Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lasanble i aprouv kat mosyon |12 May 2022

Lasanble Nasyon ti yer aprouv kat mosyon dan zot sesyon travay.

Premye mosyon, ki ti ganny aprouve e ki ti annan gran deba lo la, ti anmennen par Onorab Gervais Henrie sorti dan parti mazoriter Linyon Demokratik Seselwa (LDS) e ki osi depite Speaker.

Mosyon Onorab Henrie ti pe demande ki “Anvi ki an 2023 pou fer 30-an depi ki Sesel ti organiz Zwe de Zil Losean Endyen pour premye fwa, sa lasanble pe demann Minister Lazenes, Spor ek Lafanmir pour organiz en gran manifestasyon lazenes, lanmitye avek spor lannen prosen pour ede promouvwar bann valer pozitiv, patriotik e pour anmenn lepep Seselwa ansanm”.

Apre ki i ti’n prezant son mosyon ki i ti’n anmennen Mardi e ki deba lo la ti kontinyen yer, Onorab Henrie ti konmanse par dir ki i annan en zenerasyon lazenes ki pa rapel ler Sesel ti organiz 4enm Zwe de Zil Losean Endyen an 1993, sa zwe ki regroup tou bann zenn, aze 14-an an montan, dan tou bann zil dan Losean Endyen, dan sa gran manifestasyon sportiv e artistik.

I ti fer remarke ki sa zwe, ki ti osi marke par konstriksyon bann lenfrastriktir enportan ki ti ganny met anplas tel ki konpleks sportif Roche Caiman avek led bann pei zanmi tel ki Lafrans.

I ti azoute menm si i vre ki serten parmi bann zenn pou rapel Zwe de Zil 2011 ki ti osi fer isi, pwen mosyon i lo lanniverser sa 4enm zwe ki pou mark 30-an depi ki i ti ganny fer se nou pour premye fwa.

“Alors parey tou lanniverser enportan, sa mosyon pe demande ki nou servi sa lokazyon ankor enn fwa konman en loportinite pour bann zenn devlop zot lentere e lanbisyon sportiv.

Msye Speaker, napa en lot keksoz ki pli ini nou konman en nasyon, konman Seselwa, ki spor,” Onorab Henrie ti dir.

Onorab Henrie ti fer remarke ki avek bann kalamite ki annan dan lemonn kot serten parmi ladan Sesel pa’n ganny eparnye, sa manifestasyon pou en pli bon fason pour ofer pep Seselwa, sirtou lazenes, en zimaz larmoni e en pei kot stabilite i rennyen e ki pare pour envestir dan zot.

I ti dir ki spor pa zis devlop abilite fizik e mantal me osi anmenn avek li laspe disiplin ki ede pour amelyor lavi e anpese ki bann zenn sirtou pa tonm dan bann aktivite anti-sosyal ki byen komen otour zot konmela.

“Sa mosyon pe anvizaz bann valer pozitiv, patriotik e linite nou pep. Se sa bann engredyen ki nou bezwen pour ranforsi bann fabrik sosyo-kiltirel e valer spirityel nou pep,” Onorab Henrie ti dir.

Tou bann manm LDS ti koz anfaver mosyon e parmi ti Onorab Naddy Zialor, ki ti dir ki menm si sa i pou en aktivite lanmizman, i pou osi ede dekouver larelev e osi fer reviv bann ki kontribye dan listwar spor sa letan dan Sesel.  

Bann manm United Seychelles (US) ki ti koze ti dir ki menm si zot dakor ek lide an zeneral sa mosyon pour selebre lakonplisman Sesel o nivo sportiv, dan sa moman kot bokou dimoun pe pas dan difikilte kot pri lavi in ogmante, napa ogmantasyon saler e napa trez mwan saler parmi lezot, i pa en moman pour depans larzan dan en tel gran manifestasyon.

Zot dir ki i pou pli bon pour envestir sa larzan dan bann progranm zenn dan distrik, siport bann atlet osi byen bann ki’n pran retret, e osi envestir e ankadre bann fanmir, parmi bann lezot progranm ki pou pli efektiv pour pei dan plas servi larzan pour fer lafet.

Parmi ki ti pran laparol ti lider lopozisyon, Onorab Sebastien Pillay, ki ti dir ki sa manifestasyon pou demann en bidze konsiderab e sa mosyon i al kont tou bann prononsman fer par lotorite pour kontrol depans pei.

I ti dir ki menm si sa mosyon pa ‘harmful’, i pa pe vin avek okenn ditor, premye kestyon sete eski ‘timing’ pour en tel mosyon i apropriye ek sitiasyon ki nou ladan ozordi?

Dan son larepons, Onorab Henrie ti demande ki zot konpran ki son mosyon pe target en aktivite pour lazenes 12-an a 18-an.

I ti eksplike ki sa mosyon in vin atraver bann lenspirasyon ek lanbisyon bann zenn zot menm zot in vin adrese dan lasanble ek lezot ki in rankontre dan son parkour.

I ti azoute ki menm si i annan problenm pri lavi, parmi lezot defi ki pei pe pas atraver, nou bezwen fer en lespas pour akord demann bann zenn pour zot kapab defoule.

