Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Domestic

Mesaz di zour : Alokazyon Lazournen Enternasyonal pour Eliminasyon Lapovrete, 17 Oktob 2020 |06 October 2020

Lasante i en dimansyon lapovrete enportan

 

Ziska le 16 Oktob, zournal ‘Seychelles NATION’ pou tou le zour pibliy en mesaz pratik ki pou ede edik dimoun lo ki nou devret fer pour nou pa tonm dan lapovrete, oubyen pour sorti dan en sitiasyon lapovrete. Sa seri mesaz i form par bann aktivite pour konmemor Lazournen Enternasyonal pour Eliminasyon Lapovrete ki selebre le 17 Oktob.

Nou mesaz pour ozordi i :

ELIMIN LAPOVRETE : LASANTE I EN DIMANSYON LAPOVRETE ENPORTAN

Bokou dimoun i soke, oubyen senpleman pa oule krwar kan nou dir ki lasante i en form, oubyen en dimansyon lapovrete, parey nou dir dan definisyon lapovrete miltidimansyonnel. An dot mo, si ou annan en problenm lasante, sa i osi vedir ki ou pov.

Demann ou lekor ki gran keksoz ou kapab fer si ou pa an bonn sante? Dan bokou ka pa gran soz. E ou inaktivite oubyen aktivite limite an rezilta ou maladi i kapab fer ou tonm dan lapovrete. Par egzamp, si ou pa kapab travay oubyen si ou pa kabap okip ou prop lekor.

Annefe, lasante i aparet konman dimansyon lapovrete pli enportan lo Lendex Lapovrete Miltidimansyonnel (MPI) Global, swivi par ledikasyon ek standar lavi. Apard kondisyon lasante an zeneral, trwa lezot endikater enportan ki kapab definir en endividi, lakour ou menm pei konman pov i nitrisyon, mortalite zanfan ek lansentman anba laz.

Kovid-19 i en laprev konkret e aktyel ki lasante i en dimansyon lapovrete. De milyon dimoun in tonm malad e in ganny met an izolasyon. Bokou lezot in ganny met an karantenn. An konsekans, pandan sa letan zot pa kapab travay pour nouri zot lekor ek zot fanmiy e zot pa kapab fer bann aktivite itil e neseser ki zot ti abitye fer. De milyon in mor. Sa i reprezant en pert enportan e inestimab dan lafors travay, ki pou demann bokou lenvestisman pour ranplase. Sa i an term letan, formasyon, leksperyans, respe, larzan, eksetera.

Semenn pase, prezidan Lanmerik Donald Trump in ganny teste pozitif avek Kovid-19, parey ti’n leka avek premye minis britanik Boris Johnson detrwa mwan pase. Parey Rwayonm Ini ti’n tonm dan en kourt peryod lensertitid politik pandan sa letan, menm lensertitid in frap Lanmerik. Sitiasyon Lanmerik i menm vin pli pir pandan letan kanpanny politik, zis detrwa semenn avan eleksyon prezidansyel. Kestyon ki lemonn ti pe demande se ki ti pou kapab arive si par maler Prezidan Trump, ki anmenmtan kandida repibliken a son prop siksesyon, ti mor avek sa viris? Eski sa evantyalite ti kapab plonz Lanmerik e menm lemonn dan en kriz politik e sekiriter? Se petet pour sela ki adverser Msye Trump, kandida prezidansyel demokrat Joe Biden, in reazir an dizan ki “sa viris fodre ganny pran tre o serye”.

Lasante nasyonal donk, i osi sekirite nasyonal. Non selman an term sovgard souverennte nasyonal, me osi an term lezot form sekirite tel ki ekonomik ek alimanter.

Dan sa konteks, parey pour Kovid-19 kot Minister Lasante in met bokou lanfaz lo proteksyon ek gerizon, i swetab ki menm mezir i ganny met anplas pour lezot maladi, parey HIV/SIDA e epatit. Dan menm fason ki pour Kovid-19, popilasyon i devret ganny ankouraze pour gard distans seksyel oubyen ‘sexual distancing’. Resers kontak oubyen ‘contact tracing’ i devret osi ganny aplike a sak fwa ki en ka i ganny dekouver.

Apartir ozordi, mazinen ki mank lasante i osi lapovrete. Alor, pour ede elimin lapovrete, reste an bonn sante.

 

Kontribye par Departman pour Rediksyon Lapovrete

 

 

More news