Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

  Dan Lasanble Nasyonal |01 June 2022

Menm si i annan biznes ki’n fermen, lezot ki’n reaziste, i osi annan en logmantasyon dan laplikasyon pour fer biznes

Dapre bann statistik sorti kot Lotorite Laysenns Sesel depi Oktob 2020 ziska le 30 Me 2022, i annan apepre 1086 laysenns bann pti e mwayen lantrepriz ki’n kennsel me i annan 2565 nouvo laysenns ki’n donnen e sa i vedir ki malgre i annan biznes ki’n aret fonksyonnen, i annan plis nouvo biznes ki’n ouver.

Sete Minis pour Lenvestisman, Lantreprenarya ek Lendistri Devika Vidot ki ti fer sa deklarasyon devan Lasanble Nasyonal yer bomaten.

Minis Vidot in osi fer resorti ki logmantasyon dan la kantite laplikasyon i montre ki i annan gran lentere parmi dimoun pour fer biznes ki’n ganny kree pandan sa dernyen 19 mwan.

Minis Vidot ti donn sa bann detay letan i ti pe reponn en kestyon notis prive lo sa size par dirizan lopozisyon Sebastien Pillay.

Dapre bann rikord Biro Statistik Sesel i osi annan aktyelman en total 6719 biznes mikro, bann pti i annan 1017, mwayen 269.

Minis Vidot in osi enform bann manm ki i annan aktyelman en lot sondaz ki pe ganny fer par Biro Statistik Sesel e osito ki sa legzersis i terminen  bann nouvo sif i ava  ganny partaze.

Onorab Pillay atraver son bann kestyon ti anvi konnen konbyen parmi sa bann pti e mwayen lantrepriz ki’n fermen depi sa dernyen 19 mwan, konbyen pti e mwayen lantrepriz i annan aktyelman Sesel e bann difikilte prensipal ki sa bann pti e mwayen lantrepriz pe fer fas avek.

Lo kote Lazans Lantrepriz Sesel (ESA), Minis Vidot i dir son minister pe kontinyen travay tre pre avek sa lazans pour met azour zot baz done avek lenformasyon pour ki osito ki finansman i disponib sa proze ava vin nimerik e santralize.

Minis Vidot in dir ki defi prensipal ki sa bann pti e mwayen lantrepriz pe fer fas avek i menm kalite defi ki pei antye ti fer fas avek o komansman pandemi Covid-19. Me lekonomi in gradyelman kapab sirmont bokou sa bann defi e lannen pase nou lekonomi in grosi par 8% e sa i vedir ki krwasans sekter prive osi pe grosi e i osi vedir ki bann pti e mwayen biznes osi in kapab rezouir pandan sa letan.

«Gouvernman i anvi vwar bann biznes kontinyen zouir larises pour ki sa i ava ed zot kontinyen sirmont bann defi ki lemonn osi pe kontinyen pas atraver.

«Me demann pour plis lespas e akse avek later i pli gran konsern ki sa bann pti e mwayen lantrepriz pe kontinyen anmenn a latansyon minister e sa i montre ki kantite lentere dimoun i annan pour konmans ou agrandi zot biznes.

Bokou dimoun in osi montre lentere pour lans dan bann lendistri, en keksoz ki minister pe ankouraze e sa i enkli dan bann aktivite relye avek lendistri tourizm e bann lendistri ki servi bann prodwi trouve lokalman,» Minis Vidot in eksplike.

I’n osi fer resorti ki en lot defi ki bann biznes pe fer fas avek i akse avek finansman pour devlop zot biznes, me Minis Vidot i dir ki dan bokou ka sa bann dimoun i mank konnesans lo kalite fasilite finansman ki egziste akoz i annan aktyelman en kantite fasilite finansyer ki bann biznes i kapab ganny akse avek me malerezman dan bokou ka, dimoun napa ase ledikasyon finansyel ouswa zot pa pe ganny en lòn akoz zot pa pe zer zot kont labank ou zot finans byen e sa Minis Vidot i dir i bann konsern ki zot pe pran vreman o serye e i osi enn bann progranm ki ESA pe partisip ladan e zot pe rod bann soutyen a letranze pour kapab met sa progranm an mars.

«Malgre sa nouvo lelan ki nou lekonomi in pran, nou konsyan ki sitiasyon dan lemonn pe agrave akoz lager e Sesel pa pe ganny eparnye e alor nou ekspekte ki bann biznes pou vwar logmantasyon dan bann kou loperasyon pour fer zot biznes la ki pri fuel in deza ogmante. Fodre ki bann biznes i reste for e rezilyan, vin pli entelizan dan lafason ki zot fer biznes, revwar zot model biznes si neseser pour reste konpetitif e pli enportan ankor servi bann resours ki a zot dipozisyon o maksimonm posib,» Minis Vidot in fer resorti.

«Gouvernman lo son kote i reste angaze pour devlop bann lenfrastriktir pour fasilit e ankouraz dimoun pour debrouye.»

I’n profite pour lans en lapel a tou bann biznes pour fer zot konnen ki gouvernman i la pour mars avek zot e siport zot.

«Mwan mon personnelman krwar ki sekter prive i annan bokou potansyel e minister pou kontinyen travay kot a kot avek sekter prive pour fer sir ki zot rezouir larises e zot osi kre lanplwa parey zot sipoze dan en lekonomi ki stab e conducive pour devlopman biznes,» Minis Vidot in dir.

Me ki pe arive avek bann kyosk dan vye zarden zanfan ki ziska prezan napa okenn antreprener ki pe fer marse zot biznes laba?

Minis Vidot i dir ki sa bann kyosk i ankor fermen akoz mazorite bann street vendors in prefere reste kot zot ete partou Lari Bazar e lezot landrwa anvil akoz zot dir ki tou biznes i deroul laba.

Lo son kote sef egzekitiv ESA Angelique Appoo in dir ki zot in fer tou pour ed sa bann dimoun e donn zot en landrwa konvenab pour fer zot aktivite me zot touzour pa pe servi sa landrwa.

Manmzel Appoo in dir ki byento posibleman tou bann biznes lo ansyen zarden zanfan pou bezwen bouze pour sed plas a nouvo proze ki ekspekte ganny antreprann me sa bann pti antreprener zot annan en swa pour tender pour ganny en plas, sinon loportinite pou al pour lezot dimoun ki pli serye.   

Marie-Anne Lepathy

 

 

 

More news