Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Dan Lasanble Nasyonal |14 April 2022

18 endividi, operater biznes in vin devan pour partisip dan lendistri kannel

 

Minis pour Lenvestisman, Antreprenarya ek Lendistri, Madanm Devika Vidot in dir avek bann manm Lasanble Nasyonal ki depi prononsman gouvernman pour relans lendistri kannel, i annan en rikord 18 endividi ou biznes ki’n vin devan pour partisip dan sa lendistri me ki avan gouvernman ti relans sa sekter ti annan zis de operater prensipal dan sa lendistri.

Parmi i annan bann ki pe rekolte e ranmas kannnel tandis ki lezot pe fer valer azoute.

«I enteresan pour fer resorti ki pour premye fwa dan detrwa lannen valer leksportasyon kannel i plis ki valer lenportasyon kannel dan Sesel. Sa i klerman montre sa lentere ki annan dan sa sekter malgre i ti’n ganny neglize pour bokou lannen,» Minis Vidot in fer resorti.

Minis Vidot ti donn sa bann detay letan i ti pe reponn en kestyon lo sa size par manm Lasanble Nasyonal pour distrik English River, Andy Labonte.

Onorab Labonte ti anvi konnen si okenn Seselwa in montre lentere pour antre dan lendistri kannel apre ki gouvernman in pronons son lekor pour relans sa lendistri.

Dan en kestyon siplemanter Onorab Labonte ti anvi konnen si minister konsernen pe anvizaze met anplas bann striktir pour fasilit demars sa 18 biznes ou menm lezot dimoun ki anvi antre dan sa biznes.

Lo sa size Minis Vidot in eksplike ki swivan relansman sa lendistri son minister in ansanm avek tou bann lazans konsernen form en komite ki zwenn tou le mwan e bokou travay pe ganny fer pour kapab etabli en striktir pour kapab fast track bann laplikasyon e osi vwar bann fason pour fasilit zot pour devlop zot biznes.

Me kot sa bann biznes i bezwen sipor Minis Vidot in dir ki son minister e son bann partener i la pour ofer sa sipor me in note ki pwen kontakt i reste touzour Bord Lenvestisman Sesel (SIB) e sa i pour asire ki tou dimoun pe pas atraver en sel laport pour fer sir ki personn pa pe ganny kit deryer.

Swivan en kestyon par Onorab Wallace Cosgrow si gouvernman in fer en letid fezabilite pour vwar si sa lendistri kannel i enn ki viab pour Sesel sirtou an term resours materyel e resours imen e ki rezilta, Minis Vidot ti fer rapel Lasanble ki ti annan en moman kot sekter agrikol ti pe siport lekonomi Sesel e kannel ti form par enn sa bann resours ki ti pe ganny eksporte me ozordi i ankor an abondans dan nou lanvironnman me letid fezabilite i dinamik e i pe ganny fer non pa zis en fwa me kontinyelman, me antretan i annan dimoun ki’n vwar potansyel sa lendistri e nou bezwen annan respe pour sa bann biznes ki’n fer zot prop letid e zot in santi ki i annan lavi dan sa sekter e zot osi konn son potansyel aletranze e ki ansemoman Sesel pe enport bann prodwi a baz kannel e ki sa i ariv anviron 1.3 milyon roupi.

«Mon krwar lavenir pour sa lendistri i briyan e sa ki pli ankourazan se lakantite demann e lentere dan sa sekter pe kontinyelman ogmante,» Minis Vidot in fer resorti.

Lo son kote, Onorab Waven William ti anvi konnen ki plan gouvernman i annan pour asire ki toultan i annan ase kannnel pour soutenir sa lendistri e si i annan okenn lasistans ki gouvernman pou donn sa bann dimoun ki pe antre dan sa lendistri sirtou kot i konsern koleksyon kannel limenm.

Minis Vidot in eksplike ki konsernan progranm pour replant kannel son minister in fer bokou diskisyon e pe travay lo en progranm avek divizyon lafore dan departman lanvironnman pour devlop sa konsep agroforestry pour replant bann plantasyon kannel pour asir son soutenabilite. An sa ki konsern lasistans mendev pour ranmas e kolekte kannel, Minsis Vidot in dir ki sa osi in ganny diskite e met anba kontrol e diskisyon i ankor pe deroule avek departman lanvironnman pour vwar fason ki sa bann operater i kapab ganny sa prodwi pli pre avek kot zot biznes pou sitiye pour evite ki zot bezwen trenbal sa prodwi pour en long distans. Minis i dir ki i annan dimoun ki’n menm fini ganny zot teren kot zot pou fer rekolt kannel.

Minis Vidot in osi dir ki son minister in fini fer diskisyon avek departman lanplwa pour ganny enpe travayer ki swa Seselwa ou etranze.

Onorab Regina Esparon ti anvi konnen ki kantite later ki gouvernman in met a dispozisyon bann dimoun ki anvi rekolte kannel e dan ki distrik e osi si i annan okenn diskisyon pour ganny en partenarya avek bann dimoun ki annan kannel lo zot propriyete e anvi ofer sa lendistri.

Minis Vidot in dir ki i napa sif egzakt kot i konsern kantite later me i dir ki letan sa lendistri ti relanse ti annan anviron set ektar later ki gouvernman ti pour met a dispozisyon bann dimoun. Kot i konsern en partenarya avek bann dimoun prive pour ofer kannel ki lo zot propriyete, Minis Vidot i dir ki pour lemoman zot pa ankor formaliz en striktir pour sa me i annan serten diskisyon ki pe deroule lo sa size.

 

Marie-Anne Lepathy

 

 

More news