Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Larepons lider zafer gouvernman dan Lasanble Nasyonal, Charles de Commarmond, lo diskour Bidze 2020 |06 November 2019

Larepons lider zafer gouvernman dan Lasanble Nasyonal, Charles de Commarmond, lo diskour Bidze 2020

Charles de Commarmond Lider zafer gouvernman dan Lasanble Nasyonal

‘Gouvernman in demontre ki i kontinyen angaze pour sa pep’

 

Msye Spiker,

Manm Onorab Lasanble Nasyonal isi prezan,

Lepep Seselwa, espesyalman Zabitan Cascade,

Bonzour,

 

Msye Spiker, ankor enn fwa, gouvernman in prezant son plan nasyonal pour lannen finansyel 2020. Gouvernman in demontre ki i kontinyen angaze pour sa pep e pour nou zoli pei Sesel.

Msye Spiker, menm si bokou pei dan lemonn zot krwasans pe ralanti, konpare avek Sesel, Minister Finans in prevwar en krwasans 3.5 poursan pour lannen 2020 konpare avek krwasans global ki’n ganny predir lo 3.4 poursan an 2020.

En lot lendikater fondamantal se nou pou annan ankor en bidze sirplis primer pour lannen 2020 a en sonm 611 milyon roupi ouswa 2.5 poursan GDP.

Msye Spiker, sa diskour bidze in santre otour sis pilye tematik e atraver bann lanons ki minis in fer, i kler ki konman en pep nou bezwen partisip plis, vin pli prodiktiv e perform pli byen. Loportinite i la e i bezwen ganny sezi.

Ladministrasyon Prezidan Faure in prezant bidze 2018, 2019 e la bidze 2020. Bokou in ganny ankonpli pandan sa 3-an ki Prezidan Faure in pran leadership pour anmenn Sesel pli devan. Zis mon a donn detrwa legzanp;

-          1,574 etidyan in benefisye en skim laptop e sa ozordi i pou benefis tou etidyan konmansman premye lannen segonder ziska lekol pos-segonder.

-          Ogmantasyon dan saler minimonm pour sorti R33.30 par erdtan an 2018 pour ariv R38.27 par erdtan an 2020.

-          Konze maternite in ogmante sorti 14 semenn pour ariv 16 semenn e paternity leave pou sorti 5 zour pour ariv 10 zour.

-          Rediksyon lo “sick leave” sorti 30 zour pour ariv 21 zour

-          En plan konpreansiv pour sekter lagrikiltir pour ankouraz plis devlopman lokal.

-          En nouvo por lapes Providence ki ti ouver an 2018

-          Nou’n war ogmantasyon dan larive touris Sesel, letan nou konpar 2017 avek 2019 i (6%) logmantasyon.

-          Sesel pe anmenn en dezyenm kab soumaren e osi gouvernman in aprouv en proze pour en lot kab soumaren par en operater lokal.

-          Plis ki 800 komodite e servis napa VAT lo la.

-          Lentrodiksyon en sistenm taks progresif lo saler ki tou Seselwa ki ganny en saler R8,555.55 e pli ba, pa pey okenn tax lo son saler e osi tou Seselwa ki ganny en saler R35,667 e pli ba par mwan, i osi ganny en benefis. I annan osi en long lalis lo bann lezot peyman ki napa taks lo la, par egzanp, peyman gratite, peyman lafen kontra, peyman “service charge” espesyalman pour bann travayer dan sekter touris, peyman “overtime”, peyman bonus e trezyenm mwan saler.

-          I sitan annan bann bon desizyon ki’n ganny fer anba “Leadership” Prezidan Faure – ki mon ti kapab kontinyen dir pandan lazournen antye.

