Follow us on:

Facebook Twitter LinkedIn YouTube

National Assembly

Dan Lasanble Nasyonal   ‘Lalit kont Covid-19 i devret en zefor nasyonal’ |15 September 2021

Minis pour Lasante Madanm Peggy Vidot in dir ki Covid-19 i en problenm nasyonal e zefor pour konbat sa fleo i bezwen osi nasyonal e sa i vedir ki tou sekter i bezwen montre zot langazman e kontinyen travay ansanm pour reisi dan sa lalit kont Covid-19.

Minis Vidot i dir Minister Lasante i responsab pour swen ek tretman pour asire ki Covid-19  i ganny met anba kontrol e in admet ki ansemoman sa bann zefor pe pran bokou resours e in rekonnet ki prevansyon i kontinyel e pou toultan primordial pour kapab aret sa pandemi.

Minis Vidot ti donn sa bann presizyon Lasanble Nasyonal apre ki MNA pour Grand Anse Mahé, Waven William, ti’n demann li pour eksplik bann zefor anplis ki son minister pou fer an kolaborasyon avek lezot lazans gouvernman ek sekter prive pour asire ki sitwayen, travayer etranze e viziter i respekte bann mezir lasante pour sovgard relansman nou lekonomi.

Minis Vidot ti osi fer rapel bann manm ki son minister in fer bann regilasyon  e donn bann gidans neseser pour sovgard lasante piblik e ki in annan en kantite travay ki’n ganny fer avek sekter piblik, prive pour asire ki sa bann gid i ganny enplimante e minister in pran bokou letan pour donn formasyon bann pwen fokal dan bann minister ek bann lorganizasyon prive e piblik pour prepar zot pour zot kapab enplimant zot bann gid lasante piblik e minister pe kontinyen donn sipor sa bann pwen fokal.

“Minister in angaz ek sekter touris, sekter lapes, ledikasyon e i annan kolaborasyon etrwat avek lapolis, lafors defans, SCCI (Lasanm Komers) parmi lezot. Covid-19 i biznes tou dimoun e alor nou ekspekte ki tou lorganizasyon  zot kontinyen reste angaze pour konbat sa fleo e pran linisyativ e vin pli inovativ pour aplik bann mezir prevansyon dan zot landrwa travay pour anpese ki i annan plis transmisyon Covid-19.”

Me Minis Vidot in fer resorti for e kler ki responsabilite, konportman ek langazman sak dimoun i tre enportan dan kontrol e anpes sa viris propaze.

 

Nouvo stratezi pour kontrol propagasyon lafyev denge ek leptospiroz dan distrik

 

Msye William ti osi anvi konn stratezi Minister Lasante pour kontrol propagasyon lafyev denge ek leptospiroz dan distrik.

Minis Vidot in fer resorti ki Minister Lasante i tre konsernen avek tou bann maladi ki anba sirveyans dan pei osi byen ki aletranze e sa i enkli denge ek leptospiroz menm si i dir zot pa pe tro ganny koz lola bokou ansemoman.

I dir i annan diferan sistenm sirveyans anplas atraver bann sant lasante ek bann laboratwar.

Me minis Vidot in fer kler ki nenport stratezi ki minister i vin avek pour kontrol propagasyon sa de maladi pa pou marse e pa pou ase si sak endividi pa pran son responsabilite anver sa de maladi.

“Tou dimoun i bezwen zwe zot rol e tou bann lazans i annan zot rol pour zwe pour adres bann kondisyon ki ankouraz propagasyon sa bann vekter ki responsab pour sa de maladi. I deza annan bokou dimoun e bokou lazans ki pe fer en kantite travay pour konbat sa de maladi me selman nou bezwen arete avek sa latitid pour konsantre lo kwa ki minister pe fer anplis me plito demande kwa anplis ki sakenn de nou ansanm avek nou fanmir e nou kominote pe fer e kapab fer pour anpes sa de maladi propaze.

Minis in fer resorti ki tou bann ka sispe sa de maladi pe ganny raporte tou le semenn e konfirmasyon laboratwar i ganny fer dan sa bann ka. I’n dir ki depi ler sa lepidemi denge ti konmanse isi depi lafen 2015, toulezan in annan plizyer mil ka  sispe ki’n ganny raporte e an 2020 ti annan plis ki 5 mil ka sispe. Pour sa lannen ziska la in annan omwen 1200 ka ki’n raporte atraver sistenm laboratwar e parmi plis ki 200 ka in teste pozitiv atraver tes rapid.

“Pour sa lannen laplipar distrik in raport detrwa ka denge a leksepsyon Praslin ek La Digue kot selman zis de ka ki’n raporte.”

 

Wit (8) admisyon e en ka lanmor avek denge ziska la pour sa lannen

Minis Vidot in fer resorti ki bann distrik dan Les ek Sid Mahé in raport bokou plis ka denge ziska prezan sa lannen e in annan ziska la wit (8) admisyon e en ka lanmor.