Onorab Henrie ti dir ki bann lenfrastriktir, ki pe konmans ganny repare, zot deza la preski partou e sa pou fer ki i pa pou difisil pour organiz sa manifestasyon. Vi ki sa manifestasyon i pour bann zenn, i ti remarke ki son finansman i kapab vin atraver bann fon ki’n ganny dedye a bann progranm zenn, parmi bann lezot dimoun ki ava anvi kontribye.

Pour fini kont, 20 manm ti vot anfaver sa mosyon, personn pa ti vot kont e 7 lezot pa ti vote.

En lot mosyon ki ti ganny laprouvasyon lasanble yer ti enn anmennen par Onorab Wavel Woodcock, sorti dan parti mazoriter (LDS) ki ti demande ki “Komite Lasanble pour medya, lazenes ek kiltir, i demann sa lasanble pour amann term referans sa komite pour osi enkli sport ladan”.

Sa i fer ki ‘Media, Youth and Culture Committee’ (MYCC) i aprezan vin ‘Media, Youth, Sport and Culture Committee’ (MYSCC).

I ti eksplike vi ki sa komite i pran sarz lazenes, i neseser pour azout sport osi akoz toulede zot mars ansanm.

I ti fer remarke ki sport i annan bokou defi e anvi son finansman, zot bezwen la pour zet en koudey lo si i pe ganny byen zere.

Tou manm ki ti koze ti koz anfaver e ler pour vote tou le 25 manm prezan sa letan ti vot anfaver. Onorab Woodcock i tyermenn sa komite 7 manm.

Trwazyenm mosyon ti enn par lider lopozisyon Onorab Sebastien Pillay ki ti demande ki “gouvernman i donn Lasanble Nasyonal kontra sinyen ant Travizory ek gouvernman Sesel e dezyenm en rapor finansyel ki lasanble ti ganny promet pou pare lafen Mars 2022”.

Son mosyon i vin swivan en ‘private notice question’ ki i ti anmennen dan premye term sesyon lasanble kot i ti demande ki lasanble i ganny sans vwar sa kontra ant sa lakonpannyen ki zer Travizory ek gouvernman e osi ganny detay lo rapor finansyel ki egziste antre zot.

I ti dir ki lasanble ti sipoze ganny sa bann rapor lafen Mars avek Minis Anthony Derjacques, ki responsab pour Transpor me ziska prezan napa okenn kopi kontra ek rapor finansyel ki’n ganny soumet menm si in osi demann sa an ekri.

Onorab Pillay ti eksplike ki sa mosyon i swiv en ‘ruling’ ki Speaker Roger Mancienne ti fer pour ki i servi pouvwar lasanble pour fer son demann dan sa fason.

Tou bann manm United Seychelles (US) ki ti koze ti koz anfaver mosyon e tandiski sel manm LDS ki ti koze, Onorab Henrie, ti sizer en lamannman ek mosyon ki ti demande ki “gouvernman atraver komite ladefans ek sekirite i donn Lasanble Nasyonal kontra ant Travizory ek gouvernman Sesel e dezyenm en rapor finansyel ki lasanble ti ganny promet pou gannyen lafen Mars 2022”.

Onorab Henrie ti dir ki rezon pour sa lamannman i akoz ‘Travizory’ i konsern laspe kontrol nou sekirite lafrontyer e sekirite pei. I ti azoute ki lalwa akse avek lenformasyon i annan leksepsyon ki fer restriksyon lo bann lenformasyon an relasyon avek sekirite ek defans pei.

I ti dir ki si lopozisyon ti dakor avek sa lamannman pour resevwar lenformasyon atraver komite ladefans ek sekirite dan Lasanble Nasyonal, LSD pou siport zot mosyon.

Me Speaker Mancienne ti averti Onorab Henrie ki gouvernman i annan sa pouvwar pour deside si zot pou donn sa lenformasyon ou non baze lo son sansibilite e ki mosyon Onorab Pillay i kapab reste parey ti ete.

Sa mosyon ti pase avek 7 manm (US) ki ti vot pour tandiski 19 manm (LDS) pa ti vote. Personn pa ti vot kont. Prezan se biro Speaker ki pou ekrir minis konsernen lo soumisyon sa bann rapor.

Katriyenm e dernyen mosyon par Onorab Pillay ti demann lasanble ki “anliny avek lespri nou konstitisyon, SBC i ganny menm tretman parey tou lezot antite anseki konsern kestyon lasanble e anliny avek sa, management sa lorganizasyon i ava piblikman ganny loportinite pour vin reponn tou kestyon lasanble ki bann manm i kapab annan ki relye avek SBC”.

Sa mosyon i vin apre ki zot pa ti prezan pour akonpanny Vis-Prezidan Ahmed Afif dan en sesyon demann kestyon dan lasanble de mwan pase.

Onorab Pillay ti fer remarke ki rol ‘oversight’ lasanble se al anver tou antite ki ganny zot bidze avek gouvernman menm si zot endepandan, parey SBC. Zis bann manm US ki ti fer lentervansyon lo sa mosyon ki alafen ti ganny aprouve par 7 manm ki ti vot pour. 17 manm pa ti vote e ti napa personn ki ti vot kont.

 

Patrick Joubert

 

 

 

 

 

 

 

More news