servis sa pep. Koman en zanfan Sesel e en travayer pour zanfan Sesel, pran ou responsabilite.

Frer ek ser, fodre pa ki nou oubliye ki nou’n erit en sitiasyon kot move gouvernans, koripsyon, vole ek viktimizasyon dan servis sivil baze lo kouler politik ti’n vin en kiltir kot sef ti donn tou lord baze lo son prop enpilsyon san okenn polisi kler. Annou pa oubliye ki Komisyon Laverite ek Rekonsilyasyon Nasyonal i ankor pe fer nou mazin sa pase 43-an kot dimoun ti ganny touye, disparet, tortire, zot propriete pran par leta, al an egzil, zot biznes fermen e kot lafreyer ti renye e kot ni radyo, televizyon oubyen lakour pa ti ekout ou. Konpar sa avek sa ki nou pe anmennen ozordi kot tou pwennvi i ganny tolere.

Frer ek ser, nou anvi kree en Sesel kot lape i renye e dousman dousman mon konvenki ki bann defi sosyal ki nou pe fer fas avek pou ganny adrese. Fodre nou fer li dan linite koman en sel nasyon. I annan bokou defi, me avek sa menm determinasyon ki’n fer nou ariv kot nou ete, napa nanryen ki pou fer nou fer mars aryer. Annan konfyans. Father i konnen ki i pe fer.

 

Laliberte lapres

Ozordi mon osi anvi ki nou felisit nou lekor. Sesel in fer progre lo size laliberte lapres. Nou’n mont par 11 pwen, sorti 63enm pour ariv 52enm lo 180 pei. Pandan sa lannen ki devan nou, nou devret travay pour vin premye lo nivo Lafrik e anba 25 lo nivo mondyal. E fodre nou sorti premye lo Mo Ibrahim Index pour Lafrik. Prensip i senp: Nou atas gran lenportans lo laliberte lapres, laliberte lekspresyon ek devlopman imen. Eksprim ou, kritike, analize, donn ou pwennvi e promot ou lide. Tousala napa problenm akoz i ganny balanse avek laverite. Dan sa staz tranzisyon ki nou pe pas ladan, mon fer en lapel spesyal avek medya nasyonal – SBC ek tou lezot medya – pou lev zot nivo e fer en travay zournalis profesyonnel. Zot pa politisyen zot, me zournalis enparsyel, amwen ki zot travay pour en parti politik. Donn tou kote en zistwar avek laverite ek ledikasyon koman zot lobzektiv. Fouye, fer zot travay e pa fer zis zournalism sansasyonnel e emosyonnel. Letan ou montre en dimoun URS ki pa ankor ganny lanplwa, montre enn ki pe debourye osi. Se sa nivo e standar ki pei i ekspekte avek zot. Mon pa pe dir zot fer propagann pour gouvernman, me touzour balans zot zistwar e ed sa pep.

 

Sesel pe redemare

Pandan sa dernyen 6 mwan, avek en bon lapros pour COVID, en bon progranm vaksinasyon ek bon planifikasyon lo reouvertir nou lekonomi, nou trouv nou lendistri touris pe refer, gran lotel koman pti letablisman pe ganny kliyan, taksi ek omnibus pe ganny lavi, laboutik touris, restoran ek bar pe debourye, ekskirsyon bato in repran e an-gro nou pei pe debout ankor lo son lipye. Nou tou nou’n kontan pour war lavites ki roupi in repran son valer e dolar in ariv parey i ti ete avan COVID. Lenflasyon osi pou bese e kof gouvernman i komans ganny plis larzan ladan. Mon ankouraze pour war bokou plis dimoun pe travay, lapolis pe repran son lelan e nou osi war ki fon pansyon pe ranmas plis larzan akoz plis dimoun pe travay e kontribye.

Tou sa ki monn mansyonnen i montre nou ki nou lo bon semen, me zot pa ase pour nou adres bann size tel ki plis lakaz, sipor sosyal, meyer servis lasante ek lezot ankor ki bezwen nou latansyon. Bann defi ki devan nou tel ki pri delo ek elektrisite, kou lavi ek lezot depans ki nou bezwen redwir pe deza ganny adrese e mon annan sa lespwar ki nou pou reisi donn nou pep en meyer lavi an-zeneral. Annou pa oubliye ki parfwa bann size ki paret senp parey servis bis oubyen lafason ki salte i ganny ranmase i tre enportan pour nou popilasyon me osi pour nou limaz. Alor mon bann frer ek ser, dan 6 mwan nou’n reisi restart ankor nou lekonomi e mon anvi fer en lapel avek nou tou pour met nou zefor ansanm pour rekonstrir sa pei olye bos sakenn son kote pour detri li.