 

Plis ki 819 ka sispe leptospiroz, 16 ka pozitiv e en ka lanmor

Ansa ki konsern bann ka leptospiroz, Minis Vidot in fer resorti ki pour sa lannen  plis ki 819 ka sispe in ganny raporte e teste par tes rapid e parmi 16 in teste pozitiv e in annan en ka lanmor.

Minis Vidot in fer resorti ki tou ka sispe i ganny trete imedyatman avek antibiotik e sa i en stratezi ki mars byen avek bann bon rezilta.

“Menm si i annan stratezi pour kontrol leptospiroz ek denge, pli bon metod pour kontrol lera ek moustik ki propaz sa de maladi i atraver bon lizyenn ek lapropte e sa i responsabilite sak dimoun kot zot lakour,” Minis Vidot in fer resorti.

 

129 madanm ansent in teste pozitiv pour Covid-19 depi Zanvye ziska Out sa lannen

Depi Zanvye ziska Out sa lannen in annan 129 madanm ansent ki’n teste pozitiv pour Covid-19 e ladan 5 pasyan in bezwen admit dan sant izolasyon e 2 in bezwen fer en terminasyon zot lansentman, me malerezman 2 manman in  perdi zot lavi e zot ti annan lezot kondisyon lasante.

Minis Vidot avek Dokter Danny Louange ti donn sa bann detay Lasanble apre ki MNA pour Port Glaud Egbert Aglae ti’n demann Minis Vidot sa lenformasyon e osi ki bann mezir efektiv ouswa swivi ki zot fer pandan e apre lansentman.

Ansa ki konsern bann mezir swivi , Minis Vidot in fer resorti ki parey lorganizasyon Mondyal Lasante in rekonmande e pe ankouraze, Minister Lasante osi pe ankouraz tou madanm pour pran zot vaksen avan zot ansent ou menm pandan zot lansentman.

I ti osi eksplik Lasanble ki tou bann madanm avan zot antre lopital pour ganny zot baba zot kapab fer en tes PCR 72er avan ki zot antre dan ward e ziska ki zot ganny rezilta sa bann tes, lopital pa melanz sa bann madanm avek lezot pasyan.

Pour bann madanm ki teste pozitiv okonmansman zot lansentman, Minis Vidot i dir zot ganny edike lo kwa ki zot devret fer anplis e kwa ki zot  pa devret fer parey lezot dimoun vizavi sa lenfeksyon e son bann sentonm e si zot sitiasyon i vin pli  grav zot ganny admit e parfwa desizyon i ganny fer dan serten ka swa pour  termin sa lansentman pour esey sov lavi sa madanm e osi dan ka kot zot vwar i annan en sans viv zot toultan fer sa ki zot kapab pour esey sov sa pti baba osi. Me minis in ensiste ki sa bann tel desizyon i ganny fer lo en baz ka par ka e ki apre lansentman manman ek baba i ganny swiv normalman e si i annan ka kot sentonm i pli grav sa bann madanm i swiv prosedir parey lezot pasyan.

Lo size si i annan okenn letid ki minister pe fer lo sa bann zanfan ki zot manman in enfekte ek Covid-19, minis in dir ki pour lemoman napa okenn letid ki pe ganny fer isi me minister pe swiv depre letid ki pe fer dan bann lezot pei parey l’Angleter.

 

24 milyon 168 mil 422 roupi in peye dan allowances pour Covid-19

Ziska Desanm 2020 Minister Lasante in pey antou 5 milyon 731 mil 603 roupi, depi Zanvye 2021 ziska Out minister in pey 18 milyon 436 mil 811 roupi ki fer en total 24 milyon 168 mil 422 roupi larzan ki in pey diferan group dimoun ki’n travay lo frontline avek Covid-19. Me depi Zen sa lannen bokou in aret travay e selman bann dimoun ki vreman pe travay dan riske e direkteman avek bann dimoun enfekte dan sant izolasyon, ek sant karantenn e bann ki al sers e transport bann pasyan enfekte ki ankor pe ganny sa bann allowances, Minis Vidot in eksplik Lasanble.

I ti donn sa bann detay letan i ti pe reponn en kestyon par MNA pour Port Glaud, Egbert Aglae, ki ti anvi konnen ki bann kad travayer lasante ki ansemoman pe resevwar en Covid allowance e konbyen sa pe kout pei ziska prezan.

Minis ti osi donn detay lo sa bann diferan allowances e konbyen sa bann dimoun ti pe gannyen parmi lezot detay.

Lo son kote Dokter Louange ti fer resorti ki sa larzan ti sorti dan bidze Lazans Swen Lasante pour wages and salaries.

 

Marie-Anne Lepathy

 

 

 

 

More news