 

Ledikasyon ek lasante

Msye Spiker, sekter ledikasyon ek lasante i reste ankor de sekter kle dan nou sosyete e dan bidze nasyonal. Mon bezwen fer mazinen sa lasanble ki le 11 Oktob 2018, Labank Mondyal ti klas Sesel 43enm dan 157 pei dan Lendeks Kapital Imen. Nou vreman fyer pour sa pozisyon akoz sa se lefe kondisyon e prensip lasante, e ledikasyon, ki Parti SPUP, SPPF, Parti Lepep e United Seychelles in mete e aplike pandan sa 42-an son legzistans. Annefe, nou premye dan larezyon, e premye dan Lafrik. Personn pa koz lo la akoz se zis nou ki’n fer Seselwa fyer ozordi letan nou konpar nou avek bann pei vwazen.

 

Bidze saler

Msye Spiker, en bidze ki mon konnen bokou manm onorab pou koz lo la se bidze saler. Nou’n vwar dan liv bidze ki total bidze saler ti selman 2.47 bilyon roupi pour lannen 2018 me la pour lannen 2020, bidze saler pe ganny prozekte pour en sonm 3 bilyon roupi. I montre ou pandan zis 3 lannen sa bidze in ogmante par 530 milyon roupi ouswa 21 poursan konpare avek depans aktyel 2018. Sa se pour diferan rezon;

  1. Ogmantasyon saler
  2. Revizyon dan bann skim saler
  3. Alawenns long servis
  4. Plis travayer ki’n ganny anploye

Mon konnen kekfwa i annan detrwa nou koman politisyen nou pe dir ki sa pa ase. Kekfwa nou ava dir i annan lezot skim saler ki nou bezwen revwar. Me sa, gouvernman i bezwen revwar li dan en kad ki soutenab. Parey nou konnen okenn ogmantasyon saler dan gouvernman i met presyon lo sekter prive pour zot osi ogmant saler. Alors nou bezwen annan en responsabilite kolektif lo sa size ki mannyer nou edik nou popilasyon e osi la fason ki nou zwenn lekspektasyon nou bann travayer. Mon’n kontan pour note ki minis in dir ki gouvernman i bezwen asize pour revwar sa striktir saler dan son totalite. Mon demann minis pour fer li ase vit e vin avek bann rekonmandasyon konkret lo sa size pour bidze 2021.

Msye Spiker, mon salye zefor gouvernman pour enkli bann housekeepers pour ganny sa alawenns long servis ki reflekte depi ler zot in konmans travay dan gouvernman. Desizyon pour zot ganny mete dan ‘Cleaners’ Corperative’ ti desizyon gouvernman, alors i pa pou annan lazistis si zot kantite lannen servis pour zot benefisye sa long servis alawenns ti pe konmans ganny konte zis konmansman 2009. Alors avek sa desizyon mon krwar, lavwa bann “housekeepers” in ganny ekoute par nou Prezidan. Msye Spiker, i montre ou ki nou gouvernman i ekout son pep menm si i annan detrwa ki fer krwar nou pa fer li.

Ozordi, bann diferan ogmantasyon pe tous nou bann dimoun aze;

- Pansyon Retret sorti kot Lazans Proteksyon Sosyal ki pe ogmante par R500

- E osi i annan en group ki pou ganny ankor R500, bann ki pa pe kolekte en pansyon avek fon pansyon. Alors pour sa group total adisyonnel dan lakour pou ariv R1,000.

 

Reform dan servis sosyal

Minis in mansyonn reform pour rasyonaliz bann fonksyon ek progranm dan domenn servis sosyal, avek bi pour ogmant efikasite dan performans sa servis, e fer savings. Mon demann minis ki avek en tel reform ek lenplimantasyon efektiv, gouvernman pou bezwen plis lenvestisman dan lezot servis ek sipor pli striktire ki nou pou bezwen anvi nou popilasyon ki pe vyeyi.

  • Plis ners ek dokter ki baze dan kominote avek zot sipor lozistik ki a permet plis vizit kot lakour;
  • Plis lasistans adapte ki ogmant kantite letan ki en dimoun pou bezwen swen, oubyen ki fer li pli fasil pour donn swen en dimoun dan son lakour.

