Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lasanble i aprouv lamannman dan lalwa Fon Pansyon |12 December 2019

Dan son sesyon yer Lasanble Nasyonal ti diskit en lamannman dan Lalwa Fon Pansyon 2005. Sa lamannman i dan prozedlwa nimero 20 ki date le 29 Novanm 2019 e sete Minis responsab pour finans, Msye Maurice Loustau-Lalanne, ki ti prezant sa prozedlwa avek Lasanble.

Minis Loustau-Lalanne ti fer resorti ki sa lamannman i konsern Parti 7 Cap 220 anba Financial Provisions and Investments, pli spesifikman Seksyon 50 ki adres bann size lenvestisman kot se bord Fon Pansyon ki deside pour envestir zot menm kot zot krwar zot pou ganny meyer rannman e amannman sibstansyel ki’n propoze se pour azout en sou seksyon 3 pour fer ki si lenvestisman i depas en sonm 145 milyon roupi, laprouvasyon minis finans pou neseser.

Ti annan bokou deba lo sa lamannman e bann manm ti eksprim konsern ek nesesite pour ki sa fon i ganny zere byen vi ki i enn ki enportan avek en total net asset ozordi ki en total plis ki 2.8 bilyon roupi ki preski lanmwatye nou bidze anyel e i annan 42,760 manm e alor si sa fon pa ganny zere byen i pa pou soutenab dan lefitir.

I annan ki ti eksprim konsern lo lefet ki se minis, ki en personalite politik, ki pou fer oversight lo en desizyon ki en bord ki sipoze endepandan i fer.

I annan ki ti demande ki rezon egzakt deryer sa morso lezislasyon ouswa i zis en reaksyon apre sa sitiasyon kot Fon Pansyon ti pe aste par dan CWS e problenm ki’n leve dan sa ka kot i kler in napa konsiltasyon.

Zot ti kestyonn sa sonm e fer resorti ki portfolio lenvestisman Fon Pansyon i varye e sak sa bann portfolio i devret annan son sonm ki minis i aprouve parmi plizyer lezot pwen ankor.

Alafen bann deba, bann manm ti fer plizyer lezot propozisyon lamannman ki ti vin anbelir lamannman orizinal ki toulede parti ti agree lo la avan ki Lasanble ti donn son laprouvasyon.

Lot prozedlwa ti prezante par Minis pour Tourizm, Laviasyon Sivil, Por ek Lamarin MsyeDidier Dogley ki ti pe reprezant Minis responsab pour lanvironnman Msye Wallace Cosgrow ki lo en misyon aletranze.

Sa prozedlwa ti konsern Lighting of Fires Restriction Act 1940 kot i oule met en pe lord dan met dife.

Dan son prezantasyon Minis Dogley ti eksplike ki dife brousay in toultan en problenm mazer isi Sesel e pour adres sa problenm, pandan letan kolonyal en lalwa pour kontrol bann aktivite ki kapab koz sa bann dife ti pase an 1940 me sa lalwa ti toultan aplik pour Praslin akoz sa letan ki i ti pase, Praslin ti sel zil ki ti ganny proteze. Me kantmenm sa, gouvernman in aplik bann provizyon sa lalwa konman polisi administrativman lo Mahé ek La Digue.

Pour donn sa bann prosedir ek mezir administrativ sipor lalwa, i neseser ranplas sa lalwa ‘Lighting of Fires Restriction Act 1940 avek en nouvo lalwa pour kontrol bann aktivite alim dife dan bann landrwa ouver pour bril salte e fer sarbon.

Bann sanzman ki pe propoze atraver sa nouvo prozedlwa i enkli;

- anpes alim dife dan bann landrwa ouver san permi valid sorti kot Minister Lanvironnman

- etablir bann kondisyon pour en bàn lo alim dife pandan peryod lasesres

- definir bann kondisyon anba ki en permi pour alim dife i devret servi

- definir bann eksepsyon pour ki sa lalwa pa pou aplike parey pour barbecue, kwi manze, bril lekor ou lezot fer par lapolis ek Minister Lasante

- donn pouvwar bann zofisye Minister Lanvironnman pour enspekte bann landrwa kot dife in alimen pour vwar si in ganny fer an konformite avek lalwa e permi pour met dife

- defini bann lalwa kot dife dan bann landrwa ouver pa pou ganny otorize parey obor erport, stasyon petrol ek bann rezerv proteze

- donn pouvwar Minister Lanvironnman pour deklar bann peryod kot dimoun pou napa drwa met dife

- donn pouvwar bann zofisye lanvironnman pour donn en fiks penalti kot en lofans in komet

- fer provizyon pour en dimoun ki’n komet dega atraver dife apard lanmann ki i bezwen peye pour li pey osi domaz son viktim

- fer provizyon pour en dimoun ki’n komet en lofans annan posibilite fer laranzman andeor lakour.

Tou bann manm ki ti entervenir ti fer kler ki ti’n ler pour annan kontrol lo kan e kote dife i ganny mete. Serten manm ti fer resorti ki i osi neseser ki i annan en bon sistenm ranforsman ek sirveyans sinon sa lalwa pou napa okenn lenpakt.

Sa prozedlwa ti ganny aprouve apre bokou deba ek propozisyon plizyer lezot lamannman ki Minis Dogley ek bann manm Lasanble ti dakor lola.

Dernyen prozedlwa ki Minis Loustau-Lalanne ti prezante e ki Lasanble ti debat e aprouve yer ti pe demann en lamanman striktirel dan lalwa ki gouvern Komisyon Laverite, Rekonsilyasyon ek Linite Nasyonal. Sa lamanman se pour fer en koreksyon dan Seksyon 4(1) dan sa lalwa pour ranplas de mo pour fer ki i vin enn bann komisyonner i etranze olye de. Ti napa gran deba lo sa enn prozedlwa. Lasanble Nasyonal i kontiny so travay ozordi apremidi.

 

Marie-Anne Lepathy

More news