Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Minis responsab pour Lenerzi i donn detay lo logmantasyon 8 sou dan pri elektrisite |30 October 2019

Minis responsab pour Lanvironnman, Lenerzi ek Sanzman Klima, Msye Wallace Cosgrow, in dir avek Lasanble yer ki Komisyon Lenerzi ti pran desizyon pour pa fer logmantasyon 16 sou par kilowat er dan pri petrol ki ti’n devret ganny fer dan 3enm kar sa lannen anvi ki i ti pe ekspekte pri petrol pour desann pandan sa 3enm kar e alor ti pou napa nesesite pour fer sa lazisteman.

Pri karbiran in desann pandan sa 3enm kar lannen e sa i reprezant en rediksyon 8 sou par kilowat er e lefe ki sa pa sifizan pour balans sa 16 sou ki ti’n monte, Komisyon Lenerzi in pran desizyon pour fer monte tarif elektrisite par selman 8 sou par kilowat er pour sa 4enm kar lannen.

Me eski PUC in etidye lenpak lo konsonmater? Minis i dir kalkil in ganny fer e lenpakt in estimen ki lamazorite konsonmater i servi anba 300 kilowat er par mwan e sa 8 sou i reprezant en logmantasyon 24 roupi lo zot bil elektrisite.

Pour anpese ki sa logmantasyon e bann fitir sanzman dan tarif i annan en gro lenpak lo bann konsonmater avek saler pli ba, gouvernman i annan plizyer progranm anplas pour ed zot. Sa i enkli progranm demokratizasyon fotovoltaik ki pe asiste bann dimoun ki deza pe ganny lasistans sosyal, progranm lenstalasyon 1Megawat PV lo Ile de Romainville kot prodiksyon elektrisite ava distribye avek konsonmater ki lo lasistans sosyal pour redwir zot depans pour elektrisite. PUC i osi annan son progranm prepaid meters kot anviron 2500 sa bann meters i ekspekte ganny enstale pour ed bann dimoun pli vilnerab avek saler pli ba. Gouvernman pe osi ankouraz konsonmater pour servi tou mwayen a zot dispozisyon pour kapab redwir e zer pli byen zot kou elektrisite e sa i enkli lòn avek lentere ba pour aste bann lekipman avek teknolozi ki konsonm lenerzi renouvlab dan en fason pli efikas osi byen ki sistenm PV rebate scheme.

Meki mannyer eski sa logmantasyon pou balanse an-term depans ki PUC i fer? Lo sa pwen Minis Cosgrow i dir ki PUC i bezwen sibir sanzman dan pri karbiran e pour li balans sa e vwar larzan pour pey logmantasyon dan pri karbiran pour redwir kou elektrisite, PUC i bezwen aziste son pri e ler pri i desann i osi bezwen aziste konman fodre.

Sa logmantasyon i senpleman pour pey kou karbiran.

Minis Cosgrow ti donn sa bann detay konman repons a sa bann kestyon poze par manm elekte pour Mont Fleuri, Jean François Ferrari.

Msye Ferrari ti ensiste ki logmantasyon dan pri karbiran i pa sel fakter ki pe servi pour fer monte ou fer desann pri lo marse lokal e dapre li sa i konfiz piblik ki santi i pa pe ganny en bon dil e i ti demann plis leksplikasyon e i ti osi anvi konn lefikasite PUC akoz i dir sa mank lefikasite ki fer pri monte.

Minis lo son kote ti eksplike ki i annan de mekanizm ki PUC i servi pour aziste pri elektrisite e sa i mekanizm ki asosye avek logmantasyon dan pri karbiran parey pe ganny eksplike e osi sa mekanizm rebalansman tarif ki ganny fer toulezan.

Antretan minis in eksplike ki PUC i aste son petrol avek Seypec e se sa ki i annan kontrol lola e si i pa fer azisteman dan pri swa i pran dan son fon pour kontinyen bous trou oubyen gouvernman i donn li larzan pour li kapab pey son bann kou pour karbiran.

I ti osi azoute ki PUC pou perdi R32 milyon par an si i pa fer sa logmantasyon 8 sou.

An sa ki konsern lefikasite PUC, Minis Cosgrow in dir an term son prodiksyon sa i anviron 41% e sa i konparab avek plizyer pei parey Moris e dapre bann eksper dan PUC ek lezot ki’n fer bann travay analiz dan PUC, sa i en poursantaz ki tre bon.

Minis ti reponn plizyer lezot kestyon an relasyon avek prodiksyon elektrisite e bann zefor pou kontinyen redwir kou elektrisite pour konsonmater.

 

 

 

More news