 

Stratezi gouvernman pe reisi

Stratezi gouvernman pandan sa dernyen 6 mwan ti senp: (1) Met Covid anba kontrol apre ki transmisyon kominoter ti ganny detekte (2) Komans progranm vaksinasyon e (3) Refer nou lekonomi. Byensir anmezir ki nou’n fer sa 3 keksoz, nou’n osi regard gouvernans dan nou pei e atak tou size ki konsern nou devlopman. Dan tou le 3 domenn nou pe reisi.

 

Annou ini pour met COVID anba kontrol

Pour met Covid anba kontrol, malerezman pa depann lo zis gouvernman, me lo sakenn parmi nou. Mon dezapwente avek konportman bokou nou sitwayen avek lakantite ka ki nou ankor pe anrezistre. Mon repete ki tou Seselwa i devret pran bann mezir apropriye e ki i selman atraver sa ki nou pou konbat e ranport laviktwar kont Covid. Mon konnen ki bann direktiv i kapab paret banal, me se sa ki pou protez nou. Alor annou toultan met nou mask, lav nou lanmen e gard sa zistans sosyal. Si nou fer sa nou pou defet COVID. Mon lans en nouvo lapel pour nou tou ansanm ini dan sa mwan May e met COVID net anba kontrol. Nou a komans avek lafet travayer pour montre ki vreman nou serye.

Lo nivo vaksinasyon, nou reste premye dan lemonn koman pei ki’n donn plis vaksen par tet zabitan. Letan serten dimoun dan lemonn, enkli dan bann pei devlope pe rod vaksen, isi Sesel, akoz nou gouvernman in fer en bon stratezi, nou annan ase vaksen pour tou nou popilasyon e nou pe menm donn sa vaksen tou travayer etranze. Mon lans en lapel avek tou dimoun pour pran zot vaksen koman en responsabilite. Ozord nou’n reisi donn premye doz vaksen 68% nou popilasyon total e 57% dezyenm doz. Letan nou konpar sa avek nou target 70,000 adilt, i fer ki nou’n donn 95% premye doz ek 80% dezyenm doz. Sa i en lakonplisman ekstraordiner pour pti Sesel e i devret fer nou tou byen fyer.

Progranm vaksinasyon i en sikse ziska prezan e mon profite ankor pour demann tou dimoun pour silvouple al pran zot vaksen. Se sa ki pou protez nou kont maladi sever e pa met presyon lo nou sistenm lasante. Si ozordi dimoun pa pe montre sentonm sa maladi se akoz zot in pran vaksen. Mon rekonnet ou drwa, me mon osi fer en lapel lo ou responsabilite pour protez lezot. I annan serten dimoun ki’n al dan karantenn omwen 2 fwa e sa i met retar dan landrwa travay. I pa byen pour lezot ki bezwen soufer e travay bokou plis akoz ou neglizans.

 

Re-ouvertir nou lafrontyer pe anmenn sikse

Met Covid anba kontrol ek progranm vaksinasyon in permet nou reouver nou pei depi le 25 Mars. Sa in en gran sikse e ozordi plis laliny aeryen e plis touris pe rantre dan nou pei. Biznes in repran e aktivite in retournen. Tou dimoun pe ganny en dipen. Nou lo bon semen akoz se sa ki labaz pour nou fer desann pri lavi dan nou pei, an mezir ki nou reorganiz STC. Mon kontan war ki pri petrol lo laponp in deza komans desann e ki serten marsandiz osi pri i komans tonbe. Deswit mon ekspekte ki pri komodite ki pe rantre aktyelman i devret desann. Mon fer en lapel avek tou biznes pour pas sa sikse avek Seselwa.

Frer ek ser, zefor lokal pour vaksinasyon in vreman bon. Felisitasyon. Me nou bezwen fer atansyon akoz nou bezwen fer pli gro zefor pour koup sa to lenfeksyon. Lemonn pe get sa tre pre, e si nou koman Seselwa, nou pa kontribye pour fer li desann demen sa bann pei i kapab dir avek zot sitwayen pa bezwen vin Sesel parey i annan enn de ki’n deza fer. Alor annou pran nou proteksyon, konbat COVID e mazinen ki si nou les nou fer mars aryer lemonn pou ferm laport lo nou e i riske difisil pour nou remonte. Mon kont lo tou Seselwa pour pran sa serye.

