Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Health

Temwannyaz en pasyan ki’n rekipere avek Kovid-19 |14 January 2021

Temwannyaz en pasyan ki’n rekipere avek Kovid-19

Lopital Lafanmir Perseverance

‘I fermal en fason ki mon pa kapab eksplike’

 

Zournal Seychelles NATION i prezant son lekter temwannyaz enn bann pasyan ki’n rekipere apre ki i ti’n atrap viris Kovid-19. Nou’n ganny demande pour respekte son idantite e la ki in rantre dan lakour, nou swet li tou de bon.

 

Zournal Seychelles NATION : Kan eski ou ti remark ou bann premye sentonm ?

Pasyan Rekipere (P.R.) : Le 30 Desanm bomaten mon ti remarke ki mon pa ti pe respir normal e mon ti pe ganny latet fermal ek soulezon. Vi ki le 28 Desanm mon manman e le 29 Desanm mon boyfriend ek mon pti fiy 9-an ti teste pozitiv e ganny plase dan izolasyon, alors mon ti telefonn 141 e vitman zot ti vin teste mwan kot lakour avek mon pti garson 3-an e nou ‘rapid test’ ti negativ. Vi ki problenm respiratwar i enn bann sentonm Kovid-19, alors zot ti admit mwan ek mon garson dan sant izolasyon ‘Lopital Lafanmir’ Perseverance pour esper rezilta laboratwar le 31 Desanm. Son lannmen rezilta mon tes ti arive e mwan ek mon zanfan nou ti negativ alors nou ti ganny transfer kot lotel Avani pour nou konmans karantenn.

 

Zournal Seychelles NATION : Kan ki ou sitiasyon ti konmans deteryore ?

P.R. : Mon ti Avani le 31 Desanm ziska le 3 Zanvye. Mon ti remarke ki mon ti annan sentonm lagorz fermal, latou, lekor fermal, lestoman ek latet fermal e ganny lafyev. Alors apre tyek routin bann ners bomaten, zot ti refer mwan ek dokter ki ti plitar fer mwan ek mon garson refer tes. Le 4 Zanvye bomaten rezilta ti tournen e pour mwan ti pozitiv me mon garson ti negativ. Alors zot ti transfer mwan Perseverans kot lot sant izolasyon kot baz Gard Lakot. Mon’n laba le 4 apremidi ziska le 6 kot zot ti re-transfer mwan ankor Avani akoz mon sentonm ti’n arete.

 

Zournal Seychelles NATION : Ki mannyer ou’n pas sa bann zour ek ou garson ?

P.R. : Mon’n Avani ziska le 12 Zanvye. Mon izolasyon ek mon garson mon’n reste dan mon mas e fer mon mye pour gard mon zistans avek li. Nou’n fer nou letan pase avek televizyon ki ti a nou dispozisyon kot Avani ek Wifi. Tandis ki kot baz Gard Lakot ek Lopital Lafanmiy ti napa televizyon. Nou ti ganny akse avek internet zis kot sant izolasyon Gard Lakot. Tou kominikasyon fanmiy ti ganny fer lo telefonn. Pandan bann letan ki mon ti admit, routin bann ners toulezour ti bomaten ek apremidi pour tyek tanperatir, nivo loksizenn dan disan ek tansyon. Tanzantan zot demann ou si ou ‘ok’, si ou napa douler, eksetera. Si ou ti annan okenn pti douler zot ti fer sir zot donn ou panadol pour ede ek ou douler.

 

Zournal Seychelles NATION : La ki ou’n sorti, ki mannyer ou ete ?

P.R. : La mon’n sorti le 12 Zanvye e mon dan lakour dan karantenn ziska le 18 Zanvye. Nou reste dan nou mas, lav nou lanmen tanzantan, dezenfekte e gard nou zistans. Mon santi mwan efreye pour retourn dan lasosyete pour al travay e rankontre lezot dimoun akoz mon konnen ki zot annan sa lafreyer sirtou ler mon pou dan menm lofis avek zot. La deor i annan bokou dimoun ki pa fye kantmenm apre 14 zour nou pa pou kapab enfekte zot.

 

Zournal Seychelles NATION : Ki mesaz ou annan pour bann ki touzour krwar Kovid-19 pa pou enfekte zot ?

P.R. : Mon annan en pti mesaz pour pas ek mon bann frer ek ser : Annou pran nou responsabilite konman en endividi la ki i annan transmisyon (sa viris) dan kominote. Silvouple lav zot lanmen, dezenfekte zot lanmen e landrwa ki zot in servi, met zot mas a tou moman. Be aware that this is serious. I fermal son sentonm, sa lafyev ek lekor fermal, sa difikilte pour respire… I fermal dan en fason ki mon pa kapab eksplike.

Mon’n aprann ki sa viris i tricky, i unpredictable. Apre ki mon’n ganny kontak ek mon boyfriend, in pran mwan 6 zour pour devlop sentonm. Deplis, i annan dimoun ki pozitiv me napa okenn sentonm. Prezan zis mazinen konbyen nou ki kapab pozitiv nou pa okouran e nou pe ganny kontak ek lezot dimoun.

Alors annou pa pran okenn risk e pa underestimate Kovid-19!

 

Vidya Gappy

 

 

 

 

More news