Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Dan Lasanble Nasyonal ‒ Diskisyon lo bidze nasyonal |04 December 2021

Lasanble i konsider e aprouv bidze ankor 2 minister pour lannen prosen

 

Alokasyon bidze pour Minister Ledikasyon ki en sonm 1 bilyon 26 milyon 171 mil roupi e alokasyon bidze pour Minister Gouvernman Lokal ek Zafer Kominoter ki en sonm 138 milyon 421 mil roupi ti ganny laprouvasyon Lasanble Nayonal pandan son sesyon yer apre bokou diskisyon.

Alokasyon bidze pour tou bann lezot lazans, departman ek antite ki form parti zot portfolyo ti osi ganny konsidere e vot lo la.

Lo kote Minister Ledikasyon ti son minis, Dokter Justin Valentin ek son bann zofisye ki ti’n vin prezant sa alokasyon pour konsiderasyon Lasanble. Me avan sa Minis Valentin ti annan swe pour tou bann dimoun ki pe viv avek en dezabilite sirtou bann zanfan dan Lekol Eksepsyonnel, bann ki dan lekol, pour bann etidyan sourd e bann ki swiv kour dan sant otizm.

«Mon rekonnet zot kapasite otreman kapab e fer ki Minister Ledikasyon i pous son progranm enklizyon e fer zot osi akonplir zot bann rev depandan lo zot abilite. Mon swet tou bann dimoun dan Sesel ki pe viv avek en dezabilite en bon lazournen.

An sa ki konsern bidze pour Minister Ledikasyon, Minis Valentin ti eksplike ki i reflekte lanbisyon ki sa minister i annan pour redinamiz ledikasyon e pridans Minister Finans pour nou fonksyonn dan limitasyon nou mwayen finansyel nasyonal.

«Nou alokasyon alor i en sonm realis olye ki ideal,» Minis Valentin in dir.

I’n fer resorti ki lannen prosen son minister pou konsantre lo moderniz sistenm ledikasyon, revwar stratezi pour amelyor konportman ek performans lo tou nivo, anmenn plis aktivite ekstraskoler, kre konteks pour ansennyan amelyor zot laklas e angaz plis bann lazans ek sekter prive dan devlopman sekter ledikasyon. Minis Valentin in dir ki tou sa bann lobzektif i anliny avek plan son minister.

«Dan sa lespri realis e rezilyans mon pe diriz nou bann zofisye ver realizasyon en plan anbisye ki ava lev laspirasyon, ki a fer ki laprantisaz i vo lapenn e fer sans. Pandan lannen 2022, litilizasyon nou resours pou baze lo mentenir provizyon debaz e anmenmtan konsantre lo serten eleman modernizasyon,» Minister Valentin in dir.

I dir en sonm ant 50 a 150 mil roupi i ganny donnen a sak lenstitisyon skoler depandan lo son grander pour reparasyon ek mentenans. En lekol i kapab servi sa larzan pour reparasyon me si zanmen sa reparasyon i paret pli gro ki sa sonm ki in gannyen, i touzour kapab fer en demann avek sekretaryat kot son ka ava ganny revwar.

Anplis ki sa, Minis Valentin i dir i annan en sonm omwen 6 milyon roupi ki dan vot santral ki servi pour bann reparasyon pli kritik e pli imedya.

Bann manm Lasanble ti annan bokou kestyon ki ti lye avek koneksyon enternet pour bann lekol, leta bann meb, inondasyon kot serten lekol, kou elektrisite, konsiderasyon pour met sistenm fotovoltaik lo bann lekol pour koup lo kou elektrisite, nesesite pour adres problenm zanfan avek problenm laprantisaz, mank psikolog, mank ansennyan, problenm asosye avek bann lazans ki netway bann lekol, renovasyon bann lekol, provizyon bidzeter pour letablisman lekol ekselans, pour konstriksyon lekol TVET ki ti pour fer Ile Soleil, konpansasyon pour bann ansennyan, nesesite pour amelyor sitiasyon bann non-teaching staff parmi plizyer lezot kestyon ankor.

Apre tou sa bann kestyon ek klarifikasyon ki zot ti gannyen, bann manm Lasanble ti vote 27 pour, 0 kont e 0 abstansyon pour aprouv bidze sa minister.

 

En bidze 38 milyon 129 mil roupi pour Lenstiti IECD

Se Madanm Shirley Choppy ki ti’n vin defann bidze sa Lenstiti pour Devlopman Pti Lanfans.

I ti fer resorti ki sa lenstiti son manda se pour kordin devlopman bann proze devlopman pti lanfans lo nivo nasyonal, konsey gouvernman lo bann polisi ki annan pour fer avek bann progranm devlopman pti lanfans.

«Nou osi sa regilater pour bann servis vey zanfan dan lakour e nou fer en kantite resers pour asire ki tou bann progranm e proze ki nou fer i baze lo levidans pour ed gouvernman pran bann desizyon enformen e nou osi promouvwar devlopman pti lanfans ki fer ki dimoun in vin pli ofe avek lenportans devlopman pti zanfan,» Madanm Choppy ti eksplik Lasanble.

Sa bidze ti ganny laprouvasyon bann manm Lasanble.

Lasanble ti osi aprouv en sonm 220 milyon 921 mil roupi pour Lazans pour Devlopman Resours Imen (ANHRD) e osi en sonm 8 milyon 141 mil roupi pour Lotorite Kalifikasyon Sesel (SQA) e Komisyon Ledikasyon Tersyer in ganny en alokasyon 2 milyon 195 mil roupi.

 

En alokasyon bidze 138 milyon 421 mil roupi pour Minister Gouvernman Lokal e Zafer Kominoter

Se Minis Rose-Marie Hoareau, son sekreter prensipal Kevin Perrin ek lezot zofisye sa minister ki ti’n vin defann sa bidze e reponn kestyon e klarifikasyon bann manm lo bann size ki konsern sa minister.

Minis Hoareau ti eksplike ki sa alokasyon pour lannen prosen i reprezant en logmantasyon 34 milyon 6 mil roupi ki pe al prensipalman dan saler, byen ek servis e bann non-financial assets.

Apre en long deba lo sa alokasyon bann manm Lasanble ti donn zot laprouvasyon. Lasanble i rezwenn Lendi pour kontiny son travay lo bidze.

 

Marie-Anne Lepathy

 

More news