 

Pri lavi

Lo sa size pri lavi, STC pe fer en travay konpreansiv kot zisteman pri komodite ki zot enporte pou desann. Avek lentrodiksyon en sistenm pri rekomande, tou dimoun pou konnen konbyen en prodwi i sipoze koute, e avek kolaborasyon Retailers Assosiation, mon pe atann ki dimoun i ava war en amelyorasyon dan pri. Pri komodite STC pou parey lo Mahé, Praslin ek La Digue. E mon donn lasirans tou travayer STC, spesyalman bann lo Praslin ek La Digue ki STC pou akonpanny zot pandan sa transformasyon e ki zot pa devret les personn fer zot per. Mon osi fer en lapel avek tou lezot marsan pour adopte sa menm latitid e pour pa abiz lo konsonmater. Mon osi demande ki tou dimoun i pey son taks parey i devret. Pa sarz en dimoun VAT e apre met sa larzan dan ou kont.

 

Febles ki afekte lefikasite

Frer ek ser, tou lezour nou pe idantifye bann febles ki afekte lefikasite gouvernman. Nou pei in perdi bokou benefis dan diferan domenn, ki swa bann lasistans finansyel ki nou pa’n reklanmen avek bann lorganizasyon enternasyonal, swa bann labours letid ki ganny peye antyerman par bann pei donater, oubyen larzan ki sipoze rantre dan kof leta. Zis avek IEA dan bann landrwa ki zot lwe avek bann pti antreprener en sonm R11m pa ankor ranmase, e sa i larzan ki ti a kapab kouver depans en minister. Nou war Day Care ki gouvernman i lwe R1200 par mwan, me en sel zanfan i ganny sarze parfwa ziska R1800. Anplis ki sa, nou kontinyen war bann resours leta ki ganny abize atraver koripsyon, mank pran swen avek oubyen bann ki responsab pa fer sa ki zot devret fer. Mon fyer pour dir zot ki tou transpor ki tonm anba State House i annord ozordi. Pandan sa lannen antye pou napa okenn depans lo loto lwe oubyen war nesesite pour aste nouvo transpor. Mon pe demann SPDF, Lapolis ek lezot gran lorganizasyon pour fer parey. Nou bezwen protez resours leta e la mon fer en lapel spesyal afen ki tou bann paraetatik i koup lo labi e zot met plis kontrol.

 

Lapey travayer

Gouvernman pou bezwen regard ankor enn fwa bann lapey dan son striktir e osi dan bann paraetatik. I kontinyen annan en fo kosep ki se politisyen ki ganny plis larzan dan sa pei. E sak fwa ki size sakrifis i monte, bann premye largiman ki ou tande se akoz pa koup lapey bann MNA, minis ek Prezidan. Les mwan dir zot ki ozordi dan Sesel, se pa sa bann dimoun ki resevwar plis lapey. Dan kad gouvernman limenm, bann pozisyon direkter, accountant ek lezot pozisyon administrativ i bokou plis ki pour en MNA. Lapey PS ek lezot pozisyon i plis ki pour en minis e lapey bokou CEO i menm double lapey prezidan. I annan CEO ki pe anmenn dan lakour par lao R150,000 par mwan san azout bann lezot privilez. En lapey i bezwen fer sans e Sesel pou bezwen adres sa. Mon rekonnet ki konpetans i bezwen ganny byen rekonpanse. Minis Finans pou komans en travay revizyon ki ava ganny prezante avek cabinet. Tro souvan i annan tro bokou dimoun dan bann minister ki fer ki gouvernman i depans bokou. Nou bezwen bouz lo kalite e non pa lo kantite. Si nou pa fer sa i pou difisil pour gouvernman anploy dimoun konpetan akoz nou pa pou kapab ofer en lapey konpetitiv.

 

Sanzman ek restriktirasyon dan serten minister

Gouvernman in deza fer serten sanzman dan diferan pozisyon. Nou pe kontinyen regarde ki mannyer pour servi nou mendev dan en fason pli efektiv. Dan bokou minister in deza annan serten sanzman entern kot swa serten dimoun in arete oubyen zot in pran nouvo responsabilite. Mon bezwen dir ki nou pe war en nouvo lespri ki pe donn lankourazman. Parey zot in kapab swiv, serten bord in ganny nouvo dimoun lo la, tandis ki lezot, swivan refleksyon lo lefikasite in ganny aboli e travay in ganny transfer dan minister limenm koman bann nouvo departman. Gouvernman in pran en lapros kot nou met dimoun dan bann pozisyon kot zot pou pli efektiv e nou osi demande ki nou fer en revi regilye pour war si bann lobzektiv pe ganny akonpli. Alor en sanzman pozisyon pa vedir en demosyon, me plito en fason pour sa lorganizasyon vin pli efektiv.

Mon pou anons serten sanzman ki pou arive dan serten minister. Anmenmtan i enportan pour mwan met a zot latansyon ki dan Minister Lasante ek Minister Later ek Lakaz, bokou diskisyon i ankor pe ganny fer e byento nou ava dan en pozisyon pour fer serten lanons. Sel pozisyon ki nou’n konfirmen se en nouvo CEO pour Lotorite Planning e sa se Manmzel Angelina Servina ki’n ranplas Msye Joseph François.