Msye Spiker mon ti ava profit lokazyon alors pour demann minis ki ler sa legzerzis pe ganny fer zot sey zot mye pour konsantre e rod fason konman pour retir nou sitwayen dan sa serk depandans e servi sistenm proteksyon sosyal pour kapab anmenn bann fanmiy e endividi dan bann aktivite pli prodiktiv e sa i ava osi ed nou avek nou lafors travayer an mezir ki nou popilasyon i vyeir.

Lefikasite ek savings si i ganny akonpannyen par en logmantasyon dan kalite e ‘availability’ bann servis pour bann ki vreman dan bezwen i fezab. Pour sa dimoun ki pou pe evantyelman vwar en rediksyon dan son benefis sosyal dan en lot kote i bezwen pe vwar bann meyer loportinite ki i kapab sezi.

Alors, mon demande ki i annan plis lentegrasyon ek koordinasyon ant bann minister, departman ek lazans tel ki Minister Ledikasyon, Lasante ek Lanplwa pour ki zot kapab delivre pli bon kalite servis ki ava annan pour bi redwir vilnerabilite e ogmant prodiktivite dan kous nou popilasyon pli pov. Personn pa devret ganny kit deryer. Sa i prensip nou parti United Seychelles e nou devret pe met li an pratik.

Dan bidze i osi annan logmantasyon pour home carer sorti R6,060.60 pour ariv R6,633.47 bann ki travay aplentan. Mon lans en lapel pour sa bann home carers pour annan plis devouman dan zot travay e donn sa sipor neseser nou bann dimoun aze. I annan ki travay ek devosyon e mon demann zot pour kontinyen.

 

Pri lavi

Msye Spiker, bokou pou ganny dir ki gouvernman pa’n get pri lavi ditou dan sa bidze. Sa i vreman zot pe anbet Seselwa. Ozordi en fanmiy mazorite son larzan i dan lwe lakaz ki vreman ser. Gouvernman pe fer sir ki omwen 549 fanmiy i benefisye ek zot nouvo lakaz pandan 2019 e 2020. E osi 461 kare later i ganny met a dispozisyon bann fanmiy pour fer zot lakaz pandan lannen 2019 e 2020. An total, lakaz ek later pou benefisye 1,010 fanmiy. Gouvernman pe osi redwir taks biznes lo bann lakour rezidansyel sorti 15% pour ariv 3%.

Mon demann minis si gouvernman pa kapab met bann mekanizm anplas ki pou fer sir sa bann benefis i tous nou popilasyon ki ankor pe lwe lakaz. Msye Spiker, in osi annan lanons dan bidze lo en revi skim sibvansyon pour lakaz ki fer ki bokou plis dimoun pou kalifye. Mon osi demann minis ki son minister i travay konzwentman avek Minister responsab pour Lakaz ek Later pour fer sir sa bann lanons ki minis in fer pa zis reste lo papye, me dimoun i vwar realite. Bokou fwa, Minis Finans i annons bann bon keksoz me i annan lezot minister ki kontinyelman trenn lipye e fer keksoz vin difisil pour nou popilasyon.

 

Konstriksyon day care

Msye Spiker, bokou “day care” dan bann distrik ki enkli Cascade pou ganny konstrir. Sa osi pou ed bann fanmiy ki bezwen sa servis a en pri redwi vi ki gouvernman pou konstrir e met a dispozisyon sa bann “day care” avek sekter prive. Dan bidze i osi annan ogmantasyon pour bann fanmiy dan lasistans “day care” ek “child minding”.

 

Ler travay fleksib

Msye Spiker, mon vreman salye sa propozisyon pour entrodwir travay fleksib dan gouvernman. Souvannfwa nou war nou bann madanm ki’n fek ganny baba pa kapab retourn travay toudeswit. Alors, sa mon krwar i ava en benefis pour zot dan sirkonstans ki zot kapab travay kot lakour pour en serten letan avek bann target. Teknolozi konmela in avanse e sa a fer li posib.

