Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Presidency

Mesaz Prezidan Danny Faure alokazyon Lafet Nasyonal le 29 Zen 2019 |01 July 2019

Mesaz Prezidan Danny Faure alokazyon Lafet Nasyonal le 29 Zen 2019

Prezidan Faure

Annou reste touzour ini konman en pep’

 

Dan son mesaz pour pep Seselwa alokazyon 43enm lanniverser nou lendepandans Sanmdi le 29 Zen, Prezidan Danny Faure in demann pep Seselwa pour renouvle nou langazman konman sitwayen pour ranforsi nou linite nasyonal.

«Annou reste touzour ini konman en pep. Annou gard lape, annou gard stabilite, e annou reste touzour solider,» Prezidan Faure in demann pep Seselwa.

Mesaz Prezidan Faure ki ti transmet an direk lo radyo ek televizyon i lir konm swivan :

«Nesans nou nasyon i fer nou rapel lalit nou lendepandans. I fer nou reflesir lo nou parkour ansanm konman en nasyon. I en selebrasyon tou bann sikse ki nou’n akonpli ansanm.

«Pep Seselwa, ozordi, nou debout konman en nasyon fyer, lib, souveren, e endepandan.

«Ozordi, se avek bokou lafyerte ki nou pe selebre 43enm laniverser nou lendepandans.

«Anmezir ki nou selebre, annou pran en moman pour mazin travay dir ki zenerasyon avan nou ti bezwen fer pour en Sesel endepandan.

«Fodre zanmen e zanmen nou oubliye ki avan nou, in annan bann zonm ek fanm ki’n travay tre dir pour kre fondasyon nou nasyon. Ozordi mon dir mersi tou Seselwa atraver zenerasyon ki’n travay dir, avek kouraz, pasyon, ek devouman pour anmenn Sesel kot i ete ozordi.

«Sesel i pa zis en pwen lo map lemonn. Pa zis en pei ki ganny admire pour son labote natirel, me en pei ki ganny respekte e rekonnet dan lemonn, pour travay dir ki nou konman en nasyon nou’n reisi fer. Nou’n fer progre. Nou’n devlope, dan lespas zis 43-an. Sa i en rezon pour nou tou fyer, pour nou selebre.

«Konpatriot, Ser frer ek ser Seselwa.

«Nou Lazournen Nasyonal in vin en selebrasyon pour nou pep an antye. I en sours vre inifikater. Nou tou nou santi nou ini dan nou Lazournen Nasyonal, ki ozordi le 29 Zen. I en santiman tre profon, patriyotik, animen par lanmour pour nou patri, Sesel.

«Nou Lazournen Nasyonal i osi en moman lafyerte. I en moman lazwa pour nou pti pei beni. I senboliz linite nou pep, patriyotizm, lespwar, lamars en nasyon ver en lavenir touzour pli briyan. En lavenir osi ranpli avek loportinite. Sakenn de nou, nou bezwen sezi sa bann loportinite pour anmenn plis progre pour nou menm, pour nou fanmir e pour nou pei an zeneral.

«Ozordi, alokazyon 43enm lanniverser nou Lendepandans, annou renouvle nou langazman konman sitwayen pour ranforsi nou linite nasyonal.

«Annou reste touzour ini konman en pep. Annou gard lape, annou gard stabilite, e annou reste touzour solider.

«Mon swet zot tou, partou kot zot ete, en bonn fet Lendepandans.

«Ki Bondye i kontinyen beni nou pei, nou Sesel, ki reste touzour pli gran ki nou tou.»

More news