Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Dan Lasanble Nasyonal |23 July 2020

Manm i ganny detay lo demisyon manm bord, retour sef ekzekitif ESA

 

Vis Prezidan Vincent Meriton ti dan Lasanble Nasyonal Mardi kot i ti reponn kestyon lo demisyon de manm bord lazans ki responsab bann pti e mwayen biznes – ESA – e osi desizyon pour reetabli sef ekzekitif sa lazans dan son pos.

Sete MNA pour Grand Anse Praslin Wavel Woodcock ki ti anvi konnen akoz ki sa de manm bord Enterprise Seychelles Agency (ESA) ti demisyonnen, akoz son sef ekzekitif ti’n ganny retabli dan son pos parmi lezot kestyon ankor.

VP Meriton in dir ki sa 2 manm bord ESA enkli son tyermenn ti soumet zot let demisyon le 21 ek le 22 Me swivan en desizyon ki ti ganny pran par Komisyon Servis Piblik le 20 Me pour fer sef ekzekitif ESA retourn travay.

Pour met keksoz an konteks, VP Meriton ti eksplike ki en lenvestigasyon ti ganny fer par bord ESA swivan konplent par 2 travayer sa lazans ki ti fer resorti ki zot ti pe ganny viktimize par sef ekzekitif. VP Meriton ti dir ki letan bord ti pe fer son lenvestigasyon, en lot konplent konsernan sef ekzekitif ti ganny soumet e apre ki i ti’n fini deliber lo sa bann ka, bord ti vwar sef ekzekitif e met tou bann fe devan li avan finalman pran desizyon pour met li lo en leave of absence.

VP i dir ki dan son diskisyon bord ti deliber lo 2 rekonmandasyon e sa ti opsyon pour donn sa sef ekzekitif en sans pour kontinyen travay e evalye li apre en dele letan baze lo serten kondisyon e lot opsyon se pour termin son lapwentman dan lentere piblik.

Bord ti apre soumet son rekonmandasyon avek Komisyon Servis Piblik pour adopte sa dezyenm opsyon ki ti pour termin son lapwentman dan lentere piblik.

Me pandan son labsans dan travay sa sef ekzekitif ti fer rapel sa desizyon bord e i ti fer resorti ki i annan rezon valab deryer son bann aksyon e i ti donn detay. E apre sa Komisyon Servis Piblik ti pran desizyon pour pa termin lapwentman sa sef ekzekitif me plito les bord pran aksyon disipliner dan form en warning.

Osi pandan son labsans dan travay, ti annan demisyon e transfer serten sa bann travayer enplike dan sa bann konfli ki ti enplik sef ekzekitif.

Fodre dir ki bord atraver son rapor ti’n eksprim satisfaksyon avek son performans teknik, kalite son travay e son travay dir e bord in osi apresye son lonnekte e i dan sa loptik ki Komisyon Servis Piblik in adopte en lapros pardonnab plito ki pinitif e ekspekte ki bord i kapab travay avek sef ekzekitiv pour ed li dan son devlopman.

VP Meriton ti fer resorti ki bord pa ti fer rekonmandasyon pour transfer sa sef ekzekitif dan en lot lorganizasyon me plito termin son lapwentman dan lentere piblik.

Komisyon Servis Piblik in reazir lo sa enn rekomandasyon ki bord ti met devan zot e zot in osi pran an konsiderasyon lot opsyon ki bord ti deliber lo la. VP Meriton ti osi enform Lasanble lo bann lentervansyon ki li konman minis responsab sa lazans in fer depi ki sef ekzekitif in retourn dan son pos.

«Sa sete pa pour entervenir dan travay oubyen zesyon sa bord me pour plito gard ESA ansanm dan sa moman pandemik. Le premye Zen mon ti fer en tet a tet avek tou bann travayer ESA kot sakenn ti ganny sans eksprim zot santiman endividyel. Lamazorite ti endike ki malgre kot ESA i annan enn de defayans, sa pa pou anpes zot travay avek sa sef ekzekitif pour retir bann malez ki minim e fer sa lazans marse. Mon ti osi zwenn sa de travayer ki ti’n soumet konplent avek bord osi byen ki sef ekzekitif,» VP Meriton ti eksplike.

VP Meriton ti osi enform Lasanble ki menm zour i ti osi rankontre avek tou bann travayer ansanm avek sef ekzekitif osi byen ki sekreter prensipal pour lendistri e devlopman lantreprenarya, Angelique Antat, pour enform zot ki sef ekzekitif pe retourn dan son pos menm zour e ki i pe kont lo zot osi byen ki lo li pour kontiny sa bon travay ki ESA ti deza pe fer.

I dir tou dimoun ti agree avek sa desizyon e a sa pwen VP Meriton ti osi eksplik Lasanble bann mezir ki ESA pe pran pour adres bann pwen konsern ki ti sours bann konfli.

VP in asir Lasanble ki sef ekzekitif i annan en lekip solid ki pe donn li sipor e ki byento bord pou ganny rekonstitye swivan demisyon bann manm. VP in eksprim konfidans ki latmosfer kot ESA in amelyore e ki sa sitiasyon pa’n annan okenn lenpakt lo travay ESA avek bann pti e mwayen lantrepriz osi byen ki lo son bann diferan progranm.

 

Marie-Anne Lepathy

More news