Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Zefor pe entansifye pour amelyor lavi bann zanfan dan Vilaz Prezidan |21 July 2022

I annan bokou zefor pour entansifye bann linisyativ, progranm ek aktivite pour amelyor lavi bann zanfan ki servis sosyal i plas dan sa residential children’s care home ki tou dimoun i konn li konman Vilaz Prezidan, Port Glaud.

Minis responsab pour lafanmir Marie-Celine Zialor in dir dan Lasanble Mardi ki kriter pour anploy nouvo travayer dan Vilaz Prezidan in pran en nouvo dimansyon kot zot pe rod travayer avek plis bagaz ek konnesans pour kapab travay avek bann diferan kalite zanfan ki servis sosyal i anmenn dan vilaz.

Sa i avek bi pour kapab mannye e konpran pli byen zot konportman ek latitid.

Minis i dir ki vilaz in ranplas sa pos counsellor avek en pos provisional psychologist an 2021 e sa pe ede pour adres bann problenm mantal e emosyonnel ki souvannfwa bann zanfan zot prezante e fer fas avek.

Minis Zialor ti donn sa bann detay letan i ti pe reponn kestyon lo sa size demande par manm elekte pour distrik Port Glaud Egbert Aglaé (United Seychelles).

Minis Zialor i dir plizyer progranm ek aktivite i ganny organize lo en baz regilye avek bann zanfan pour tous bann laspe parey spirityel, mantal, fizik e osi bann defi ki zot pe fer fas avek.

Minis Zialor i dir ki zot in osi ogmant kantite zofisye sekirite ki travay lizour e aswar kot sa vilaz.

«Avan 2020 nou ti annan zis en sekirite lo lizour e aswar me avek plizyer lensidan ek konsern ki’n arive, ti enportan pour annan plis sirveyans lo vilaz e sa in anmenn enpe soulazman e anplis an 2021, nou ti rod resours e pour premye fwa nou’n enstal bann kamera sekirite dan tou kwen vilaz konman prevansyon e pour ranforsi sirveyans e nou osi annan bon korperasyon avek lapolis Port Glaud ki fer spot checks regilye sirtou aswar. Lapolis in entervenir dan enn de lensidan e nou apresye zot sipor. Fodre dir ki vilaz i ankor annan bon relasyon avek son bann partener parey lekol primer Port Glaud, lekol segonder Anse Boileau, servis sosyal, Minister Ledikasyon avek lapolis pour diskit bann keksoz ki annan pour fer avek bann zanfan dan vilaz e nou osi afilye avek lorganizasyon ki ed nou bann zanfan lo progranm TVET e osi dan zot reentegrasyon ler zot sorti dan vilaz,» Minis Zialor in fer resorti.

I’n osi remersye bann lotel ki pandan lannen zot envit bann zanfan pour partisip dan bann aktivite ki zot met anplas e an plis ki sa zot osi vizit vilaz kot zot fer bann travay volonter e ansanm avek bann lezot endividi zot osi partisip dan bann aktivite rekreasyonnel.

Minis Zialor i dir i annan ankor plas pour lezot dimoun ki anvi vin donn en koudmen e la i ti remersye Onorab Philip Arrisol, Onorab Waven William e Onorab François Adelaide pour anmenn devan zot konsern pour sa vilaz.

An sa ki konsern nesesite pour met plis resours ek progranm pour permet zanfan santi zot vreman parey dan en lakour, sef egzekitiv Konsey Nasyonal pour Zanfan, Madanm Yasmin Umarji, ti donn bann manm Lasanble detay lo plizyer linisyativ ki pe ganny fer pour amelyor lavi bann zanfan lo vilaz.

Madanm Umarji i dir i annan bokou travay ki pe ganny fer avek sipor diferan partener e osi avek bann paran ki zot pe ankouraze pour reste an kontakt avek zot zanfan atraver bann vizit e aktivite ki zot organize me kantmenm sa i dir i reste ankor bokou keksoz pour fer pour kontinyen amelyor lavi bann zanfan dan vilaz.

Madanm Umarji in osi dir ki zot pli gro defi i reste rekritman bann travayer avek bann kalite neseser pour travay avek sa bann zanfan.

«Nou’n ganny larzan pour anploy senk child support officers me nou pa pe gannyen sa bann dimoun ki annan konpetans ek leksperyans pour kapab travay avek zanfan ki annan diferan kalite problenm parey emosyonnel, pa kapab manage zot lakoler parmi lezot. Nou pe kontinyen rode me i pa fasil,» Madanm Umarji i dir.

 

Marie-Anne Lepathy

 

 

More news