Dan Minister Lagrikiltir, Sanzman Klima ek Lanvironnman, i konm swivan:

PS pour Lanvironnman pou Msye Denis Matatiken;

PS pour Lenerzi ek Sanzman Klima, Manmzel Rebecca Lousteau Lalanne;

PS pour Lagrikiltir: Msye Keven Nancy

Avek amalgasyon Fondasyon Zarden Botanik ek Lotorite Park Maren, nouvo CEO pou Msye Alain Cedras.

Pozisyon pour nouvo CEO LWMA pou ganny pibliye e pou ouver pour nenport dimoun fer laplikasyon e apre interview, nou ava anonse lekel ki’n ganny apwente.

Minister Ledikasyon pou ganny striktire dan 2 departman – Departman Servis Ledikasyon e Departman Devlopman Sekter Ledikasyon.

Servis Departman Ledikasyon pou ganny dirize par Dr Odile de Commarmond koman Sekreter Prensipal.

PS pour Departman Devlopman Sekter Ledikasyon se Msye John Lesperance.

Par anba PS pou annan 3 Direkter Ledikasyon pour diferan divizyon:

Domenn Prioriter – Msye Alex Souffe;

Devlopman Resours – Dr Linda Barallon

Zafer Regilater ek Lezislativ – Msye Jean Michel Domingue.

Lanons lo bann lezot striktir i ava ganny anonse par Minister limenm.

Minister Zafer Etranzer ek Tourism pou ganny reoganize dan sa fason swivan:

PS pour Zafer Etranzer se Anbasader Vivienne Fock-Tave.

PS pour Minister Tourism se Madanm Sherin Francis.

Avek sa stratezi kot nou pli byen servi nou resours dan bann lanbasad pour kouver tourism, Madanm Anne Lafortune pou rantre dan servis diplomatik.

Gouvernman in pran desizyon pou refer Minister Finans dan sa fason: Pozisyon PS dan sa minister pou ganny deservi par Sekreter Deta Msye Patrick Payet.

Msye Damien Thésée pou vin nouvo CEO kot Financial Services Authority (FSA). I pou annan en manda spesifik pour diriz sa lorganizasyon pour fer ki Sesel i sorti lo lalis nwanr Linyon Eropeen.

Dan Minister Gouvernman Lokal, bokou sanzman in arive depi pozisyon PS e kot i konsern pozisyon DA. Lapwentman en DA ozordi i ganny fer apre ki sa pozisyon i ganny ouver pour nenport dimoun fer zot laplikasyon ki ganny swiv par en interview e i selman apre ki sa kandida ki’n reisi i ganny swazir. En legzersis in ganny fer kot bann ansyen DA in sanz distrikt pour zot ganny en nouvo apersi travay dan en lot distrikt.

Lo nivo Praslin avek La Digue, parey ki mon ti anonse, sa 2 zil i tonm direkteman dan mon responsabilite. Mon pou swazir en dimoun lo Praslin ek enn lo La Digue ki pou azir koman sa lyezon avek State House. Sa pou ganny anonse byento.

Pozisyon Komisyonner Lapolis i vid swivan retret Msye Kishnan Labonte. Enn bann premye travay ki Lasanble Nasyonal pou annan se pour aprouv nouvo Komisyonner Lapolis. Apre sa, travay transformasyon lapolis i ava komanse. Sesel i bezwen en lafors serye e efikas ki vin lafyerte nou pei e donn tou dimoun en sans sekirite, lord ek lape.

Ser ek frer Seselwa, nou vizyon i baze lo en servis sivil ki efikas, prodiktiv e profesyonnel. Se sa ki alabaz nou sosyete. Si nou kapab ganny sa byen, fristrasyon nou pep pou koupe akoz nou lavi limenm pou pli bon. Ozordi mon refer en lapel avek tou Seselwa pour nou rasanble ansanm e konstrir nou pei. Se nou ki pou fer sa sanzman arive dan nou pei. Mon napa okenn dout ki letan sakenn antre nou i vin ansanm pou defet bann move mers dan nou pei, nou pou fer bann pa zean dan nou devlopman. Annou viv koman frer ek ser. Napa plas pour laenn, rankin ek lezot santiman destriktiv.

Bondye in beni nou pei avek labote e in beni nou pep avek lentelizans. Annou remet sa bann ros granit, montanny ver, zoli lans ek bann ban disab dekore e antoure avek zoli flor ek fona dan Losean Endyen dan son lanmen e touzour demann li pour beni nou.

God bless Seychelles.

 

More news