Alor Msye Spiker, mon akey lanons minis ki gouvernman pou konstrir plis “day care centres” dan bann distrik e ki gouvernman pou osi entrodwir flexible working hours. Sa i ava ede pour siport bann manman an partikilye e retir serten sa bann baryer ki limit zot akse ek bann servis e osi anpes zot ganny akse ek bann loportinite ekonomik pour ki zot kapab ‘provide’ pour zot fanmiy olye depan lo lasistans sosyal.

 

Partenarya Piblik-Prive

Msye Spiker, dan bidze, gouvernman in anons prozedlwa Partenarya Piblik-Prive (PPP). Sa i ava ede pour annan en lankadreman anplas pour protez gouvernman e osi protez sa biznes. Mon demann minis ki gouvernman i prepar bann lalis proze apard ki sa enn lo Ile Aurore ki in anonse, pour ki Bord Lenvestisman i kapab konmans prepar pour fer marketing e prepar sekter prive lokal dan sa traze.

 

‘Ease of doing business’

Minis, en defi mazer ki nou bezwen travay pour amelyore se sa “ease of doing business” ki nou’n arive 100enm lo lalis. Nou bezwen tir tou sa lanpayaz ki egziste, ki a fer biznes devlope e anmenn plis reveni pour Sesel. Nou bezwen get sak defi ki egziste ozordi dan sak sa bann mezir “ease of doing business”. Nou bezwen travay konman en lekip. Si i annan lalwa pour sanze, silvouple anmenn devan. Si i annan plis bidze ki bann sekter i bezwen, zot bezwen dir nou dan diskisyon bidze. La mon pe koz letan sa bann antite i vin devan nou dan staz komite.

Sa klasman 100enm parmi 190 lekonomi dan rapor "Doing Business2020”, parey minis in dir dan son diskour bidze i pa akseptab.

Ler nou regard sa rapor nou vwar ki sa de lendikater kot Sesel in pli mal performen se;

  1. Sa bann prosedir pour konmans en biznes
  2. Sa bann prosedir pour ganny akse avek kredi.

Nou konnen ki akse avek kredi i en size ki’n ganny souleve a plizyer repriz par bann ki dan biznes e osi bann ki anvi antre dan biznes. Sa i kapab ganny eksplike par lefe ki i annan en mankman lo “acceptable collateral”.

Bann labank i plifere aksepte selman bann propriyete “immovable” konman garanti lo loan, ki efektivman anpes bann dimoun ki pe rod loan, servi bann ‘movable assets’ tel konman levanter, bann masin, stok etc..konman garanti.

Nou’n deza tann gouvernman fer mansyon ki travay ti pe ganny fer pour etabli en ‘collateral registry’ e alors mon ti a kontan demann minis ki zistans sa linisyativ in arive e pour ki i ganny akselere. En ‘collateral registry’ byen etabli i ava sirman en pa annavan lo kote akse avek kredi.

Lo sa lendikater ‘starting a business’ nou vwar ki an mwayenn i pran e dimoun 32 zour pour konplet bann prosedir pour konmans en biznes. Dan bann pei OECD sa pe ganny fer selman dan 9 zour an mwayenn. Alors mon demann gouvernman pour revwar bann prosedir ki ganny servi kot “Registrar” pour ki nou ava kapab amelyor nou klasifikasyon lo sa lendikater.

