Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

I annan nesesite pour vitman adres size paran ki pa pey alimoni |26 June 2019

I neseser ki aksyon i seryezman ganny pran avek bann paran ki refize pey alimoni pour zot zanfan e olye anvoy zot prizon zot devret obligatwarman al lo bann progranm travay ki ava permet zot pey alimoni pour zot zanfan e retir zot responsabilite lo Leta.

Bann manm Lasanble Nasyonal in dakor dan zot diskisyon lo kestyon peyman alimoni yer ki in ler pour fors bann paran pran zot responsabilite anver zot zanfan e non pa les tousala antyerman lo Leta.

Sete dirizan zafer gouvernman e manm elekte pour Cascade Charles de Commarmond ki ti’n table kestyon lo sa size.

Son kestyon pour Minis responsab zafer lafanmir Mitcy Larue ti swivan;

“Swivan demann piblik ek nou Lasanble Nasyonal, kwa ki Minister Lafanmir ek Zafer Sosyal in fer konkretman pour fer li vin mandatwar pour en dimoun ki ganny kondannen pour pa pey alimoni ganny plase dan en travay e son alimoni ganny tire lo son saler?”

Minis Larue ti dir ki sa size kot en paran pa pey alimoni pour son zanfan pe vin deplizanpli en gran konsern pour bokou paran ki vwar zot pe debout zot tousel pour sonny zot zanfan. I dir i annan bokou konplent lo sa size e bokou i krwar ki Tribinal Lafanmir pa pe fer ase pour fer sa bann paran ki an defo onor zot lobligasyon konman paran.

“Tribinal Lafanmir i tonb anba Zidisyer e dapre lenformasyon ki mon annan Tribinal pe esey son mye pour eksplor tou opsyon pour fer sir en paran ki ganny ordonnen pour mentenir son zanfan i swiv lord Tribinal. Dan mazorite ka sa bann paran zot respekte lord e desarz byen zot responsabilite pour sonny zot zanfan. Me lo lot kote i annan en pti poursantaz ki pour bann rezon ki difisil pour konpran ki refize sonny zot zanfan,” Minis Larue in dir.

Me in fer resorti ki Tribinal Lafanmir i pran sa opsyon pour kondann en paran serten letan prizon ler i kontinyen persiste pour pa respekte sa lord e sa kondannasyon i toultan mars ek en kondisyon ki o moman ki sa dimoun i pey sa kantite larzan ki tribinal in demann li pour peye, Tribinal i kennsel sa kondannasyon prizon e kontinyen swiv sa dimoun pour vwar si i reste azour avek son bann lezot peyman.

Minis i dir i regretab ki i ankor annan serten dimoun ki esper zot ganny en lord pour al prizon pour zot fer laranzman pour pey bann gro sonm ki zot dwa e i selman reste en pti minorite ki persiste pour pa peye me prefere pour plito al prizon. Me Minis Larue in dir ki kantmenm sa, responsabilite pour pey alimoni pa ganny efase e aryeraz osi i kontinyen akimile.

“Lobligasyon pour sonny en zanfan i enn ki pa ti devret enpoze par en lalwa akoz i devwar fondamantal e sosyal en zonm oubyen en fanm ki responsab pour en zanfan ariv o monn. I enportan alor ki bann papa ek bann manman zot pran zot responsabilite anver zot zanfan malgre nenport dezakor ki arive antre zot.   Zanfan zot inosan e zot bezwen ganny okipe e sonnyen par zot paran e minister i tre konsernen avek soufrans bann paran ki pa pe ganny led finansyer pour zot zanfan,” Minis Larue in dir.

Minister Lafanmir pou fer diskisyon neseser avek biro Prokirer Zeneral pour vwar posibilite ki annan pour konsider kek provizyon alternativ dan Children’s Act san ki i al kont prensip Konstitisyon pour permet Tribinal Lafanmir fer bann desizyon apropriye dan bann ka difisil pour brnefis bann zanfan.

Me Msye de Commarmond in demande si i annan posibilite pour letan en dimoun i kondannen olye al dan prizon i al lo en progranm travay kot sa larzan i ava al dan peyman alimoni akoz i dir in plis ki ler pour azir fortman lo sa size vi ki an rezilta sa bann mank responsabilite lo lapar sa bann paran se Leta ki bezwen antre pour ede sonny sa zanfan atraver Lazans Proteksyon Sosyal e i osi bezwen pran ka avek sa bann paran e donn zot tou zot neseser ler zot mont prizon.

Lo son kote Minis Larue i dir in pran not sa propozisyon ki i pou met devan Prokirer Zeneral pandan zot bann diskisyon pour konsiderasyon.

Ankor in demande ki bann paran i onor zot responsabilite e komitman anver zot zanfan e ki gouvernman i selman ede kot i neseser me i pa premye pour responsab zot zanfan. I enportan ki zot travay pour sonny zot zanfan.

More news