Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

ANB nepli egziste, 65 zofisye sa lazans i annan swa pour entegre dan lafors lapolis |20 July 2022

Avek transformasyon dan lafors lapolis ki fer ki ANB prezan nepli egziste, sa pa pe afekte okenn lenvestigasyon dan bann ka drog e sa 65 zofisye sa lazans anti-drog in ganny ofer swa pour swiv formasyon pour entegre dan lafors lapolis sinon zot pou ganny peye tou zot bann benefis ek konze, Minis pour Zafer Entern in dir.

Minis Errol Fonseka ti donn sa bann detay letan i ti pe reponn en kestyon notis prive par dirizan lopozisyon Sebastien Pillay lo sa size.

Msye Pillay ti anvi konnen ki pe arive avek bann ansyen azan ANB.

Minis Fonseka in eksplike ki an Novanm 2017, swivan en reform dan striktir lapolis, ANB ti ganny formen pour ranplas NDEA e pandan sa transformasyon tou sa bann azan ti ganny peye zot benefis e sa ki ti anvi reste pour travay konman special constable ti reste e bann ki ti fer louvraz administratif ek lezot fonksyon entern ti reste konman bann azan.

Apre plizyer konsiltasyon depi ki nouvo ladministrasyon lapolis in pran lofis, desizyon ti pran pour reform ANB e sa lanons ti fer par Komisyonner Ted Barbe le 16 Zen sa lannen letan i ti pe selebre son premye lannen dan lofis e lans plan stratezik lapolis pour lannen 2023-2025.

Minis Fonseka i dir ki swivan sa lanons, direkter zeneral pour ladministrasyon ek resours imen in zwenn avek tou bann manm operasyonnel ANB e sa bann kondisyon swivan ti ganny met devan zot;

- si zot deside reste zot pou ganny anploye konman en konstab;

- zot pou bezwen al swiv en kour policing pour trwa mwan kot Lakademi Lapolis ki’n deza konmanse depi le 4 Zilyet sa mwan;

- pour bann ki pa’n aksepte zwenn lapolis konman en konstab, zot pou ganny peye tou zot benefis ki enkli zot konpansasyon, gratite e tou zot konze anyel.

Sa bann zofisye pe osi ganny peye trwa mwan saler konman notis.

Minis Fonseka in enform Lasanble ki tou sa 65 staf in pas atraver sa prosedir. Me 19 in deside pour arete, 9 pe esper nouvo posting avan pran zot desizyon final, 19 i deza lakademi e 18 pe deza angaze lo teren e zot pou al swiv zot kour kot lakademi dan dezyenm staz.

Msye Pillay ti osi anvi konnen ki striktir ki annan anplas pour asire ki travay ki ti pe ganny

fer atraver ANB i kontinyen?

Lo sa size Minis Fonseka i dir ki tou zofisye lapolis i annan pouvwar pour perform sa travay ki bann azan drog ti pe fer. Lapolis i ansemoman pe pas atraver en reform.

“Sa i neseser pour ki lapolis i vin pli efikas dan sa servis e fonksyon ki zot pe ofer,” Minis Fonseka in dir.

I’n osi fer resorti ki anliny avek revi ki’n ganny fer e dapre nouvo plan stratezik 2023-2025, i annan kat pwen prensipal ki lapolis pou servi konman bann pwen obzektiv ek stratezik e sa i; efikasiteek efektivite, krwasans ek konfidans, redwir domaz koze par drog ilegal, kre en lanvironnman pli sen e sof pour dimoun ki viv, travay e vizit Sesel.

I’n fer resorti ki dan nouvo striktir sa eleman drog i tonb anba seksyon krim organize e sa seksyon i ganny dirize par en depite komisyonner lapolis ki ansarz bann loperasyon spesyalize ki enkli CID, scientific unit, FCIU, parmi lezot. Sa i vedir ki bann travay an relasyon avek sa konba kont lofans asosye avek drog i kontinyen.

Me eski sa desizyon gouvernman pou annan okenn lenpak lo bann lenvestigasyon ki ANB ti pe fer?

Lo sa pwen Minis Fonseka in dir ki lapolis pa pe antisip okenn lenpak negativ lo lanket ki deza an progre dan bann ka drog akoz striktir i fer provizyon pour sa eleman lenvestigasyon.

“Tou lanket pe ganny fer par bann zofisye lapolis ki annan ase bagaz pour fer lanket dan sa bann ka spesyalize. Mon oule reasir tou manm Lasanble ki sa transformasyon i anliny avek nou plan stratezik e sa louvraz i kontinyen e nou pou bezwen sipor tou dimoun akoz drog i en keksoz ki pe kontinyen afekte nou popilasyon,” Minis Fonseka in dir.  

Minis Fonseka in osi dir ki sa reform ti neseser akoz ti annan serten defayans dan ANB ki ti’n perdi son lentegrite konman en antite ki piblik ti krwar ladan e son bann zofisye ki ti mank serten formasyon pour entegre dan lafors lapolis.

Me eski lentegrite serten zofisye ANB ki’n fer sa lazans phase out? Eski prezan drog pou konsern lapolis an zeneral? Minis Fonseka i dir ki lord ek lape i responsabilite tou zofisye lapolis akoz oparavan en zofisye lapolis ti kapab dir ki serten laspe pa dan son domenn e pa tonb anba li e pa ti reazir me la tou zofisye pe al partou e zot in repran lentere dan zot travay.

Minis i dir ki oparavan bann zofisye ANB ti napa okenn formasyon lapolis e zot ti zis pret serman pour fer larestasyon me la zot in ganny en loportinite pour devlope konman bann polisye profesyonnel.

Me eski bann zofisye lapolis i santi zot ekipe e pare pour fer sa travay asosye avek drog? Lo sa pwen Komisyonner Lapolis Ted Barbe ti dir ki wi bann zofisye lapolis i azour avek travay ki annan pour fer avek drog. I dir atraver sa tranzisyon personn pa kapab ganny kit deryer e bann formasyon i enportan pour zot e zot pou kontinyen.

Ansa ki konsern saler sa bann zofisye, sa pa’n ganny afekte akoz lalwa pa permet pour redwir saler en dimoun vi ki pa’n annan en redundancy process kot apre sa ki ti ava anvi ti ava fer nouvo laplikasyon anba scheme lapolis me zot in zis ganny apwente konman bann special constables.

Me eski sa leksplikasyon ti kler pour tou bann zofisye ANB depi lo konmansman? Larepons i ki depi premye zour in annan plizyer zofisye ki pa ti ganny en konpran me ki tou keksoz ti ganny met okler devan zot depi lo konmansman e zot annan ziska lafen Zilyet pour kontinyen diskit lo bann propozisyon ki’n met devan zot.

 

Marie-Anne Lepathy

More news