Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lasanble Nasyonal i onor bann travayer lasante |08 April 2021

Alokazyon Lazournen Mondyal Lasante ki Sesel ti selebre yer avek larestan lemonn e osi lazournen kot nou isi nou selebre e rekonnet tou bann travayer lasante dan nou pei, Lasanble Nasyonal ti li osi eksprim son lapresiasyon ek sipor pour tou dimoun dan nou pei ki travay dan domenn lasante.

“Nou zwenn avek tou nou bann konpatriyot pour ankouraz tou nou bann dokter, ners, zofisye lasante e tou bann ki travay akote zot e asiste zot enkli tou bann etranze ki travay dan sa sekter dan nou pei,” Spiker Lasanble Nasyonal Msye Roger Mancienne ti fer resorti dan en mesaz o non Lasanble Nasyonal.

“Sa lannen i enn kot nou dwa en remersiman spesyal tou bann ki lo fron batay pour lasante espesyalman tou bann ki dan kanpanny kont Kovid-19. Zot in bezwen travay pli dir e fer bokou plis sakrifis e donn zot letan, zot konfor e osi met zot lekor a risk pour anmenn sa batay. Rezilta zot travay i nou lasante. Zot sikse se ki nou nasyon pe tenir kont Kovid-19 e nou vwar nou lekonomi pe refer e nou pe gradyelman repran nou lavi normal. Mon demande alor ki nou annan konfyans dan nou bann profesyonnel lasante, ki nou pa fer zot travay pli difisil ki i deza ete me ki nou swiv zot konsey e fer sa ki nou devret fer pour nou lasante,” Spiker Mancienne in dir.

I’n fer resorti ki apard bann travayer formel dan sekter lasante, i osi lokazyon pour salye tou dimoun ki dan zot fanmir e zot kominote zot in fer li zot devwar pour osi vey lo lasante zot zanfan, zot vye paran ek lezot dimoun ki pli vilnerab.

“Vey lo lasante lezot i demann konpasyon ek lanmour. Tou bann ki fer sa, i fer sa kontribisyon ki zot pe ganny apele pour fer pour anmenn lazistis dan lasante. Annou osi fer li nou devwar pour fer sa ki nou kapab pour siport zot, pour apresye zot e nou osi nou ava anmenn nou kontribisyon pour lazistis dan lasante,” Spiker Mancienne ti fer resorti.

Lo son kote dirizan lopozisyon, Msye Sebastien Pillay, ti li osi lo non tou bann manm parti United Seychelles eksprim son sipor ek lapresiasyon pour tou bann travayer lasante.

I ti dir ki si i annan en moman kot nou bezwen montre nou sipor, lapresiasyon ek lanmour pour bann travayer lasante i pandan sa moman pli difisil ki sa enn pandan sa pandemi Kovid-19.

“Sa group dimoun pe dedye zot letan pour tret e sonny nou. Nou donn zot nou langazman ek sipor kontinyel e asir zot ki nou pa pou zanmen bliy zot sakrifis ek devouman dan sa moman difisil,” Msye Pillay ti dir.

Dirizan zafer gouvernman, Msye Bernard Georges, ti lo son kote e lo non tou bann manm son parti reasir tou bann travayer lasante zot solidarite ek sipor e remersye zot pour zot travay eksepsyonnel.

“Nou sezi sa lokazyon pour asir zot ki nou pou toultan la dan zot kote dan bann bon moman e osi dan bann moman difisil.”

 

Marie Anne Lepathy

More news