Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Lasanble i aprouv en bidze 700 milyon 558 mil pour Minister Zafer Entern |07 December 2021

Dan son seseyon travay yer Lasanble Nasyonal in konsider alokasyon bidze pour Minister Zafer Entern e plizyer antite ki tonb anba son responsabilite pour en sonm 700 milyon 558 mil roupi.

Tar apremidi bann manm Lasanble ti osi konsider bidze pour Departman Zidisyer a en sonm77 milyon 174 mil roupi.

Alokasyon bidze pour Minister Zafer Entern ti ganny defann devan Lasanble Nasyonal par Minis Errol Fonseka, direkter pour Trafik Imen (Trafficking In Persons {TIP}) Madanm Ina Laporte, osi byen ki lezot zofisye sa minister.

Premye konponan sa bidze ti pour lofis Minis Zafer Entern limenm e seksyon Trafik Imen e sa i en sonm 13 milyon 631 mil roupi ki Minis Fonseka ti dir i en logmantasyon 8% ki ganny partaze ant saler (pour en sonm 7.1 milyon) e byen ek servis (ki en sonm 6.4 milyon).

An sa ki konsern TIP, Minis Fonseka ti fer resorti ki i en form lesklavaz modern ki pei e son minister i pran tre o serye e i pour sa rezon ki dan bidze pour lannen prosenn in ganny en alokasyon direk.

Minis Fonseka in osi fer remarke ki pandan sa lannen Sesel in fer bokou progre dan sa domenn kot de nouvo sant pour reentegre bann viktim i operasyonnel, diferan group travay in etabli espesyalman pour adres sa sitiasyon, en laliny spesyal kot bann viktim i kapab telefonnen in osi etabli, diferan formasyon in ganny fer avek UNODC, en plandaksyon pour 2022 in fini pare, diferan korperasyon avek Komisyon Eropeen ki’n finans e siport bann zefor pour devlop e ogmant kapasite sa seksyon.

Anplis ki sa Minis Fonseka in anonse ki direkter sa seksyon, Madanm Ina Laporte, in ganny nominen par Departman Deta Lanbasad Ameriken pour Women Award of Courage ki Minis Fonseka i dir i vedir bokou e en gran keksoz pour son minister.

An sa ki konsern si bidze sa minister i ase pour kontiny e konplet tou bann travay ki in deza konmanse e reste pour fer, Minis Fonseka in dir vi ki in annan en logmantasyon dan alokasyon bidze son minister pour lannen prosenn, zot ava kontiny zot travay ziska kot larzan i arive e apre zot ava vwar si i annan nesesite fer en demann pour larzan anplis.

Parmi bann lezot kestyon ek klarifikasyon ki bann manm ti annan lo sa alokasyon bidze ti konsern kou pour lokasyon e manze pour bann viktim.

 

En alokasyon bidze7.7 milyon roupi pour Seksyon Regional Maritime Security Bodies

Sa antite ki osi tonb anba sa minister i enkli trwa lezot pti seksyon ; National Information Sharing and Coordination Centre (NSICC); Regional Centre for Operation Coordination (RCOC) , Regional Fusion and Law Enforcement Centre for Safety and Security at Sea.

Sete direkter pour sa seksyon, Kolonnel George Adeline, ki ti’n vin reponn kestyon ek klarifikasyon bann manm akote Minis Fonseka.

 

En sonm 64 milyon 498 mil roupi pour Divizyon Zesyon Risk ek Dezas

Direkter Zeneral pour Divizyon Zesyon Risk ek Dezas, Msye Robert Ernesta, ti zwenn Minis Fonseka pour reponn kestyon bann manm lo alokasyon bidze son divizyon ki en sonm 64 milyon 498 mil roupi.

Dan son lentrodiksyon Minis Fonseka ti fer rapel Lasanble Nasyonal ki rol sa divizyon i reste pour redwir bann risk ki kapab koz dezas lo nivo nasyonal e son misyon i pour enplimant en sistenm zesyon e kordinasyon bann lirzans nasyonal e pour akonpli son bi sa divizyon in kolabor avek bann lenstitisyon ek lazans gouvernman, in konsevwar bann metod ki diriz bann aktivite rediksyon risk, in enplimant, sirvey e kordin en sistenm zesyon entegre bann risk atraver bann grann liny e polisi nasyonal, in aprouv, sirvey e revwar tou bann plan dirzans nasyonal, in enplimant bann stratezi e prosedir pour donn direksyon lo rediksyon, in donn lasistans teknik pour preparasyon tou plan ek stratezi ki annan pour fer avek rediksyon risk, in planifye e kordin lantrennman spesyalize e in osi promouvwar ledikasyon e fer sansibilizasyon lo rediksyon risk lo nivo nasyonal.   

