Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Sport

Dizyenm Zwe de Zil |04 October 2019

Dizyenm Zwe de Zil

Bann atlet ek envite dan en portre souvenir

Bann atlet zil pros i ganny onore

 

Dizyenm Zwe de Zil (Jeux des îles de l’Océan Indien) ki ti deroule ant le 19 ek le 28 Zilyet sa lannen Moris ti vwar partisipasyon en delegasyon 228 atlet Seselwa e parmi 29 ti bann atlet zil pros. Parmi sa 29 atlet zil pros, 7 ti ganny meday. Pour zot devosyon ek zefor pour fer monte nou paviyon, en pti seremoni ti ganny organize resaman pour onor zot.

«Bann atlet pou dakor avek mwan ki Zwe de Zil pa ti fasil, in demann bokou lo zot par. I annan ki’n fer bokou sakrifis me sa ki enportan se ki zot in persevere e avek bokou determinasyon, disiplin e nou moto ‘Kwar e reisir’ nou’n kapab anmenn bon rezilta, pa zis pour Sesel me dabor e avan tou pour zot menm,» Minis Dezinyen, Macsuzy Mondon, ki responsab pour sport, ti partaze dan son ladres.

«In annan bokou pour aprann dan sa dizyenm Zwe de Zil e nou konnen pour plizyer zot in en premye leksperyans me lezot in ganny sans pour amelyor zot performans, menm si zot pa’n ganny en meday. Byensir sa ki enportan ozordi se ki nou tou nou’n partisipe, nou’n donn tou de nou menm e ozordi nou santi nou fyer,» Madanm Mondon ti dir.

Lo non bann atlet, zenn judoka Nathaella Volcère ti eksprim zot lapresiasyon pour en tel linisyativ.

«Nou vreman fyer pour sa loportinite pour partisip dan sa zwe e nou dir en gro mersi tou bann ki’n siport nou pour nou arive ganny swazir pour reprezant nou pei e realiz nou rev. Mersi osi pour tou bann ki’n ede organiz sa pti seremoni remersiman ozordi,» Nathaella ti dir.

I ti osi ankouraz son bann koleg atlet pour apresye zot sport ki zot pratike e kontinyen persevere pour meyer rezilta.

Bann atlet zil pros ti partisip dan 6 diferan levennman – foutbol, volleyball, judo, atletik, lavwal ek natasyon. Mansyon spesyal ti al pour lekip judo ki ti konpri 14 atlet, parmi 9 Pralinwa.

Minis Mondon in ankouraz bann atlet pour servi sa prosen 4-an pour prepar zot pour prosen zwe. I’n fer demann ki tou federasyon i prepar en plan devlopman ki ava ede dan preparasyon bann atlet e donn langazman gouvernman pour envestir dan bann progranm pour asiste atlet.

«Kontinyen pran zot lantrennman o serye, devlop zot personnelman e mon swete ki sa pasyon ki zot in devlope dan zot bann diferan disiplin ava kontinyen. Nou swete ki dan 4-an nou anmenn ankor pli bon rezilta, pa zis dan Zwe de Zil me osi lezot konpetisyon enternasyonal. Bokou lezot pei i demande ki mannyer en pti pei parey Sesel i kapab ranport otan meday. Mon larepons i konm swivan : ‘Nou en pti pei me nanryen pa pou fer nou per!’» Minis Mondon ti azoute.

Seremoni, ki ti organize par lotorite bann distrik zil pros, ti deroul dan prezans, Vis-Prezidan Vincent Meriton, bann manm Lasanble Nasyonal, administrater distrik, manm organizater ek ‘sponsor’ sa levennman.

 

Teks: Nadia Bedier

Portre: Romano Laurence

More news