En lot sanzman dan polisi se lanons pour bann GOP ki pou ogmante sorti R500 par mwan pour ariv R1,000 par mwan si en travayer etranze i dan pei plis ki 6-an e R5,000 par mwan si en travayer etranze i dan pei plis ki 10-an. Msye Spiker, nou bezwen donn plas nou Seselwa kalifye dan sekter tourizm ek lezot sekter pour pran bann pozisyon dan management. I pa akseptab fer en etranze reste 10-an Sesel san ki nou met nou Seselwa dan sa bann pozisyon otan ki posib. Menm bann zanfan lekol dan enn zot progranm televize in vwar sa kler. Nou pa kapab fer nou bann zenn al Liniversite e apre zot pa progrese dan zot karyer. Sa fodre arete toudswit.

 

Davans pour bann pti kontrakter

Me mon panse kekfwa i annan ankor enpe diskisyon pour fer otour sa size.

Msye Spiker, mon vreman apresye sa mezir ki gouvernman in met dan sa bidze an sa ki konsern peyman davans pour bann pti kontrakter. Parey nou okouran in annan bokou konplent lo retar ki annan dan gouvernman pour pey kontrakter a ler. Ladres bidze in par kont klarifye tre kler ki gouvernman i annan li en polisi lo depans ek peyman, ki donn lenformasyon lo kantite zour i pou pran li pour pey en ‘invoice’.

Alor pour evit konplent ki pa neseser, mon enplore ki tou biznes i familyariz zot ek sa bann dele letan. Annefe sa polisi i dir ki gouvernman i annan li 30 zour pour pey en invoice. Okenn peyman ki ganny peye apre 30 zour i annan en lentere ki ganny peye lo la. Sa i osi azour avek norm enternasyonal. Me par kont gouvernman in al pli lwen ki sa, e i dir ki i pou rektifye tou peyman pour son bann suppliers dan 7 zour travay, e pour bann pti proze lenfrastriktir 14 zour travay e bann pli gro proze 21 zour travay. Mon swete ki tou sa i ganny pas alaksyon.

Sa i fer alor ki i donn gouvernman ase letan pour fer son bann prosedir entern avan ki i pey en “invoice” pour asire, parey bann konpannyen prive zot osi zot fer, ki sa louvraz oubyen sa “purchase” i konplet oubyen dan bon kondisyon avan peyman i ganny fer.

Pour lannen 2020, gouvernman pou met a dispozisyon en lot benefis pour bann kontrakter Class 3 ek Class 4. En davans ki pou ekivalan 20% kou en proze ki en kontrakter in gannyen, pou ganny donnen. Sa fasilite apele ‘Mobilisation Advance Payment (MAP)’ pou aplik pour proze anba R750,000.00. Sa pou ganny donnen san lentere, e in ganny entrodwir pour ed bann pti kontrakter ek son bann depans mobilizasyon e osi bann depans preliminer lo en proze. Parey nou konnen, Sesel en bon pe kontrakter i annan problenm likidite, e sa i enn bann rezon mazer akoz kontrakter i met bokou presyon pour gouvernman pey li osito ki in konplet en proze, menm avan sa dele letan ki ganny donnen dan polisi peyman ek depans.

I enportan pour en dimoun asire ki i annan ase likidite oubyen finansman avan i antre dan en proze. Me anvi nou bann defi ki egziste pour bann pti ek mwayen lantrepriz isi Sesel, gouvernman in met anplas sa fasilite pour ed zot. Mon espere ki bann kontrakter dan Class 3 ek 4 i servi sa fasilite pour ed zot mobiliz zot resours boner e konplet bann proze gouvernman ki zot ganny ‘awarded’ atan. Sa i ava fer alor redwir osi retar dan lenplimantasyon bann pti proze.

Me ankor la Msye Spiker, si nou pa vwar aksyon ki swiv nou pou trouv tousala lo MAP.

 

Lenplimantasyon proze

Msye Spiker, mon oule demann gouvernman a traver minis pour revwar zot sistenm lankadreman ki egziste ozordi lo lenplimantasyon proze. Bokou larzan in ganny donnen dan bidze me lenplimantasyon proze i ankor en defi pour gouvernman. Dan bidze, minis in annons revizyon dan skim saler pour bann zofisye proze dan bann Minister, Departman ek Lazans apartir 2020. Alors mon demande ki en sistenm performans i ganny etabli pour ki sa bann zofisye proze i vin pli “accountable”. Nou pa pou kapab kontinyen donn larzan dan bidze apre nou war ki proze pa ganny enplimante.