 

Departman Imigrasyon ek Leta Sivil i ganny en alokasyon 64.4 milyon roupi 

Sekreter Prensipal sa departman, Alain Volcère, ti zwenn Minis Fonseka pour reponn kestyon e klarifikasyon bann manm Lasanble lo sa alokasyon.

Minis Fonseka ti fer resorti ler i ti prezant sa bidze ki sa sonm i reflekte en logmantasyon 12.5 milyon roupi e sa bidze i pour finans trwa progranm; ladministrasyon ek zesyon gouvernman, citizens affairs services and processing services e osi border control services.  

 

Seychelles Prison Services son alokasyon bidze i 83 milyon 849 mil roupi

Alokasyon bidze pour sa antite ti defann par Msye Samir Ghislain, depite sirentandan prizon e lezot zofisye. Ler i ti prezant sa alokasyon bidze, Minis Fonseka ti fer resorti ki sa i ganny reparti an trwa porsyon pour; gouvernans, zesyon ek administrasyon (18 milyon roupi), custodial services (60 milyon roupi), reabilitasyon e re-entegrasyon (5.7 milyon).

Minis Fonseka in fer resorti ki i annan en kantite progre ek lakonplisman ki pe arive dan prizon ozordi menm si i reste ankor bokou travay pour fer e ki pa pou zanmen fini.

Parmi kestyon ki bann manm ti leve ti konsern kou elektrisite ki’n ganny en sonm 3 milyon roupi pour lannen prosenn e delo li in ganny 3.5 milyon. Kestyon i si i annan okenn linisyativ pour redwir sa bann kou.

Msye Ghislain ti enform bann manm ki zot annan plizyer progranm ki zot pe travay lola avek zot bann partener.

En lot kestyon ti konsern kantite travayer etranze ki pe travay kot prizon e sa bann manm ti ganny enformen ki i annan 136 travayer Seselwa, 46 Nepale e 9 travayer Tanzanyen.

Lezot kestyon ti lo size nesesite pour annan plis vizibilite pour piblik vwar e apresye travay ki pe ganny fer pour amelyor kondisyon prizon, progranm swivi pour bann dimoun ler zot sorti prison, parmi plizer lezot pwen ankor.

 

Bidze Departman Lapolis i 527 milyon 382 mil roupi

Sete Komisyonner Lapolis, Msye Ted Barbe, ki ti’n vin reponn kestyon bann manm Lasanble lo sa alokasyon bidze. Letan i ti prezant sa sonm avek Lasanble Minis Fonseka ti fer resorti ki 264.7 milyon i pour saler ek lapey, byen ek servis (131.7 milyon) e non financial assets (130.8 milyon roupi).

Bann manm ti rod leksplikasyon lo diferan pwen parey lenstalasyon kamera sirveyans dan distrik, kou elektrisite ki ankor ase o, provizyon pour konstrir en nouvo kordgard pour Anse Etoile, logmantasyon dan kou karbiran pour transportasyon, proze juvenile centre, community policing, nouvo headquarters lapolis, parmi plizyer lezot pwen ankor.

 

Lazans pour Servis Tenny Dife ek Sovtaz i ganny en alokasyon bidze  83 milyon 296 mil roupi

Pour lannen prosenn Lazans pour Servis Tenny Dife ek Sovtaz in ganny en alokasyon bidze 83 milyon 296 mil roupi. Yer apremidi dan Lasanble apre ki Minis Fonseka ti’n prezant sa alokasyon pour konsiderasyon bann manm, sete sef zofisye servis tenny dife, Msye Albert Rose, ki ti reponn kestyon bann manm lo bann defi, difikilte, progranm formasyon ek lakonplisman sa lazans vizavi sa bidze ki in gannyen.

 

77 milyon 174 mil roupi pour Departman Zidisyer

Rezistrar Lakour Siprenm, Madanm Juliana Esticot, ti’n vin reponn kestyon bann manm lo sa alokasyon bidze.

I ti eksplike ki zot bidze pour lannen prosenn i reprezant en rediksyon 2 milyon 217 mil roupi.

I dir sa sonm pour lannen prosenn i ganny repartir konm swivan:  35 milyon 809 mil roupi pour lapey ek saler; 39 milyon 866 mil roupi pour byen ek servis; 1 milyon 500 mil pour de proze kapital – 1 milyon 200 mil pour kreasyon lofis adisyonnel ek arsiv, 300 mil pour sanz bann fire hoses.

Apre bokou diskisyon ek klarifikasyon par bann manm, sa alokasyon bidze ti osi ganny laprouvasyon bann manm Lasanble.

Konsiderasyon bidze pour lezot minister ek antite i kontinyen ozordi dan Lasanble.

 

Marie-Anne Lepathy

More news