Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

‘Bidze 2023 i enn ki regard lwen’ – Lider zafer gouvernman |11 November 2022

‘Bidze 2023 i enn ki regard lwen’ – Lider zafer gouvernman

Dirizan zafer gouvernman Onorab Bernard Georges

Dirizan zafer gouvernman dan Lasanble Nasyonal, Onorab Bernard Georges, in dir ki Bidze 2023 i en lekstansyon, en pilye enportan, sa transformasyon ki sa ladministrasyon pe anmennen dan Sesel depi 2020.

Onorab Georges ti dir sa letan i ti pe donn son larepons lo bidze pour 2023 ki Minis responsab pour finans Naadir Hassan ti prezant avek pep Seselwa devan Lasanble Nasyonal Vandredi pase. I dir Minis Hassan in donn nou dernyen legzanp dan sa seri mezir ki en gouvernman responsab ki travay dan lentere tou son zanfan i anmennen.

I dir si nou egzamin sa diskour bidze e analiz son mesaz, nou a konpran ki mannyer i en lekstansyon, en pilye enportan, sa transformasyon ki alabaz sa ki sa ladministrasyon pe anmennen dan Sesel depi 2020.

I dir fason fer en gouvernman responsab se premyerman met labaz pour en lekonomi solid avan konmans depanse.

I dir ki lo son kote lopozisyon, li, i annan en filozofi partaze e donn lasistans, sibvansyonn pri lakaz, donn tou keksoz pour nanryen e pa rod okenn performans an retour.

«Minis Hassan in donn Sesel en bidze pozitif dan tou son laspe. En bidze sirplis. En bidze ki anmenn soulazman pour sak Seselwa. Mon fer en lapel alor avek tou Seselwa pour fer parey sa gouvernman pe fer – annou aret viv dan negativite e annou rantre dan pozitivite. Avek lagras nou’n sorti dan bann letan dir e nou pe antre dan en moman kot lavi tou Seselwa pe amelyore. Malgre ki Sesel pou toultan annan defi, akoz nou ptipti, nou lwen, e nou lekonomi i baze lo zis de ou trwa pilye, malgre ki nou a la mersi bann gran pwisans e nou vilnerab avek sok ekstern e sanzman klima. Me malgre tousala, ozordi nou annan rezon pour nou selebre. Nou pe viv en moman ekstraordiner anba en gouvernman ki pran desizyon ler sa i neseser, ki ouver avek son pep, ki pe travay dan lentere tou Seselwa akoz Sesel i pour tou son zanfan. Mon demann sak Seselwa pour zis regard kot nou sorti, kot nou ti ete 2-an pase e mazinen ki distans nou’n fer dan sa pti peryod letan,» Onorab Georges in dir.

I dir sa in ankouraz plizyer fenomenn ki’n anmenn nou pei dan en deklen ekonomik sitan difisil ki i ti ganny dekri konman en kales kase.

«I pa drol pour vwar ki mannyer en tel politik i pa akseptab dan konteks lemonn ozordi akoz i anmenn labi. Ler en dimoun pa’n travay ou kontribye pour en keksoz, i pa apresye sa keksoz parey i ti pou’n fer si i ti’n travay pour sa.»

I ti fer remarke ki en tel sistenm i osi pa soutenab, i detri performans, i detri responsabilite. Si tou sa ki ou bezwen ou gannyen zis akoz ou demande, akoz ou pou responsab? I redwir performans ekonomik nou pei. En dimuon ki pa travay ouswa pa travay dir, i depann lo lasyer lezot ki travay, e ki travay dir e en tel sistenm i anpes kreativite e redwi linisyativ.

Letan i ti koz lo bann diferan mezir ki gouvernman in anonse atraver sa bidze, Onorab Georges ti dir ki   13enm mwan saler mannyer gouvernman in pronons li lo la i en fason enkilke plis responsabilite dan travayer e asire ki sa ki perform e sa ki pa perform pa ganny trete parey.

I dir gouvernman i dil avek 13enm mwan dan de fason. Premyerman, i reintrodwir sa 13enm mwan akoz gouvernman ti’n kapab dir pa pou annan ankor sa lannen akoz defi ekonomik e vilnerabilite nou pei a bann sok ekstern i ankor la.

«Me non, dan polisi ekonomik partaz larises pei ler i permet, gouvernman in reintrodwir 13enm mwan saler. Olye kritike, annou silvouple aplodi sa desizyon,» Onorab Georges in demann tou Seselwa.

I dir sa bidze i osi en bidze eleksyon.

«Me sa kalite bidze, ou espere ki en gouvernman pou donnen dan lannen eleksyon. Me, sa ki diferan avek nou gouvernman, se ki nou pa vey lavey eleksyon pour retourn avek nou pep bann benefis ki pei i kapab afford zis pour nou ganny vot. Nou fer li osito ki sitiasyon i permet. Nou pa la pour anbet lepep avek en 50 roupi a lokazyon lanniverser prezidan ouswa avek rediksyon lo lòn lakaz en semenn avan en eleksyon.»

