Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Minis Simeon i esplik pozisyon gouvernman lo labours letid |23 July 2020

Minis pour Ledikasyon e Devlopman Resours Imen, Jeanne Simeon, ti devan Lasanble Nasyonal pandan zot sesyon yer bomaten pour reponn en private notice question sorti kot dirizan lopozisyon, Wavel Ramkalawan lo sitiasyon bann etidyan ki ti sipoze antreprann zot letid atraver labours sa lannen.

Anvi sitiasyon bidzeter, kot bidze Lazans pour Devlopman Resours Imen (ANHRD) pour 2020 in redwir par plis ki R30 milyon ensi ki bann lezot fakter koze par COVID-19, gouvernman ti pran desizyon pour anvoy labours etidyan ki ti pe al liniversite an 2020 pour 2021.

Onorab Ramkalawan ti kestyonn Minis Simeon lo pozisyon aktyel Minister Ledikasyon e Devlopman Resours Imen, konsiltasyon ki’n ganny fer avek paran e ki bann diferan opsyon in ganny met devan zot.

Minis Simeon ti ensiste ki pozisyon son minister e gouvernman in enn ki ti neseser vi konteks aktyel ki nou pei i ladan avek COVID-19 e i ti azoute ki «si nou ti pe viv dan en letan normal, gouvernman pa ti pou bezwen pran en tel pozisyon.»

I ti esplike ki gouvernman in toultan onor son langazman anver bann etidyan ki’n kalifye pour en labours letid me i ti note ki lemonn antye in ganny afekte e Sesel pa’n ganny eparnyen.

Dan bidze inisyal pour 2020, ANHRD ti ganny apepre 187.1 milyon roupi me sa ti ganny revize dan bidze amande an Avril 2020 e en sonm 33.8 milyon roupi ti ganny koupe.

«Pour sa bann etidyan ki pe kontiny zot letid, ANHRD ti pe ekspekte fer en depans lavaler 118,480,000 roupi – sa sonm pour sirman monte anvi logmantasyon dan to lesanz e bann depans siplemanter parey bank charges,» Minis Simeon ti dir.

Depans adisyonnel pour osi bezwen ganny fer pour etidyan ki zot letid pou ganny prolonze akoz zot in mank serten konponan pratik dan peryod lockdown.

ANHRD pou osi bezwen pey tiket serten parmi ki’n desann Sesel akoz sitiasyon dan pei kot zot ti ete e ki pou bezwen al kontiny zot letid liniversiter a en pwen.

Pour bann etidyan ki ti pe al konmans zot letid an 2020, ANHRD ti’n inisyalman prevwar en sonm 17,367,659 roupi pour 53 etidyan.

Pour sa ki ti’n ganny best overall e ganny lakoup prezidan dan bann sant profesyonnel, ki ti’n osi kalifye pour en labours, bidze pour zot sa lannen ti’n ganny mete pour 44,100,000 roupi.

An tou plis ki 61 milyon roupi ti’n ganny bidzete pour bann etidyan ki ti pou konmans zot letid an 2020.

Alokasyon bidze pour bann ki ti pour etidye lokalman kot Liversite Sesel (UniSey) i reste 14,617,120 roupi

«Pour napa okenn sanzman pour bann etidyan ki’n kalifye pour en labours lokalman kot Liniversite Sesel (UniSey) ouswa Lenstiti Guy Morel,» Minis Simeon ti eksplike.

I ti osi fer resorti ki bann ki swazir pour etidye a distans san okenn konponan deplasman pour touzour kapab fer li.

Sa ki konsern labours ki ganny finanse parsyelman par paran, sa pa pe ganny konsidere par ANHRD pour le moman. Pour le moman zis 8 paran ki’n vin devan pour fer kontribisyon personnel avek kondisyon ki zot ganny ranbourse.

«Kondisyon i koumsa: paran i pare pour kontribye pour premye lannen ouswa premye semester 2020 me zot pe ekspekte ganny ranbourse pour 2021. Lot kondisyon ki zot in mete se ki zot kontribye pour premye lannen letid zot zanfan, an esperan ki gouvernman i an retour finans lannen letid lo nivo masters ler zot konplet zot premye degre.»

Minis ti note ki sa premye kondisyon pour anmenn en depans adisyonnel pour gouvernman an 2021 e dezyenm kondisyon pa pou mars anliny avek polisi gouvernman e an plis letid masters pa finansyelman ekivalan avek en premye degre.

«Minister Ledikasyon e Devlopman Resours Imen ek ANHRD in tret sa size avek tou son lenportans. Se sa ki’n fer nou anmenn nou konsern kot gouvernman e apre ki desizyon ti ganny pran, ANHRD ti fer en miting avek tou bann etidyan ek zot pran le 12 Zen,» Minis Simeon ti eksprimen.

Pandan sa rankont paran e etidyan ti ganny esplike lo sa sitiasyon ek bann desizyon ki’n ganny pran, e ganny sans demann kestyon. Sa miting ti ganny swiv par en konferans lapres le 29 Zen.

Dapre Minis Simeon, lamazorite ti konpran akoz en tel desizyon in ganny pran.

Minis Simeon ti osi note ki 65 etidyan in fini konplet zot letid e 32 parmi in fini retourn Sesel tandis ki 32 pe esper en vol repatriasyon pour retournen.

«COVID-19 in anmenn restriksyon lo voyaz e lockdown dan mazorite pei kot etidyan Seselwa i al etidye ki fer ki 118 dan sa 498 etidyan ki ti aletranze ti deside retourn Sesel.»

«Parmi zot i annan bann ki pe kontiny zot letid a distans, i annan ki ti vin vakans e zot vakans ti bezwen ganny prolonze e i annan osi ki lo en progranm internship,» i ti azoute.

Tou sa 118 etidyan ki Sesel pe kontinyen ganny zot larzan labours tou le mwan.

 

Elsie Pointe

 

 

More news