Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Presidency

Komemorasyon Lazournen Enternasyonal Lanvironnman le 5 Zen |06 June 2019

Komemorasyon Lazournen Enternasyonal Lanvironnman le 5 Zen

Prezidan Faure dan en portre souvenir avek son bann envite spesyal dan zarden State House

Prezidan i onor bann ero

konservasyon biodiversite

 

En group dimoun ki travay dan diferan seksyon konservasyon ki pa tro antann koz bokou lo zot parey bann gard forestye (rangers), bann gardyen (warden) parmi lezot ki travay dir pour protez e sovgard nou biodiversite, ti ganny akeir e onore yer State House dan en seremoni organize par Prezidan Danny Faure.

Sa seremoni ti parmi bann aktivite pour komemor Lazournen Enternasyonal Lanvironnman.

Prezidan Faure in felisit e remersye sa group dimoun pour zot travay nob e demann zot pour kontinyen sa travay pour fer ki Sesel i kontinyen ganny rekonnet konman sa model ek sanpyon dan proteksyon lanvironnman.

Pandan sa seremoni en msye ek en madanm ki’n fer pli long letan servis ti resevwar en tokenn lapresyasyon avek Prezidan Faure.

Helene Rose, ki travay avek Fond B’Offay Praslin, in fer 20-an servis.

“Mon pasyon pour lanatir ki’n fer mwan reste dan mon travay e ozordi mon en senior climate adaptation technician e mon vreman kontan mon louvraz e progre ki mon’n fer,” Manmzel Rose, ki ti konmans konman en senp labourer, i dir.

Lo son kote Msye Maxime Jeremie li in fer 40-an servis e li osi i dir menm si louvraz ti dir letan i ti konmanse dan sa travay pour koupaye e netway lafore, in toultan determinen pour protez nou lanvironnman. I ti konmans konman en senp labourer e la i en komander.

“Mon kontan mon louvraz e mon’n vreman abitye fer sa ki mon fer e sa i mon pasyon me mon pe mazin pran mon retret an 2021. Mon ti ava kontan si plis zenn ti montre sa pasyon ek lanmour pour protez nou lanvironnman parey nou ki’n la tou sa letan. Fodre ki zot travay ek lanmour,” Msye Jeremie i dir.  

Depi son inogirasyon an Oktob 2016 Prezidan Faure in organiz en seremoni State House pour mark Lazournen Lanvironnman e sa lannen in swazir pour onor bann ero konservasyon biodiversite ki pa tro dan lizye piblik.

Letan i ti adres son bann envite spesyal, Prezidan Faure ti dir zot ki zot in ganny envite State House akoz zot premye lo laliny defans proteksyon ek konservasyon nou lanvironnman e i pour sa rezon ki sakenn de zot pe ganny onore ansanm avek tou lorganizasyon ki pe fer en travay ekstraordiner dan sa domenn.

“Ozordi i en lokazyon pour nou debout e dir zot en gran mersi akoz zot pe fer sa avek zot leker, avek lanmour avek en kantite pasyon pour zot travay e zot in fer bokou sakrifis me nou pa koz lola me mwan mon anvi ki nou konmans koz lo zot travay e ki dimoun i annan respe pour zot travay ek lorganizasyon ki dedye zot letan pour okip e protez nou bann zil,” Prezidan Faure ti dir.

“Ozordi nou oule selebre zot travay ek zot lakonplisman e sa ki zot ete e mon demann zot pour kontinyen fer sa bon travay.”

Lo son kote ler i ti adres sa group dimoun, Minis responsab pour Lanvironnman, Lenerzi ek Sanzman Klima, Wallace Cosgrow, ti dir ki sa zour i spesyal akoz i dedye pour port en latansyon enpe pli spesyal anver nou lanvironnman e isi Sesel nou’n toultan obzerv sa lazournen e deplizanpli sa zour pe ganny plis lenportans.

I ti remersye sa bann travayer e demann zot pour kontinyen reste angaze dan zot zefor e travay dir pour asire ki Sesel i reste sa model e sanpyon dan lanvironnman dan lemonn.

Bann envite ti osi swiv en prezantasyon ki ti montre en lazournen tipik en travayer konservasyon prepare par Lotorite Park Nasyonal avek

More news