I dir en gouvernman responsab pa azir koumsa me i plito administre en pei dan lentere son pep pa dan lentere son dirizan ouswa dan lentere rod vot. I’n fer resorti ki sa bidze i osi en bidze soulazman e en bidze lespwar pour nou pep.

Ansa ki konsern logmantasyon saler, Onorab Georges in dir ki travayer sekter piblik pou ganny en logmantasyon – pa 50 roupi, pa 500 roupi me 10% zot saler apre ki zot alawenns in ganny konsolide.

«A en moman kot lenflasyon in mont par 3%, en logmantasyon saler 10% i en gran bonus pour sa kategori travayer. Pansyonner pou kontinyen resevwar zot 500 roupi increment par mwan lo zot sekirite. Bann lekol pou ganny wifi e zanfan pou kontinyen resevwar en breakfast. Tou etidyan ki’n kalifye pa pe espere, zot pe etidye an deor Sesel, e zot stipend pou ogmante par 10%.

Bann ki pe pran lòn pour fer en lakaz, sibvansyon pe ogmante, bann ki pe aste lakaz, nivo valer kot napa stamp duty pe ogmante, home carers pe al lo en nivo profesyonnel e zot lanplwa pou striktire enkli zot 13enm mwan saler. Olye zis flote parey avan, nivo taks pe redwir pour benefis non-moneter ki en anplwaye i resevwar, e bokou ankor. E konmsi sa pa ti ase, la SEYPEC osi in redwir pri lo laponp par preski kat roupi. Nwel vreman in vin boner pour nou sa lannen,» Onorab Georges in fer resorti.

I dir tou sa bann mezir pou annan en lenpakt pozitif lo sak Seselwa e ki sakenn de nou, nou pou vwar nou dan en porsyon sa bidze.

An sa ki konsern bann diferan proze, i dir ki sa bidze se enn ki relans lenfrastriktir dan nou pei.

I’n fer resorti ki apre Covid-19 e rediksyon dan larzan disponib, gouvernman pa’n kapab antreprann bokou proze kapital. I dir ki avek bon zestyon nou lekonomi e koup gaspiyaz dan sa dernyen 2-an, i annan prezan en lespas finansyel pour ki gouvernman i kapab, lo son prop mwayen e avek lasistans pei zanmi, redemar proze lenfrastriktir dan nou pei.

Onorab Georges i dir sa bidze i en bidze ki fair, ki ekitab akoz lo en kote, bidze i trouv larzan pour bann sekter tel parey sports ki pe ganny 37 milyon zis pour antrenn atlet pour Zwe Losean Endyen e Zwe Lafrik tandis ki kiltir pe ganny larzan pour konstriksyon en nouvo batiman Larsiv Nasyonal.

Antretan pou annan nef nouvo travayer sosyal ki pou ganny rekrite e bann home carers pe ganny en lankadreman legal. Pli enportan ankor bidze pour bann servis ki Lazans Proteksyon Sosyal i manage pour sa porsyon nou popilasyon ki bezwen en lasistans i enn ki pli gro, avek 1.2 bilyon roupi e sa i pou asire ki dan kad leve debrouye e pran responsabilite endividyel, sa bann ki pa kapab fer li i bezwen ganny proteze e asiste.

Lo kote reveni, i dir ki la osi gouvernman in anvi azir fair e zis akoz apre lanaliz lo reveni bann lotel, e avek realizasyon ki gran lotel pa ti pe kontribye lo nivo ki zot devret, de taks pou ganny enpoze a en nivo ki pou amenn en reveni signifikan san afekte sa lendistri.

Onorab Georges i dir ki menm zafer pour logmantasyon dan Immovable Property Tax lo lakaz ki etranze i annan isi e taks lo securities dealer (ki bann exchange etranze ki anrezistre isi Sesel). Pour sa enn dernyen Onorab Georges i dir ki se sa lendistri menm ki’n propoz sa logmantasyon akoz i zis e i ekitab.

«Dan son politik, gouvernman pa’n oule anmenn okenn nouvo taks direk lo sekter prive. Sa se pour permet sa sekter kontinyen son krwasans e donn sa sekter lespas pour li osi ogmant saler pour travayer sekter prive,» Onorab Georges i dir.

Lo size bann lenfrastriktir piblik, i avek bi pour touzour redwir depans lo pey lokasyon ki Onorab Georges i dir sa ladministrasyon pe finalman fer sa ki bokou avan li in zis koz lo la. Sa i ki gouvernman pe al repar e konstrir batiman pour abrit bann minister ek servis gouvernman parey National Library e Arsiv Nasyonal. Lotorite Reveni pe al fer son prop batiman deryer ICCS.

«Sa bidze se en bidze ki regard lwen,» Onorab Georges in dir.

 

Marie -Anne Lepathy

 

 

 

More news