Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lasanble i aprouv prozedlwa pour kontrol lalkol |13 December 2019

Lasanble ti dan son sesyon yer apremidi aprouv en prozedlwa pour kontrol transformasyon, prodiksyon, promosyon, lavant ou lavertisman labwason alkolize (Alcoholic Drinks Control Bill).

Sa ti vin apre bokou deba e plizyer lezot propozisyon lamannman ki bann manm ek minis ti agree lo la anplis ki prozedlwa orizinal.

Sete minis responsab pour lasante Msye Jean-Paul Adam ki ti prezant sa prozedlwa pour konsiderasyon ek laprouvasyon Lasanble.

Lenportans pour ranforsi lezislasyon otour kontrol lalkol i dan en lapros lasante piblik pour donn en meyer soutyen bann fanmir e redwir bann risk ki nou zanfan i fer fas avek.

I ti dir ki en letid ki Lotorite Lasante Piblik ti fer an 2015, in montre ki i annan dan nou pei en gran problenm konsonmasyon lakol ki konmans tre boner dan lavi nou bann zenn.

Minis Adam i dir sa rapor i osi montre ki parmi bann zanfan ki dan laz lekol segonder 48% parmi zot in raporte ki zot in konsonm lalkol omwen en fwa pandan sa letan kot sa letid ti pe ganny fer.

“I en konsern pour nou tou ki bann zenn a sa laz vreman vilnerab, ki preski lanmwatye nou popilasyon zenn pe konsonm lalkol. Lot statistik ki’n sorti dan sa rapor i laz tre zenn ki en zanfan i konmans servi lalkol e sa kiltir entrodwir lalkol avek zanfan a en laz tre zenn i konmans dan lakour e sa letid in montre ki 21% zanfan 10 a 11-an ti’n osi ganny sans konsonm lalkol tandis ki 22% parmi zanfan 12 a 13-an ti’n ganny sans konsonm lalkol. Sa bann sif i montre en problenm pli larz dan nou sosyete e lenportans pour nou ranforsi nou kapasite pour entervenir,” Minis Adam ti fer resorti.

I dir sa lalwa pa pou fonksyonn litousel me konzwentman avek bann lezot aksyon ki gouvernman pe pran atraver diferan lorganizasyon ek lazans.

Bi en tel prozedlwa alor se pour protez lasante dimoun par anpes konsonmasyon eksesiv labwason alkolize, protez lasante zanfan anba laz e anpese ki zot ganny akse avek labwason alkolize, dekouraz prodiksyon lokal bann labwason alkolize osi byen ki zot promosyon, asire ki bann labwason alkolize i ganny byen label e kot son poursantaz lalkol ek lezot zengredyen ladan i ganny byen demarke e defini, ki ler lavant labwason alkolize i byen defini par lalwa e ki enteryer Victoria i ganny demarke konman en landrwa kot labwason alkolize napa drwa ganny vann pour asire ki latmosfer dan sa landrwa i enn ki pli akeyan e pli konfortab pour tou dimoun.

Sa prozedlwa i annan kat parti e Parti 2 i koz lo en moratwar lo nouvo laysenns pour prodwi lalkol.

Fodre dir ki ti annan bokou deba lo sa prozedlwa. I annan manm ki ti fer resorti ki sa prozedlwa parey i ete pa pou rezourd sa problenm lalkol ki son lavertisman i konmans dan lakour e in tap nou tre for e pe fer bokou ditor e koz konplikasyon lasante e i vreman neseser ki nou fer keksoz pour adres problenm lalkol.

Bokou manm ti met lanfaz lo ledikasyon nou dimoun pour ki zot kapab pran zot responsabilite e konsonm lalkol an moderasyon, nesesite pour lapolis ranforsi lalwa ki anfors, problenm konsonmasyon lalkol an piblik, problenm lalkol dan Lari Bazar ek nwizans ki i anmennen dan sa landrwa e nesesite pour pran aksyon pour adres sa problenm o pli vit posib, kantite laboutik ki vann lalkol ki’n ogmante en sel kou parmi plizyer lezot pwen konsern ankor.

Bann manm ti dan staz komite fer plizyer propozisyon lamannman dan sa prozedlwa e zot in demande ki i annan plis konsiltasyon pour ki en meyer solisyon i ganny agree pour Lari Bazar.

Minis Adam ti dir gouvernman i pare pour fer plis konsiltasyon lo sa size e osi lezot pwen parey annan serten landrwa dezinyen pour vann lalkol pour osi anpes nwizans koze par konsonmasyon lalkol e redonn Lari Bazar lenportans ki i merite.

Lasanble Nasyonal pou repran son travay Mardi antretan ki bann manm Bills Committee i fer travay lo plizyer prozedlwa ki devan li.

 

Marie-Anne Lepathy

More news