Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

  Minis Francourt i donn detay lo fason ki bann ‘carers’ i sipoze pran zot konze   |07 September 2022

Minis pour Lanplwa ek Zafer Sosyal, Patricia Francourt, in dir ki bann ‘home carers’ i bezwen pran zot konze dan lannen ki zot sipoze pran e zot pa kapab akimil okenn konze ziska son lannen answit san lotorizasyon Lazans Proteksyon Sosyal (ASP).

Minis Francourt ti dir sa pandan sesyon demann kestyon dan lasanble yer bomaten. Son larepons ti vin swivan kestyon demande par manm elekte United Seychelles (US) pour La Digue ek zil pros, Onorab Rocky Uranie, e manm proporsyonnel US, Paul Ernesta, baze lo size lasistans donnen par ‘carer’ ek zot konze annyel.

Onorab Uranie ti demande ki kalite provizyon neseser pe ganny fer pour asire ki  bann ‘carer’ pa perdi zot konze oubyen zot ganny peye zot konze swivan difikilte pour zot ganny en dimoun pour ranplas zot ler zot pou pran zot konze ki an rezilta sa sitiasyon zot perdi zot konze e zot pa ganny peye.

Onorab Ernesta ti anvi konnen anvi difikilte ki bann paran ek lezot manm fanmir ki ‘carer’ avek zot zanfan ki annan dezabilite, ouswa bezwen en serten latansyon spesyal i rankontre ler pour zot pran zot konze, eski minis i kapab dir avek lansanble ki prosedir ki annan anplas pour sa bann tel group pran zot konze e si minister i annan plan pour revwar sa prosedir pour fer li pli pratik pour sa group benefisye.

Minis Francourt ti fer resorti ki depi Septanm 2021, bann ‘home carers’ ti kapab akimil zot konze anyel e si zot pa ti’n pran zot konze son lannen presedan oubyen zot ti nepli ‘carer’ avek en resipyan pour en rezon ou en lot baze lo son prop diskresyon, ASP ti kapab pey zot ‘allowance’ ki relye avek zot konze anyel ki pa ti’n ganny pran.

I ti eksplike ki pour bann bon rezon ki zistifyab, sa polisi ti ganny amande an  Septanm 2021 kot i ti fer ki i nepli posib pour bann ‘carer’ akimil konze dan sa bann fason.

“ASP pe nepli fer okenn peyman konze ki’n akimile e zot ganny ankouraze pour pran zot konze,” minis ti dir an notan ki rezon pour sa sanzman se pour asire bann ‘carers’ i pran konze pour repoze kont lafatig pour asir en bon servis pour zot kliyan.

Minis ti dir ki levidans sorti kot ASP i montre ki depi Septanm 2021 in annan en logmantasyon dan lakantite ‘carer’ ki’n demann konze anyel e endividi ki’n vin ranplas zot. Dapre bann sif apre sa polisi 2021, depi Septanm ziska Desanm 2021, 341 ‘carers’ ti vin demann zot konze; depi Zanvye 2022 ziska Out 2022 ASP in resevwar 870 aplikasyon pour konze ki fer en total 1211 aplikasyon konze.

Dan sa total 1211 aplikasyon, zis 832 ki’n aktyelman demann pour en ranplasan. Dan larestan sa bann ka, se bann manm fanmir ki’n volonter pour soulaz sa ‘carer’ e okip zot vye paran onbyen zanfan.

I ti felisit sa bann dimoun ki fer sa bann zes de bonn fwa anver zot mann fanmir akoz sa fason fer i promot bann bon valer lafanmir, lanmour ek konpasyon.

Minis Francourt ti dir ki en proze de lwa pou ganny prezante devan konsey minis pour letablisman en nouvo lazans ‘home care’ ki pou pran responsabilite pour sa progranm ‘carer’ e donn li en stati legal. Sa nouvo lazans pou tonm anba Minister Lafanmir ki deza annan porfolyo bann aze e bann ki otreman kapab.

I ti fer remarke ki plis detay lo sa proze de lwa ki pou kouver tou bann defayans dan ‘home carer’, enkli labi kont bann resipyan, pou ganny donnen plitar.

Lo lekel ki responsab pour rod en nouvo ‘carer’ pour en dimoun aze ler enn ki ti deza pe travay i arete, minis ti dir ki sete sa resipyan limenm ki reponsab pour rod en ranplasan pour asiste ler son ‘carer’ i arete e dan ka kot en ‘carer’ pe al pran konze, se sa ‘carer’ ki responsab pour rod enn pour ranplas li.

I ti fer remarke ki dan ka kot zot pa ganny en ranplasan, ASP i ede si i annan en ‘carer’ disponib lo son lalis ki pe rod en travay.

Dapre ASP, plis konplent ki vin kot zot i par bann resipyan kont zot ‘carer’ ki laplipar letan pa vin asiste zot. I annan apepre 3800 ‘carers’ dan pei.

Avan donn larepons, minis ti prezant en pti rezimen lo sa servis swen pour bann ki pli vilnerab dan lasosyete ki reste kot lakour e ki ti ganny etabli an 1987.

I ti dir ki depi ki sa progranm ‘home carers’ in evolye pandan sa bann lannen, konze anyel in ganny azoute dan sa progranm avek bi pour asire ki zot lasante mantal e fizik i ganny proteze atraver en repo pour zot kapab donn pli bon swen zot bann resipyan ki zot pe okipe.

I ti fer remarke ki ler zot pran konze, se ASP ki donn sa ranplasan en ‘allowance’.

Minis Francourt ti osi reponn keskyon Onorab Philip Arissol, manm elekte LDS pour distrik Anse Boileau, ki ti demande konbyen aksidan fatal dan landrwa travay ki son minister in rikorde pandan sa dernyen 2-an e dan ki sekter.

Minis ti dir ki 5 ka aksidan fatal in ganny rikorde an 2020 dan sa bann lendistri swivan: enn kot en sant plonze (lwazir), enn lo por (transportasyon),  enn dan kanmiyon salte (zesyon salte), enn dan konstriksyon e en lot kot en lakour prive. Da sa bann ka 3 ti Seselwa e 2 etranze. Lannen 2021 ti rikord zis en ka aksidan fatal dan sekter konstriksyon e viktim ti en etranze. Depi le 1 Zanvye 2022 ziska 31 Out 2022, in annan 4 ka aksidan fatal: en dan lendistri konstriksyon, enn dan en lakonpannyen netwayaz, enn dan lendistri lapes e en ka dan lendistri transportasyon ek stokaz.

Dan sa kat ka aksidan fatal, viktim ti en Seselwa e twra etranze.

Statistik i montre ki plis ka aksidam fatal pe arive dan lendistri konstriksyon swivi par lendistri transportasyon ek stokaz.

Lamazorite ka aksidan ti relye avek move zesyon sekirite pour travayer.  

Minis ti dir ki son minister pe fer sir ki bann defayans i ganny adrese anplis ki fer sansibilizasyon, lenspeksyon e pran sanksyon pour asire ki sekirite dan landrwa travay i ganny mentenir.

Minis Francourt ti akonpannyen dan lasanble par o zofisye dan son minister.    

 

Patrick Joubert

More news