Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Domaz lo bann lakaz lo plato Anse Aux Pins |08 August 2019

Lakonpannyen 2020 Development (Sey) Ltd i klarifye son pozisyon

 

Swivan en kestyon dan Lasanble Nasyonal Mardi le 30 Zilyet 2019, ki’n eksprim konsern serten bann zabitan Anse Aux Pins ki’n atribye serten domaz lo zot lakaz an rezilta bann travay anfons pilye dan lanmer ler sa pon ki konnekte Ile Soleil ek Anse Aux Pins ti pe ganny konstrir, lakonpannyen 2020 i war li son responsabilite pour klarifye serten fe an rezilta sa lensidan.

2020 Development (Sey) Ltd i en lakonpannyen gouvernman ki pe antreprann Proze Ile Soleil e sa lakonpannyen in donn kontra UCPS pour konstrir sa pon ki konnekte Ile Soleil ek distrik Anse Aux Pins. Travay ti pe ganny sipervize par enzenyer apwente par Lakonpannyen 2020, GIBBS Seychelles.

Lakonpanyen 2020 i angaze pour ede rod solisyon pour bann domaz ki’n ganny etabli okazyonnen par louvraz konstriksyon pon lo Ile Soleil. Pour sa rezon, menm ki dan en sirkonstans parey i kler ki responsabilite sa bann domaz i avek sa lakonpannyen konstriksyon ki annan kontra pour fer sa travay (UCPS dan sa ka), bann responsab lakonpannyen 2020 pe kontinyelman enterakte direkteman avek bann zabitan konsernen depi boner 2017 letan premye ka ti ganny raporte ek lofis 2020. Lakonpannyen 2020 in ziska prezan baz tou bann diskisyon ek aksyon lo rapor bann teknisyen endepandan ki’n vizit sa bann lakour pour evalye bann domaz.

Lakonpanyen 2020 in osi donn konsey bann zabitan lo nesesite pour zot fer bann konplent ofisyel o pli vit posib kont lakonpannyen UCPS ki ti fer sa louvraz, pour rezon ek lenplikasyon legal. Lakonpannyen 2020 i senserman krwar dan prensip kot parti ki responsab pour domaz i devret responsab pour remedye e donn rekour. Si sa pa ganny aplike, nou riske kontinyen ganny bann ka dan lavenir kot kontrakter pa met sifizaman mezir anplas pour redwir risk ek domaz akoz zot pa annan lobligasyon pour fer fas ek konsekans.

Lakonpannyen 2020 i reste angaze pour antretenir plis diskisyon avek gouvernman, UCPS ek bann zabitan Anse Aux Pins lo sa size e ki i pou kontinyen donn tou son soutyen posib sa bann fanmiy otan ki sa pa konpromiz pozisyon lakonpannyen 2020 ek gouvernman an relasyon bann lobligasyon ek pozisyon legal.

 

Kominike sorti kot 2020 Development (Sey) Ltd

 

 

More news