Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lasanble i siport mosyon pour soulaz kou lavi pour serten kous popilasyon ki vilnerab |23 June 2022

En mosyon anmennen yer par manm elekte parti Linyon Demokratik Seselwa (LDS) pour Grand Anse Mahé, Onorab Waven William, pour soulaz kou lavi pour serten kous popilasyon ki pli vilnerab in ganny laprouvasyon Lasanble Nasyonal.

Sa mosyon i lir koumsa: “Swivan bann mezir anonse ki pou ganny enplimante par gouvernman, sa lasanble i demann gouvernman pour kontinyen revwar anplis, firanmezir ki lekonomi i permet, pour soulaz sirtou bann ki dan difikilte kou lavi”.

I ti ganny aprouve yer apremidi par 18 manm ki ti vot anfaver, zero kont e 7 manm ki pa ti vote.

Dan son deliberasyon, Onorab William ti eksplike ki ek realite striktir kad saler dan pei e lafason ki bann diferan ‘scheme of service’ ek alawenns i ete ek defi lenpak Covid-19 lo lekonomi pei, ki pe entansifye atraver prolongasyon lager ant Ikrenn ek Larisi, Sesel parey tou lezot pei mondyal pe santi sa lenpak lo kou lavi ek lenflasyon ki’n monte.

I ti fer remarke ki konman en manm elekte ensi ki gouvernman, i rekonnet ki menm si tou dimoun pe ganny afekte dan en fason oubyen en lot, i annan serten kous popilasyon ki pli ganny afekte akoz kalite saler ek reveni ki antre kot lakour.

I ti azoute ki sa bann group dimoun ki pe antre ek mwens reveni kot lakour, zot saler i devret ganny amelyore pour fer fas avek sa nouvo sirkontans ekonomik.

Onorab William ti dir ki son mosyon in ganny fonde lo responsabilite, pridans ek kosyon kot i pe ganny diskite dan en letan kot pei pe fer ase byen ekonomikman, en moman apropriye pour gouvernman kapab konsidere.

I ti fer remarke ki anvi logmantasyon dan bann komodite ki nou enporte, kot pei napa kontrol lo la, se pour sa rezyon ki son mosyon pe demann gouvernman pour kontinyen vwar firanmezir kot i kapab, dan lasazes ek pridans, pour soulaz bann ki pli vilnerab.

Parmi serten sizesyon ki i ti donnen kot gouvernman i kapab fer anmezir ki lekonomi i permet pour soulaz bann ki vilnerab, ti en konsiltasyon ek sekter prive ek paraetatik ki pe ofer bann servis esansyel pour pa fer monte zot pri servis kot i posib, e ki STC i kontinyen revwar pour fer desann oubyen fer ki son bann pri komodite esansyel i restab stab si posib e propozisyon ki bann bato ki transport marsandiz lo Praslin ek La Digue zot ganny bann konsesyon lo karbiran kot i a fer ki zabitan a benefisye dan pri komodite ki bon marse.

Onorab William ti demande ki sa revizyon saler i devret ganny fer byen pour ki i adres bann lenzistis, inegalite e ki sa i merit enn ki akseptab anliny avek sa sitiasyon ekonomik ki pei i ladan.

I ti demande ki gouvernman i kontinyen avek son diskisyon avek Fon Moneter Enternasyonal (IMF) pour ganny plis lespas fiskal ki a ganny depanse dan sekter ki pe ganny pli afekte.

Mosyon ti ganny segonde par Onorab Philip Arrisol, manm elekte LDS pour distrik Anse Boileau e apre ki li avek Onorab Naddy Zialor, manm proprosyonnel LDS, ti’n koz anfaver sa mosyon, trwazyenm Onorab ki ti pran laparol, Rocky Uranie, manm elekte United Seychelles (US) pour zil pros, ti propoz en lamannman ki i ti lir koumsa: “Swivan bann mezir anonse ki pou ganny enplimante par gouvernman, sa lasanble i demann gouvernman pour pran bann aksyon pli konkret an sa ki konsern kou lavi ek sipor pour kominote biznes”.

Onorab Uranie ti dir ki rezon in anmenn sa lamannman i akoz mosyon orizinal ti en pe vag e vas kot i mank serten konponan pour fer gouvernman adres konkretman e dan en fason direk difikilte kou lavi ki dimoun osi byen ki kominote biznes, lo tou nivo, pe fer fas avek.

Tou bann manm lopozisyon (US) ki ti pran laparol ti koz anfaver sa lamannman tandis ki ti bann manm mazoriter (LDS) ti koz kont sa lamannman an dizan ki sa lamannman ti zis en mannev pour US ‘hijack’ mosyon original par zis enklir sa fraz ‘aksyon pli konkret’ dan plas sa enn ‘pour kontinyen revwar firanmezir’ e anplis par azout sa fraz ‘sipor pour kominote biznes’ ki napa nanryen pour fer ek sa mosyon orizinal pour le moman. Zot ti eksplike ki sa mosyon pe koz lo pri lavi ki’n ganny fraze pour tou kous sosyete ki vilnerab swa en endividi oubyen en group antreprener.

Sa lamannman Onorab Uranie ti ganny rezete apre en vot tar Mardi apremidi. Deba lo mosyon orizinal ti kontinyen yer bomaten e apre lentervansyon loter mosyon, Onorab William, dan apremidi, kot i ti eksplike ki son mosyon in ganny fraze pour tou kous sosyete ki vilnerab swa en endividi oubyen en group antreprener an difikilte, lasanble ti donn son laprouvasyon.

 

Patrick Joubert

 

More news