Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Minis Hassan i klarifye konsern bann manm lo Bidze 2023 |16 November 2022

‘En gouvernman responsab i bezwen annan en plan kler ki mannyer pour depanse dan en fason disiplinen’

 

Minis responsab pour finans in dir tan ki sa gouvernman ki enn ki responsab i o pouvwar, i pou reste toultan konsyan ki i bezwen depans dapre son reveni pour li evite akimil tro bokou det.

Fodre i annan en plan kler ki mannyer pour depanse dan en fason disiplinen, annan en plan kler ki mannyer i pou kolekte reveni pour finans son depans e a tou moman asire ki son det i reste soutenab, akoz si a okenn moman pei i fer fas avek en kriz, i pou annan ase lespas fiskal pour reazir a en tel sok.

Minis Naadir Hassan in dir sa letan i ti pe reponn kestyon e klarifye plizyer pwen ki bann manm in fer resorti pandan letan zot ti pe donn zot reaksyon e reponn prezantasyon bidze ki Minis Hassan ti fer devan Lasanble Nasyonal le 4 Novanm.

«Avek bidze nou pei nou pa zwe politik popilis e sertennman nou pa zwe politik bon marse. Bidze politik popilis ek bon marse in toultan plonz nou pei ek nou sitwayen dan det ki fer nou kontinyen servi plis larzan dan bidze pour repey lòn olye envestir dan nou dimoun ek lenfrastriktir. Sa gouvernman, ankor en fwa mon repete, pou reste responsab dan preparasyon bidze, e pa pou zanmen fer politik popilis e bon marse,» Minis Hassan in dir.

Minis Hassan in prezan dan Lasanble Nasyonal pandan tou sa trwa zour pandan ki bann manm in donn zot reaksyon pour li ekout zot atantivman.

I dir ki pour serten bann manm ou kapab fer pli byen, ou kapab donn 100%, ou kapab donn zetwal dan lesyel, zanmen pou ase, e zanmen pou bon.

Minis Hassan i dir sa i akoz zot lanbisyon pouvwar in fer zot vin destriktiv, negativ, ipokrit, e manipil laverite, zis pour senm konfizyon.

«Mon kestyon pour sa group se: eski zot oule Sesel ek Seselwa i fayit, zis pour zot reganny pouvwar? Sa lopozisyon fransman, i enn ki napa Seselwa ek Sesel aker. Zis 2-an, apre nou pli gran kriz ekonomik dan listwar nou pei, Seselwa ek Sesel pe konmans rezouir benefis zot sakrifis ek travay dir, me lopozisyon i vini avek en litani konplent, konfizyon e egzazerasyon ki fer mwan tonm lo konklizyon ki zot pa konpran ki mannyer lekonomi en pei i marse. Selman mon krwar ki sa pa nanryen nouvo akoz listwar in prouve ki zot sertennman enkonpetan e ‘grossly ineffective’ an sa ki konsern zer lekonomi ek finansman sa pei,» Minis Hassan in dir.

Minis Hassan in lans en lapel avek tou Seselwa pour fer atansyon akoz sa bann zoli parol ki lopozisyon pe pas obor zot lalev i zis zoli parol, me enn ki pa responsab, pa serye e enn par en parti dan konfizyon total, en parti resikle, ek en bann manm resikle, ek en bann polisi resikle. Zot pe zis tourn an ron zis akoz zot dezespere pour vin o pouvwar.

I dir sa bidze i enn ki ankor en fwa baze lo distribye enpe sa bon rezilta travay dir ek sakrifis ki nou pep in fer pandan sa dernyen 2-an.

«Ser frer pep Seselwa, ler ou gouvernman pe ganny rekonnet pour son aksyon responsab ek disiplinen pandan sa de dernyen lannen e ki son rezilta i enn ki remarkab, eski ou demann ou lekor akoz lopozisyon li i annan en lot versyon? Ler ou tann bann zofisye IMF pe koze ki mannyer sa relansman lekonomi Sesel i enn ‘enpresyonnan’, eski sa bann dimoun pe fer krwar?» Minis Hassan ti demande.

I dir ki a sak fwa ki zot al miting IMF, zot ganny demande pour fer prezantasyon lo ki mannyer relansman lekonomi Sesel in en sikse zot miting i plen avek sa bann kalite prezantasyon alor eski sa bann dimoun pe fer krwar?

«Ler ou vwar bann lenstitisyon enternasyonal parey Labank Mondyal, Labank Afriken pour Devlopman ek Labank Devlopman pour Komers, ek bann pei zanmi pe pare pour envestir e siport Sesel, eski sa bann dimoun pe fer krwar?

Eski lemonn antye pe tou senpleman fer krwar, pe koz lalang, pe manipil Seselwa ek kominote enternasyonal ?

Ser, Frer Seselwa, annou pa les nou ganny anbete par en bann politisyen ki fer zis politik popilis e politik bon marse zis pour ganny zot vot,» Minis Hassan in averti lepep Seselwa.

Minis Hassan in remersye bann manm parti mazoriter, LDS, pour zot sipor anver sa bidze.

I dir ki i osi vreman rekonforte avek ‘feedback’ lepep Seselwa ki an gran mazorite in demontre zot sipor pour bidze 2023.

«Ankor en fwa mon’n vreman dezapwente avek repons bann manm parti lopozisyon. Dezapwente me pa soke. Enn bann pli gran dezapwentman se, zot mank konprenezon ki mannyer en bidze i ganny prepare e ki bann paramet ki egziste,» Minis Hassan in dir.

 

Marie-Anne Lepathy

 

 

 

 

More news