Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Dan Lasanble Nasyonal   Minister Lasante pe esper rezilta tes pour konfirm en ka sispe lavaryol zako   |30 June 2022

En ka ki sispekte i kapab lavaryol zako (monkey pox) pe ganny sirveye depre antretan ki Minister Lasante i esper rezilta tes lo bann esantinyon sorti Sid Afrik byento posibleman okour sa semenn. 

Minis pour Lasante, Peggy Vidot, in dir dan Lasanble Nasyonal ki sa semenn ankor zot in rikord en ka kot en dimoun in prezant avek lagratel ki fer li en sispe me sa dimoun pa’n voyaze me i posib i ganny laveret ki son sentonm i ase pre avek sa lavaryol.

“Nou pe fer menm prosedir kot nou’n izol li, nou’n pran son bann lesantinyon pour fer bann tes e ziska ler son ka i ganny determinen nou pe gard li konman en sispe,” Minis Vidot in dir.

Minis Vidot ti donn sa bann detay konsernan sa maladi letan i ti pe reponn en kestyon lo sa size poze par MNA Rosie Bistoquet.

Antretan minis in dir zot swete ki nou pei pa ariv lo staz kot i annan en outbreak sa lavaryol isi akoz menm dan bann pei kot in annan plizyer ka, ziska prezan tranmisyon pa’n sitan bokou.

Minis Vidot ti donn detay bann diferan sentonm sa lavaryol ki enkli lafyev, lekor ek latet fermal ki kapab ale pour enn a senk zour avan ki bann lagratel ek klosdo i aparet lo diferan parti lekor enkli dan labous ek parti prive en dimoun.

I’n fer resorti ki dek ki en dimoun i konmans ganny sa bann sentonm i kapab vin enfeksyez. I’n eksplike ki dimoun avek sistenm iminiter pli fay akoz lezot kondisyon lasante e osi bann zanfan, sentonm sa lavaryol i kapab vin pli serye e maladi I kapab vin pli sever e manifeste atraver plis lagratel, lemoni e osi lenfeksyon dan lizye ki kapab tre serye.

Ki preparasyon minister pe fer pour asire sa maladi i ganny met anba kontrol anka i ariv isi?

“Konman en servis lasante piblik nou pa esper maladi arive avan ki nou fer en plan e prepar nou. Nou deza annan nou plan sirveyans ki kouver tou maladi enfeksyez ek lezot menas vizavi lasante piblik ki ganny revize e zot plandaksyon e loperasyon mannyel i ganny met azour konstaman. Nou reste lo alert e swiv sitiasyon enternasyonal e nou osi form par bann rezo sirveyans atraver l’OMS, Africa CDC e osi Komisyon Losean Endyen,” Minis Vidot in eksplik bann manm.

Me ki bann mezir anplis ki minister in met anplas? Minis Vidot i dir son minister pe travay tre pros avek son bann partener, sirtou l’OMS, pour bann nouvo gidans ek lenformasyon azour pour asire ki zot konnen ki pe pase lo nivo mondyal, komite sirveyans maladi i zwenn regilyerman pour diskit bann mezir e aksyon ki bezwen pran anka i neseser. Okenn dimoun ki ganny teste pozitiv avek sa maladi pou ganny met an izolasyon e kote izolasyon pou ganny fer pou depan lo severite maladi en dimoun e izolasyon dan lakour i osi apropriye e tou son bann kontakt pou osi ganny sirveye depre pandan sa peryod incubation ki 21 zour.

Tou bann fasilite lasante in ganny demande pour reste lo alert e zot in ganny gidans ki mannyer pour rekonnet sa maladi e aksyon imedyat ki zot bezwen pran.

 

Marie-Anne Lepathy

 

 

 

More news