 

Reform dan taks biznes

Msye Spiker, mon osi reste ankouraze ler mon antann ladres bidze fer mansyon lo reform lo taks biznes. Sa revi i vin atan e o moman ki lezot reform lo taks parey VAT e “income tax” in konplete. I neseser ki taks lo biznes i ganny re-balanse pour fer li pli ekitab, anvi ki parey nou’n antann, selman serten biznes ki pe kontribye plis dan pey biznes taks. Sa i ava osi ed SRC avek son ladministrasyon taks, anvi ki sistenm konmela i pa senplifye. Sa i demontre lentansyon nou gouvernman pour soulaz e fasilit bann biznes e fer zot lenvestisman vin pli fezab, anvi konpetisyon lokalman e enternasyonalman.

Nou swete ki gouvernman i met konman priyorite an 2020 pour vin avek en regilasyon lo ‘transfer pricing’ ki a fer nou annan en pli bon apersi lo bann konpannyen avek bann ‘headquarters’ aletranze lo ki fason zot transfer larzan kot zot “headquarters” dan en fason ki pa abes nou koleksyon taks. Nou osi a lonterm, bezwen reviz sa bann kantite ‘Double Taxation Agreements (DTAs)’ ki osi ede akseler repatriyasyon larzan deor dan bann “headquarters”.

Par kont, pour promot lenvestisman, gouvernman pou “still” permet biznes dan serten sekter benefisye avek ‘accellerated depreciation’, me selman ziska 100% valer son ‘asset’. Sa i ava ed biznes pour kontiny ek zot lenvestisman.

Sa i ava fer alor ki fardo taks pa ganny mete tou kou lo zis serten biznes, me sa i ava prolonz lo tou biznes dan en fason ekitab e ‘fair’. Parey nou’n antann, gouvernman pe konsider entrodwir en rate 15% biznes tax lo profi anba en milyon, e 25% lo profi ki desot 1 milyon. Sa i vedir ki bokou biznes pou benefisye, espesyalman bann ki dan rezim 30% ansemoman lo zot profi ki par lao R1 milyon. Avek letan ler sa reform in stabilize, mon demann minis ki bann biznes ki pe pey taks lo en nivo 33%, pou zot osi ganny “align” ek sa nouvo “rate”.

Sa reform pou ganny fer an staz pour asire ki gouvernman i kapab abzorb pert dan reveni gradyelman kot i pou annan rediksyon dan “rate” biznes taks e osi ler bann lezot regilasyon i vin anplas pour asire ki nou baz taks i ganny proteze.

Dezyenmman, Msye Spiker, gouvernman pou aboli ‘personal income tax’ lo peser ek artis ki ganny anploye. Sa de kategori pou prezan pey en fre anyel ki pou enn rezonnab olye en “income tax”. Sa i pou fasilit administrasyon peyman en fre sorti kot sa de sekter.

Gran zefor osi pou bezwen ganny fer pour adres sekter enformel dan pei. Msye Spiker, bokou biznes pe ganny afeke par bann biznes dan sekter enformel. Sa bann biznes pa ganny anrezistre e osi pa pey taks, konpare avek enn ki li i dan sekter formel. Mon espere alor ki sa i ganny adrese, e mon osi lans lapel a bann lazans konsernen tel parey Lapolis ek SLA pour entansifye zot latansyon pour detekte sa bann aktivite. Mon dir sa Msye Spiker, akoz sa i fer alor ki bann biznes ki zot, zot pey zot taks, zot apre mekontan ler zot war bann tel aktivite koumsa pe arive, e apre zot reazir par pa pey zot taks ouswa fer demann pour redwir taks, zis akoz zot pe perdi biznes avek sekter enformel. Sa sitiasyon alor i bezwen ganny adresye olye nou servi biznes taks konman solisyon.

