Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lasanble i vote pour gouvernman koriz lenzistis dan diferans dan saler etranze ek Seselwa   |15 July 2022

Apre plizyer kestyon ek deba dan Lasanble oparavan lo size sa gran lekar ek lenzistis ki annan dan saler ki travayer etranze e travayer Seselwa ki pe fer menm louvraz dan bann lakonpannyen prive e menm sekter piblik i gannyen, sa topik in sa semenn size en mosyon ki’n ganny sipor inanim tou manm.

Sete MNA pour Grand Anse Mahé, Waven William, ki ti table sa mosyon ki pe demann gouvernman pour koriz sa lenzistis dan en legzersis revizyon saler e osi pour ankouraz sekter prive pour zwenn sa legzersis.

Onorab William i dir i pa pe enpoz sa mosyon lo sekter prive me sa mosyon pe demande ki gouvernman ki’n konmans en legzersis ki dan konteks sa mosyon i enkli sekter prive ki ozordi pe anploy anviron 62% lafors travayer konman moter nou lekonomi.

“Sif ofisyel pour lafors travayer Sesel pour 2enm kar lannen dan tou sekter i reprezant 52,433 travayer dan sekter prive e piblik. Poursantaz lanplwa in ogmante par 5.1% tandis ki reveni mwayenn in desann par 1.1% konpare avek menm kar lannen 2021. Sa ki remarkab se ki lendistri tourizm in eksperyans en logmantasyon 14.3%, 64.3% travayer sekter piblik i bann madanm tandis ki dan parastatal zonm i form 57.1 % travayer. Travayer etranze i form parti 5% travayer dan sekter piblik tandis zot form 14.3% dan parastatal. Sekter prive i anploy 65% lafors travayer e sekter piblik li i anploy 21% tandis ki parastatal i anploy 15% ki reprezant 34 mil 81 travayer e ladan preski lanmwatye i etranze.

Onorab William i dir ki si pa in ler pour vreman revwar si vreman sa bann sif i korek pour koriz sa bann lenzistis. Anplis ki sa, 17 mil laplikasyon pour permi travay in soumet pour fer vini travayer etranze e ladan 15 mil in ganny aprouve. Mosyon pe demande ki san ki nou limit lepanouisman sekter prive, gouvernman i koriz lenzistis ek diferans dan package saler pour motiv travayer Seselwa pour reste solider e patriotik ki ava osi ede ankourak e motiv zanfan lekol pour aprann e plitar pran bann travay e pozisyon kot olye anmenn travayer etranze se nou Seselwa ki ava benefisye.       

I’n demande ki gouvernman i ekout deliberasyon Lasanble lo sa size parey zot in ekoute e pran bann mezir pour soulaz sitiasyon bann dimoun ki pli vilnerab dan sosyete e osi ki departman konsernen pour gidans karyer i revwar zot stratezi, met anplas sistenm motivasyon pour pous zanfan ver lekselans. 

Dan son prezantasyon lo sa mosyon Onorab William ti osi fer resorti ki Sesel in fer bokou progre dan devlopman entegral imen konpare avek lepok avan miltiparti e ozordi nou annan bokou zenn profesyonnel kalifye pour plizyer pozisyon ki swa dan sekter piblik ou dan sekter prive. En gran mazorite paran ozordi pe met lanfaz lo asire ki zot bann zanfan onivo skoler i sorti avek pli meyer rezilta posib menm si i dir ki lekol Leta i ankor annan bokou travay pour fer pour ferm lekar kot i konsern nivo avek lekol prive.

Antretan in lans lapel pour ki paran, zanfan, gouvernman konman fasilitater e osi sekter prive pour reflesir lo zot bann diferan pozisyon kwa ki kapab ganny fer anplis lo merit e kot i posib sirtou dan sa nivo devlopman kot Sesel in arive. I dir sa i ava fer ki sa mosyon ava ganny son merit ki dan sa demars e prosesis transformasyon konpreansiv ava pli enkliziv ver benefis pozitiv pour Seselwa e kreasyon larises.

“San prezans travayer etranze Seselwa i rekonnet ki nivo e progre dan devlopman entegral nou pei pa ti pour leka ozordi me in osi dir ki sa term ‘brain drain’ dan servis piblik pou reste en routin si travayer Seselwa kalifye ou eksperyanse pa ganny byen peye ou valorize dan sekter piblik e osi sekter prive.”

Menm si sa i osi en fenomenn mondyal, Onorab William i dir nenport gouvernman i kapab koriz serten lenzistis pour anpes sa arive.

Menm si i dir i rekonnet defi sekter prive pour reste soutenab konman moter lekonomi e sirtou defi pour trouv kalite, kantite e profesyonnalizm dan bann diferan domenn, defi pour enport travayer etranze pour enflians devlopman, ki si ti napa travayer etranze dan plizyer sekter nou pa ti pour lo sa nivo ki nou’n arive e ki Sesel parey nenport lezot pei pour kontinyen bezwen travayer etranze dan son prosesis devlopman.

“Me mon osi konpran ki i annan bokou manipilasyon pour anpese ki Seselwa dan serten sekter zot ganny peze pour pa ganny promosyon ou logmantasyon saler ki apropriye pour kalite travay ki zot pe fer.

I’n fer resorti ki i tre malere ki i osi annan ka kot menm Seselwa ki travay dan resours imen zot   konplote avek sef pour anpese ki en lot zot ser ou frer Seselwa pa progrese akoz zot, zot in ganny sa ki pour zot pour fer sir zot akonplir misyon ki zot sef in dir zot fer pour asire ki travayer etranze i kontinyen antre olye ed son prop Seselwa pour bouz devan.

I dir son mosyon pe demande ki dan sa prosesis transformasyon zeneral ki pe arive dan pei, sa bann tel lenzistis i ganny idantifye e kot i posib korize.

“Annou enn fwa pour tou get dan welfer nou Seselwa kot zot merite. Mon pou dir ki sa defayans ozordi i plis dan sekter prive e atraver bann diferan sekter lekonomi parey lapes, tourizm, lagrikiltir, konstriksyon, komers osi byen ki dan bann aktivite donn valer azoute.

Devlopman imen Sesel in osi pran en lelan ki fer ki ozordi serten kous nou profesyonnel ki pe vwar ki saler ki Leta pe ofer pa atiran baze lo kalifikasyon ki zot annan e sa i evidan dan bokou departman e bokou nou bann profesyonnel pe koz lola. I annan osi travayer ki pa’n al liniversite me avek zot leksperyans ek performans zot pe travay parey bann profesyonnel me akoz zot napa sertifika zot pe ganny mal rekonpanse.”

Ti annan bokou deba par bann manm lo toulede kote latab me ti kler ki tou manm i dakor ki sa lenzistis i bezwen ganny adrese e ki travayer Seselwa i bezwen pli byen ganny rekonnet, pli byen ganny peye  e pli byen ganny valorize e ki sa bann lenzistis i ganny deal avek enn fwa pour tou.

 

Marie-Anne Lepathy

 

 

 

 

 

 

 

More news