Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

Presidency

Mesaz Prezidan Wavel Ramkalawan alokazyon Nwel 2021 |27 December 2021

Mesaz Prezidan Wavel Ramkalawan alokazyon Nwel 2021

Prezidan Ramkalawan pe lir son mesaz Nwel

‘Nwel i en moman lespwar’

“Frer ek ser Seselwa e tou viziter dan nou pei,

“Tou selebrasyon relizye i annan en eleman prensipal – Lespwar. Ofon sa relasyon ant imen ek son Bondye, i annan sa laspirasyon ek sa krwayans profon ki Bondye i non selman kreater, me enn ki kontan son zanfan, protez li, gid li e anmenn li dan bann santye kot keksoz pou pli bon e pli byen. I partaz nou lazwa e dan nou difikilte, i donn nou lankourazman pour war lalimyer sak nouvo zour konman en sours lafors ek kontinyite. Se sa nou leksperyans isi Sesel pandan sa lannen. Pour sa nou remersye Bondye toupwisan.

“Sa relasyon profon ant Kreater ek son kreatir i osi anmenn li bann santiman ki ed li viv byen an-kominote. I evidan dan tou sosyete ki se larmoni ek konsiderasyon pour viv konman frer ek ser, ki permet bann diferan pep pour montre solidarite, bouz devan, fer progre e viv dan lape ek lazwa. Selebrasyon lafet Nwel i ranforsi sa santiman e fer li vin en lekspresyon senser.

“Nwel i en moman lespwar. Limanite pe selebre larive Zezi dan lemonn. Kretyen i aklanm li konman Garson Bondye, Mesi ek Redanmpter, atraver ki limanite i ganny sove dan zot pese e viv eternelman avek Bondye. I montre en semen kot si nou pardonn nou frer ek ser, anbras son lape, swiv semen laverite, lalimyer ek lavi, anmezir ki nou les son lanmour vin nou realite sak zour, nou pou konstrir son Rwayonm isi ba lo later, savedir, nou tou nou ava pe viv e respekte son lavolonte.

Nwel i donn nou tou lo later Sesel e nenport ki landrwa ki nou viv sa moman pour partaz en moman rekonsilyasyon, lanmitye ek lanmour. I permet nou pour regard dimoun otour nou avek en nouvo lizye. I pous nou leker pour annan plis konpasyon pour bann ki mwen fortinen oubyen ki pe pas dan difikilite lavi. Andotmo, i fer nou realize ki sa ki for i bezwen lev sa ki feb, saki annan i merit regard sa ki napa e sa ki ere i devret montre konpasyon pour bann ki lavi limenm pe bat zot. I en moman lapartaz kot legoism e mazin zis nou lekor i ganny sakrifye pour enn kot sak endividi i regard tou dimoun konman en frer, en ser e nou tou konman zanfan sa menm Gran Met, nou Kreater.

“I byen ki Nwel i tonm lafen en lannen akoz i osi permet nou rantre dan sa moman refleksyon pour regard nouvo lannen. En semenn i separ sa 2 moman enportan dan nou lavi. Zot tonm menm zour. Alor mon priye ki selebrasyon nesans Zezi, i vreman tous nou leker dan en fason profon e permet nou pour rod lasazes Bondye ki pou gid nou ozordi e dan sa nouvo lannen.

“Friends, today we are invited to share the hope of Christmas. May our hearts be reminded that we are celebrating Emmanuel, God is with us. Let us acknowledge that if God is with us, guiding us into walking with Him, we will accomplish greatness in our life, in our family, in our community, in our country and in our world. Today, may we march forward with our God, through His Son our Saviour as we forge ahead to fight evil and allow light to conquer all darkness. It is a moment of hope. Let us seize it.

“J’invite tout le monde à partager ce moment d’espoir. Et face à tout ce qui peut nous paraître obscur, restons convaincus et fermes dans notre croyance qu’avec Dieu tout est possible. La seule chose qu’il nous demande c’est de l’écouter et marcher avec lui. Toute approche qui exige que nous renoncions à nos propres désirs humains afin de nous hisser dans l’esprit de Dieu est difficile. Oublions donc notre propre façon de faire et remplaçons-la avec la volonté de Dieu et nous allons ainsi vivre une transformation profonde, car c’est sa sagesse et non notre intelligence humaine qui nous dirigera.

“Bondye in donn nou en zanfan. Se nesans ki ganny pli selebre dan lemonn. Lazwa, lape ek lespwar i ranpli nou leker. Konman imen nou konn bann santiman ki nesans en zanfan i anmennen e soufrans profon ki nou eksperyanse letan keksoz i al mal. Linda ek mwan, nou’n fek eksperyans sa lazwa en nesans dan nou fanmiy, me dan menm moman, nou’n akonpanny en zenn koup ki’n eksperyans soufrans akoz keksoz in al mal. O-milye tou, annou gard lespwar ki Bondye i avek nou, i kontan nou tou e i annan en plan pour nou, son zanfan.

“Frer ek ser, Linda, Samuel, Caleb, Amos, Sasha ek pti Caia, i zwenn mwan pour swet zot en zwaye Noel ranpli avek lape ek lespwar. Ki Bondye i beni zot tou ozordi e demen. Les son lape ek son benediksyon rennyen dan nou leker e dan nou pei. Annou viv dan son lespwar.

“Zwaye Noel

“Joyeux Noel

“A blessed Christmas!”

 

Wavel Ramkalawan

Prezidan Larepiblik Sesel

More news