Lanons lo CRST (Corporate social responsibility tax) ek TMT (Tourism marketing tax) i osi ankourazan. Sa ti de taks ki ti pe ganny sarze lo reveni ki pa dezirab. Sa i ava osi fer ki bann biznes ava lib pour zot deside ki zot anvi sponsor. Alor nou apresye ki gouvernman pou fer sa taks ‘deductible’ lo taks biznes lo konmansman, e apre aboli sa taks a mwayen e a lon-term. Parey nou konnen Msye Spiker, sa bann taks ti ganny entrodwir espesyalman pour bann biznes ki pa ti pe neseserman fer profi, anvi bann ‘incentive’ zenere ki zot ti pe benefisye. Alor konman en mezir entermedyer CSRT ek TMT ti ganny entrodwir pour asire ki omwen serten kontribisyon ti pe ganny fer par sa bann biznes oubyen sekter.

Me prezan, reform i neseser pour fer ki nou selman takse en biznes lo son profi e non pa lo son reveni.

Msye Spiker, bokou resours in ganny ogmante pour bann lazans ki “enforce” ek bann lotorite regilatwar, lo kote konbat kont blansisaz larzan e pour lit Kont Finansman Terorizm. I vreman enportan pour fer sir ki nou sekter finansyer i ganny proteze. Minis in mansyonn bokou lalwa ki pe ganny revwar lo sa size. Nou lasanble i bezwen pran nou responsabilite pour fer sir sa bann prozedlwa i adres okenn defayans ki egziste ozordi. Mon konnen i pou annan bann biznes ki siport nou lo tou le de kote latab ki pou esey dir nou le kontrer, me nou bezwen pran nou responsabilite kolektiv lo sa size e pa mazin nou bezwen personnel konman bann parti politik.

 

Konklizyon

An konklizyon Msye Spiker, mon salye zefor ki gouvernman pe fer pour fer sir ki nou “close” sa “chapter” lo ka konpansasyon pour bann dimoun ki reste kot landrwa ki ti prodwi koltar Petit Paris. E dan bidze sa pou ganny finalize avan Zen 2020.

Bann zabitan Cascade pour lannen 2020, larzan in ganny mete pour rekonstriksyon sant kominoter e osi ek ‘day care’ Cascade. I annan osi dan bidze pour konstriksyon 24 younit Ex-PSSW ki ekspekte konplete an Out 2020. Sa pou kout gouvernman R32.8 milyon roupi. Gouvernman osi pou konmans son plan 3,000 lakaz pour sa prosen 5-an. E zabitan Cascade pa’n ganny oubliye. Pou annan 56 lakaz dan dezyenm faz redevlopman Ex-PSSW e osi 16 lakaz dan Upper Petis Paris. Nou bann zabitan Cascade pou osi kalifye dan sa konstriksyon 1,034 lakaz lo Ile Aurore, sa parmi plizyer lezot proze ki pou annan pour distrik Cascade.

Msye Spiker, lo sa bidze, i annan bokou ki’n ganny dir, e mon demande ki i annan en travay kolektif dan zerans ek lenplimantasyon par gouvernman. Nou bezwen reste for konman en gouvernman e travay pli dir pour Seselwa vwar konman sa prosperite pe ganny partaze avek tou dimoun.

Msye Spiker, mon demande ki Prezidan Faure i kontinyen travay for e tre for pour kontinyen anmenn nou pei e nou pep lo sa lot nivo. Mon demann tou Seselwa pour ralye deryer Prezidan Faure, fer li konfyans, akoz ansanm ek li Parti United Seychelles pou kontinyen travay dir pour plis prosperite pour pep Seselwa

Mersi Msye Spiker.

 

 

 

 

More news