Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lasanble i retir sispansyon lo bidze trwa lorganizasyon |27 September 2019

Sispansyon lo en sonm total R6.828, 676 milyon ki Lasanble ti mete lo serten porsyon bidze pour trwa lorganizasyon pandan diskisyon lo zot depans lannen pase in ganny leve apre en rekonmandasyon Minister Finans, Komers, Lenvestisman ek Planifikasyon Ekonomik ki i’n satisfe avek travay ki zot in fer.

Komite ki sirvey kont piblik dan Lasanble (FPAC) e reprezantan minister finans ti zwenn Mardi dan en miting ki ti dirize par sekreter deta pour Finans, Msye Patrick Payet. Tyermenn FPAC, Msye Wavel Ramkalawan, ti dan sesyon Lasanble yer bomaten prezant en kopi sa rapor ki’n sinyen par reprezantan toulede parti dan Lasanble ki manm sa komite avek Spiker Nicholas Prea avan ki i ti donn Lasanble detay lo sonm pour sak antite.

Minister Finans, Komers, Lenvestisman ek Planifikasyon Ekonomik in rekonmande ki sa sonm i ganny large akoz zot satisfe ki sa bann larzan ava servi pour sa bann depans swivan;

  • SPDF – en sonm R800 mil dan son bidze ti sispann an Zanvye sa lannen akoz i ti’n ganny mete anba en swadizan depans pour VVIP dan kan Barbarons. Akoz sa largiman pa ti kler dan deba, sa sonm ti ganny sispann.

SPDF in eksplike ki sa sonm ti ganny servi pour aste karbiran pour lakour defen Prezidan Albert Rene e osi kan larme Barbarons. Sa fasilite ti ganny kennsel an Zanvye 2019 e tou karbiran i santralize e kontrole pli byen par SPDF.

Msye Ramkalawan i dir SPDF in asir FPAC ki sa fasilite donn karbiran Barbarons in nepli e Seypec in nepli al laba pour anmenn karbiran. SPDF in osi eksplike ki kou loperasyon pour zot fer patrol dan bann zil elwannye pou ogmant plis ki zot bidze e sa zot in dir i pou akoz fre transportasyon karbiran pour avyon lo zil ki tre ser. Msye Ramkalawan i dir ki FPAC ti trouv sa pa akseptab e i ti alor rekonmande ki IDC avek SPDF zot devret negosye en pri rezonnab pour transportasyon karbiran avyon vi ki toulede lorganizasyon i pour Leta e ki SPDF i kouver IDC espesyalman dan bann moman detres.

“Sa sonm R800,000 pou alor ed SPDF kapab mentenir sa bann loperasyon san afekte lezot morso son bidze,” Msye Ramkalawan in dir.

I ti osi azoute ki FPAC i rekonnet ki SPDF in ganny en 2enm avyon Dornier ki pou otomatikman ogmant son kou loperasyon. Alor FPAC i rekonmande ki sa sonm i ganny large baze lo langazman SPDF pour koup lo labi ki ti annan lo karbiran.

  • Industrial Estate Authority (IEA) – dan sa ka en sonm R2.5 milyon dan son bidze ti ganny sispann an Desanm 2018 e ti pou ganny large si sa antite ti fer en zefor pour kolekte omwen R5 milyon lo son bann det pandan premye sis mwan 2019.

Msye Ramkalawan i dir ki IEA ti eksplike ki sa sonm R13 milyon ki swadizan dimoun ti dwa li pa ti korek e sa i ti baz lo lefe ki son bann rikord i an dezord e in menm dir ki i annan serten ki zot ti krwar i dwa me an realite zot in pey anplis.

“IEA in kolekte R7.7 milyon dan det kouran parmi preski R7.8 milyon reveni an 2019 ki vedir in fer zefor ekstraordiner e i lo bon semen. I’n kolekte omwen R3 milyon lo det lepase depi Desanm 2018. I pa ankor finaliz sonm egzakt ki bann lakonpannyen ek lezot kliyan ki ankor dwa li e i pa ankor met anplas en sistenm kontabilite pour kontrol lalis bann ki dwa li,” Msye Ramkalawan ti eksplike.

I dir ki FPAC i santi ki sa antite in fer en zefor ase sibstansyel pour rekiper son bann det e ki sa i devret ganny ankouraze.

Anplis ki sa IEA in donn FPAC son langazman ki i pe travay lo en lalis egzakt son kliyan enkli bann ki dwa li e ki sa pou pare konmansman lannen prosenn e osito ki sa lalis i pare pou annan en lot rankont ant IEA ek FPAC.

Msye Ramkalawan in osi fer resorti ki en lekip sorti kot Minister Finans pe asiste IEA dan son bann travay e baze lo tousala, FPAC i rekonmande ki sa sonm R2.5 milyon ki ti’n ganny sispann i ganny large akoz sa ki IEA in ranmase in depas sa sonm ki ti’n ganny sispann.

  • Servis Lentelizans Sesel – Sa lorganizasyon i ankor pe met son bann striktir anplas dapre Minister Finans. Son lalwa ti pase par Lasanble pli boner sa lannen e Minister Finans pe donn li sipor teknik e lozistik enkli zestyon son bidze ziska i kapab debout lo limenm e alor in demande ki sa sonm R3.5 milyon pour bidze sa lazans i ganny large me ki i reste anba kontrol sa minister e sa i donn FPAC konfyans ki ziska sa lorganizasyon i fini etabli li, Minister Finans pou kontrol tou son depans e alor FPAC i rekonmande ki sa sonm i osi ganny large.

FPAC in rekonmande alor ki sa sonm total R6.828,676 i ganny large e aprouve konman depans anba Appropriation Act 2018.        

More news